ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2021: Volume 1400 - Number 189

2021: Volume 1400 - Number 188

2021: Volume 1400 - Number 187

2021: Volume 1400 - Number 186

2021: Volume 1399 - Number 185

2021: Volume 1399 - Number 184

2020: Volume 1399 - Number 183

2020: Volume 1399 - Number 182

2020: Volume 1399 - Number 181

2020: Volume 1399 - Number 180

2020: Volume 1399 - Number 179

2020: Volume 1399 - Number 178

2020: Volume 1399 - Number 177

2020: Volume 1399 - Number 176

2020: Volume 1399 - Number 175

2020: Volume 1399 - Number 174

2020: Volume 1398 - Number 173

2019: Volume 1398 - Number 172

2019: Volume 1398 - Number 171

2019: Volume 1398 - Number 170

2019: Volume 1398 - Number 169

2019: Volume 1398 - Number 168

2019: Volume 1398 - Number 167

2019: Volume 1398 - Number 166

2019: Volume 1398 - Number 165

2019: Volume 1398 - Number 164

2019: Volume 1397 - Number 163

2019: Volume 1397 - Number 162

2019: Volume 1397 - Number 161

2018: Volume 1397 - Number 160

2018: Volume 1397 - Number 159

2018: Volume 1397 - Number 158

2018: Volume 1397 - Number 157

2018: Volume 1397 - Number 156

2018: Volume 1397 - Number 155

2018: Volume 1397 - Number 154

2018: Volume 1397 - Number 153

2018: Volume 1396 - Number 152

2018: Volume 1396 - Number 151

2018: Volume 1396 - Number 150

2017: Volume 1396 - Number 149

2017: Volume 1396 - Number 148

2017: Volume 1396 - Number 147

2017: Volume 1396 - Number 146

2017: Volume 1396 - Number 145

2017: Volume 1396 - Number 144

2017: Volume 1396 - Number 143

2017: Volume 1396 - Number 142

2017: Volume 1395 - Number 141

2017: Volume 1395 - Number 140

2017: Volume 1395 - Number 139

2016: Volume 1395 - Number 138

2016: Volume 1395 - Number 137

2016: Volume 1395 - Number 136

2016: Volume 1395 - Number 135

2016: Volume 1395 - Number 134

2016: Volume 1395 - Number 133

2016: Volume 1395 - Number 132

2016: Volume 1395 - Number 131

2016: Volume 1394 - Number 130

2015: Volume 1394 - Number 129

2015: Volume 1394 - Number 128

2015: Volume 1394 - Number 127

2015: Volume 1394 - Number 126

2015: Volume 1394 - Number 125

2015: Volume 1394 - Number 124

2015: Volume 1394 - Number 123

2015: Volume 1394 - Number 122

2015: Volume 1393 - Number 121

2015: Volume 1393 - Number 120

2015: Volume 1393 - Number 119

2014: Volume 1393 - Number 118

2014: Volume 1393 - Number 117

2014: Volume 1393 - Number 116

2014: Volume 1393 - Number 115

2014: Volume 1393 - Number 114

2014: Volume 1393 - Number 113

2014: Volume 1393 - Number 112

2014: Volume 1393 - Number 111

2014: Volume 1393 - Number 110

2014: Volume 1392 - Number 109

2014: Volume 1392 - Number 108

2014: Volume 1392 - Number 107

2013: Volume 1392 - Number 106

2013: Volume 1392 - Number 105

2013: Volume 1392 - Number 104

2013: Volume 1392 - Number 103

2013: Volume 1392 - Number 102

2013: Volume 1392 - Number 101

2013: Volume 1392 - Number 100

2013: Volume 1392 - Number 99

2013: Volume 1391 - Number 98

2012: Volume 1391 - Number 97

2012: Volume 1391 - Number 96

2012: Volume 1391 - Number 95

2012: Volume 1391 - Number 94

2012: Volume 1391 - Number 93

2012: Volume 1391 - Number 92

2012: Volume 1391 - Number 91

2012: Volume 1391 - Number 90

2012: Volume 1391 - Number 89

2012: Volume 1391 - Number 88

2012: Volume 1390 - Number 87

2012: Volume 1390 - Number 86

2011: Volume 1390 - Number 85

2011: Volume 1390 - Number 84

2011: Volume 1390 - Number 83

2011: Volume 1390 - Number 82

2011: Volume 1390 - Number 81

2011: Volume 1390 - Number 80

2011: Volume 1390 - Number 79

2011: Volume 1390 - Number 78

2011: Volume 1390 - Number 77

2011: Volume 1389 - Number 76

2011: Volume 1389 - Number 75

2010: Volume 1389 - Number 74

2010: Volume 1389 - Number 73

2010: Volume 1389 - Number 72

2009: Volume 1388 - Number 60

2009: Volume 1388 - Number 59

2009: Volume 1388 - Number 58

2009: Volume 1388 - Number 57

2009: Volume 1388 - Number 56

2009: Volume 1387 - Number 55

2009: Volume 1387 - Number 54

2009: Volume 1387 - Number 53

2008: Volume 1387 - Number 52

2008: Volume 1387 - Number 51

2008: Volume 1387 - Number 50

2008: Volume 1387 - Number 49

2007: Volume 1386 - Number 48

2005: Volume 1384 - Number 27

2005: Volume 1384 - Number 26

2005: Volume 1384 - Number 25

2005: Volume 1384 - Number 24

2005: Volume 1384 - Number 23

2005: Volume 1384 - Number 22

2005: Volume 1384 - Number 21

2005: Volume 1384 - Number 20

2005: Volume 1383 - Number 19

2004: Volume 1383 - Number 18

2004: Volume 1383 - Number 17

2004: Volume 1383 - Number 16

2004: Volume 1383 - Number 15

2004: Volume 1383 - Number 14

2004: Volume 1383 - Number 13

2004: Volume 1383 - Number 12

2004: Volume 1383 - Number 11

2004: Volume 1383 - Number 10

2004: Volume 1383 - Number 9

2004: Volume 1382 - Number 8

2004: Volume 1382 - Number 7

2003: Volume 1382 - Number 6

2003: Volume 1382 - Number 5

2003: Volume 1382 - Number 4

2003: Volume 1382 - Number 3

2003: Volume 1382 - Number 2

2003: Volume 1381 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb