Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1383, Number 15 (2004-10)


بلوک "ایران مهر" و "فروز" به رپسول اسپانیا واگذار شد
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه تکنولوژی های نوین در بخش تولید نفت و گاز به وسیله شرکت SchIumberger
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخرین وضعیت اکتشاف و تولید نفت و گاز در مناطق مختلف جهان(قسمت پایانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

حوادث شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای بهینه سازی تکنیک های حفاری و تفسیر آنها در ارتباط با چاه های مخازن سروش و نوروز در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا امتزاج پذیری در تزریق گاز مهم است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reservoir DMechanisms
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی روش جابه جایی سیال در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد موازنه مواد در مخازن گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر دینامیت به عنوان منبع انرژی در لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه آب اشباع شدگی در فرمول اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی مخزن: پل ارتباطی بین زمین شناسی مخزن و مهندسی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخزن ضرورتی اجتناب ناپذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دسترسی به نقشه های زمین شناسی از طریق اینترنت میسر شد
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles