Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1388, Number 58 (2009-7)


نرم افزار ,PRSاولین شبیه ساز چند منظوره بومی مخازن نفت و گاز(قسمت دوم و پایانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش جدید اغتشاش در تحلیل اطلاعات چاه آزمایی و تولید مخازن گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی برداشت نفت از مخازن هفتگل و چند مخزن موفق جهان جهت بررسی تولید صیانتی از مخازن شکاف دار ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

روش تحلیلی جدید جهت تعیین رابطه عملکرد جریانی(IPR) در مخازن شکافدار طبیعی به وسیله چاه آزمایی
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سیال حفاری مناسب جهت کاهش میزان تخریب سازند در یکی از میادین هیدروکربوری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از داده های حفاری و شاخص بهره دهی مخزن
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل تاثیرگذار در عملکرد دکل های حفاری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین کربناته آمریکا الگویی عملی برای توسعه میادین نفتی خاورمیانه
| [PDF-FA] | [XML] |

بودجه ریزی در شرکت ملی نفت ایران و اثرات آن بر تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک و بهینه سازی سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران توسط پور تفولیو مورد بررسی قرار می گیرد
| [PDF-FA] | [XML] |

دستیابی به دانش فنی و ساخت تجهیزات بالادستی باعث رفع برخی از موانع مهم در صنعت نفت خواهد شد
| [PDF-FA] | [XML] |

دکتر عمادی: جایگاه علمی ایران در انجمن علمی زمین شناسان و مهندسین اروپا(EAGE) ثبات علمی در ایران است
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه مطالعات مخازن در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت نظارت و ارزیابی عملکرد
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش نیاز توسعه در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles