Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1388, Number 60 (2009-9)


چالش های مدل سازی آزمایشگاهی فرآیند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی ترمودیناکی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن جنوبی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر خواص هندسی شبکه شکاف ها بر عملکرد فرآیند احتراق در جادر مخزن نفت سنگین کوه موند: شبیه سازی آزمایش لوله احتراق شکافدار
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری در آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی ABS
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های در هم آمیخته (Commingled) به روش سیستم هوشمند (Intelligent System) در یک میدان نفتی دریایی استرالیا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چگونگی عملکرد بخش تبخیری نار به عنوان یک پوش سنگ در سازند دالان در ناحیه فارس ساحلی
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین مشترک, اولویت و رویکرد جدی شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اهم رویکردهای صیانتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در انجام مطالعات مخازن و برنامه های توسعه میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سیلاب زنی مواد شیمیایی، روش های اقتصادی تر
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگستان
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخازن
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نرخ نفوذ مته(ROP) در عملکرد دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در فضای اداری و محیط های صنعتی بخش نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ابعاد کیفی و کمی برنامه پنج ساله پنجم توسعه(93-1388)شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

الزامات پژوهش اثر بخش
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات بالادستی یا تکوین اتاق فکر و گردش نخبگان
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت در گام نهم(ویژه هفته دولت)
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles