Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 133 (2016-7)


مطالعه ‌ژئومکانیکی ‌عملیات ‌لایه‌شکافی ‌هیدرولیکی ‌در ‌چاه‌های ‌افقی ‌و ‌عمودی ‌در ‌یکی ‌از ‌میادین ‌کربناته ‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه عملکرد توری اَلَک لرزان در حفاری دو چاه گازی مطالعه موردی: حفاری چاه‌های-1 و 8، فاز 20 پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی تأثیر پارامترهای سیال بر سیستم اندازه‌گیری نرخ جریان گاز و میعانات تولیدی در سکوهای دریایی میدان پارس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلاط تماس تعادلی، روشی برای اصلاح ترکیب سیال سرچاهی در مخازن نفتی و گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه انتخاب نمونه‌سنگ‌های مخازن کربناته جهت انجام آزمایش‌های ویژه سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین خواص ژئومکانیکی شیل‌های نفتی ایران با استفاده از خواص صوتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عمق رسوبات درحوضه شرقی خلیج فارس با استفاده از مدل‌سازی وارون سه‌بُعدی سنگ بستر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش الگوی متغیر هوشمند جهت بهبود اُفت پارامترهای ژئوفیزیکی در عملیات لرزه‌نگاری سه‌بُعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) از منظر ارزیابی طرح‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی چگونگی فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های ان‌جی‌ال
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی‌(رویکرد سیستمی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت حکمرانی منابع طبیعی با تأکید بر نفت و گاز در ایران: تبیین نظریات و بررسی تجارب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

پرونده ای برای سکوهای پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles