You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML موافقت نامه های همکاری در خصوص ازدیادبرداشت

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با دکتر عمادی
میراحمد حسینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مجید مسعودی مراقی ، رحیم استوار
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML صنعت نفت عراق و چشم انداز پیشرو
سحر اصغرزاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های بزرگ نفتی فراملیتی در فرآیند توسعه ی فن آوری
مجتبی کریمی ، حامد همت پور، محمدرضا زارعرییس آبادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛ مطالعه ی موردی در اندونزی و پرو
الهام امین زاده ، پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای شهبازان و کشکان
حسن امیری بختیار ، خیرالله نورایی نژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ مطالعه ی موردی دکل حفاری دریایی شرکت توسعه ی پتروایران
محمدامین دانشفر ، حمید ایمان زاده، عباس محمد حسینی سی سخت، مهدی ارجمند
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML معرفی و بررسی سازند پروده در برش های مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس
بهاره ولی پوری گودرزی ، احمدرضا خزاعی، غلامرضا میراب شبستری، شاهین زمان، آقا حسام حائری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه ی کیفیت قرائت ابزار صوتی BCS درحفره ی 17/5 اینچ در دو حالت برداشت نمودار (هم مرکز و غیرهم مرکز بودن ابزار با حفره ی چاه) در یکی از چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
حامد قربانپور ، مهدی ابراهیم فتح آبادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی دیواره ی چاه های نفتی؛ مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی جنوب ایران
شاهو ملکی ، علی مرادزاده، رضا قوامی ربایی، فرهاد صادق زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اشباع گاز باقیمانده در اثر پیشروی آبده در یکی از میادین گاز میعانی ایران
مهناز حکمت زاده ، شهاب گرامی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش نرخ خوردگی واحد نمک زدایی
جلیل عرب زاده ، مونا گلچین پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مقایسه ای روش های ازدیاد برداشت GAGD و WAG
سید مرتضی موسوی ، ریاض خراط، عبدالنبی هاشمی، بابک مرادی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb