دوره 1399، شماره 185 - ( 12-1399 )                   جلد 1399 شماره 185 صفحات 78-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1-
2- رئیس اداره کل حفاری، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران
3- پژوهشگاه صنعت نفت
4- مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (232 مشاهده)
جهت بهینه سازی عملیات حفاری اکتشافی و برنامه‌ریزی چاه‌ها در میادین هیدروکربوری با فشار غیر نرمال سازندی، تخمین فشار سازندی جهت طراحی مناسب لوله‌های جداری و تخمین پنجره وزن گل حفاری بسیار حائز اهمیت است. در صورتی که فشارهای سازندی بدرستی تخمین زده نشود باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل ناپایداری چاه هنگام حفاری اکتشافی، گیر لوله‌ها، هرز‌ روی گل حفاری و یا جریان سیال سازندی و لهیدگی لوله‌های جداری خواهد شد. هدف از این مطالعه تخمین فشار سازندی در یکی از میادین هیدروکربوری واقع در دشت آبادان می‌باشد. در این مطالعه، فشار منفذی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی میدان و بکارگیری روش های ایتون و باورز تخمین زده شد و جهت تایید آن با نتایج بدست آمده از روش‌های مستقیم مانند فشار سازند بدست آمده از آزمایش چاه‌ اصلاح گردید. هچنین از مدل‌های زمین آماری یا هوشمند مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت تخمین داده در توالی فاقد پارامتر‌های مورد نظر استفاده شد. با استفاده از روش ترکیبی شبیه‌سازی گوسی پی‌درپی و کوکریجینگ هم مختصات، داده های سرعت و چگالی موجود‌ در فواصل بین چاه‌ها توزیع گردید و سپس با استفاده از رابطه بین سرعت و تنش مؤثر، مکعب تنش مؤثر و همچنین با استفاده از رابطه بین چگالی و فشار روباره، مکعب فشار روباره ایجاد شد. در نتیجه فشار منفذی سازند با توجه به رابطه ترزاقی تخمین زده شده است. برای اعتبار سنجی مدل فشار منفذی بدست آمده، داده های فشار اطراف چاه استخراج شده و با داده های واقعی چاه های حفاری مقایسه شده است که تطابق قابل قبولی بین مدل پیش بینی شده و واقعی را نشان داده است. در روش ایتون فشار منفذی با استفاده از اطلاعات چاه نگاری و با اصلاحات مورد نظر در محل چاه ها تخمین زده می شود، در این روش، خط روند زمان گذر صوتی با استفاده از روش ژانگ و با توجه به لیتولوژی تقسیم بندی می شود.
 
متن کامل [PDF 5290 kb]   (79 دریافت)    

دریافت: 1399/12/24 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1399/12/10