دوره 1397، شماره 154 - ( 3-1397 )                   جلد 1397 شماره 154 صفحات 14-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده:   (2160 مشاهده)
ایران با توجه به حجم ذخایر نفت و گاز فراوان باید نقشی بیشتر از یک مخزندار را در عرصهی بینالمللی صنعت نفت بر عهده داشته باشد. مجموعهای از الزامات داخلی و بینالمللی انتظارات خاصی از صنعت نفت ایران بوجود آورده که مهمترین آن ضرورت حفظ جایگاه و موقعیت کشور در بازارهای جهانی بهعنوان بزرگترین دارندهی ذخایر هیدروکربنی دنیاست. لازمهی این موضوع حرکت به سمت بینالمللی شدن است و بینالمللی شدن آن نیز در گرو دانشبنیان شدن و دستیابی به شایستگیهای فنآورانه در حوزههای راهبردی است.
بر این اساس جهت بررسی ضرورت بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت، نقش و جایگاه فنآوری در تحقق این امر، ضرورت ورود شرکتهای ملی نفت به عرصهی فنآوری صنعت نفت و همچنین نقش بینالمللی شدن در دستیابی به توانمندی فنآورانه در صنعت نفت، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور در صنعت نفت بررسی شده است. در پایان با نگاهی به ضرورت بینالمللی بودن یا نبودن شرکت ملی نفت ایران پس از ارائهی توصیههایی برای صنعت نفت کشور نتیجهگیری انجام شده است.
متن کامل [PDF 244 kb]   (457 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1397/3/21 | پذیرش: 1397/3/21 | انتشار: 1397/3/21