دوره 1395، شماره 137 - ( 8-1395 )                   جلد 1395 شماره 137 صفحات 48-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه تهران
2- پژوهشگاه صنعت نفت
3- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (3473 مشاهده)

برای شناسایی شکستگیها از روشهای متفاوتی مانند تبدیل موجک، استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی، دستگاههای سنجش لبههای شکستگی از راه دور، تفسیر نشانگرهای لرزهای و تلفیق آنها با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده میشود. همچنین، متغیرهای ورودی حساس به این شکستگیها و ترکیب آنها بهمنظور شناسایی گسلها مورد استفاده قرار میگیرد.

در این مقاله از روش زمینآماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی دادههای لرزهای که هر کدام قسمتهای متفاوتی از گسل را در محدوده نشان میدهند، استفاده شده است و روششناسی کاربرد عملگرهای فازی در تلفیق نشانگرهای لرزهای با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه بهمنظور شناسایی گسلها و شکستگیهای مخزن بررسی گردیده است. روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه روشی برای ترکیب خطی از اطلاعات ورودی و ابزاری برای کاهش بُعد متغیرهای ورودی است، به این صورت که با کاهش تعداد متغیرهای ورودی به کاهش اطلاعات از دست رفته نیز نمیپردازد. همچنین روشی برای تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی در طول گامهای مختلف و دارای پیوستگی فضایی است. ضمن اینکه نشانگرهای لرزهای را پالایش می‌‌کند و مزیتهای زیادی نسبت به روشهای شبیهسازی همزمان استاندارد کامل، تحلیل اجزای اصلی و روش گام‌‌‌بهگام دارد. لایههای اطلاعاتی مختلف و درجه اهمیت هرکدام از لایههای اطلاعاتی بر اساس نظر کارشناس و کلاسهای مدنظر گسل یا غیرگسل یک تابع عضویت تعیین و مشخصات هر قسمت و درجات متفاوت احتمال گسل با نشانگرهای لرزهای تعیین میشود. این لایههای اطلاعاتی، ورودیهای فازی هستند که خروجی آن محل گسلها و غیر گسلها را با وضوح بهتری نشان میدهد. برای هر کدام از متغیرهای ورودی منطق فازی، تابع عضویت مشخص میشود که نوع رفتار متغیر نسبت به دو بازه گسل و غیرگسل را نشان میدهد.

متن کامل [PDF 1131 kb]   (852 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/9/3 | پذیرش: 1395/9/3 | انتشار: 1395/9/3

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.