دوره 1395، شماره 134 - ( 5-1395 )                   جلد 1395 شماره 134 صفحات 62-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه صنعتی سهند
2- شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
چکیده:   (3393 مشاهده)

هدف این پژوهش استفاده از توانایی هوش مصنوعی جهت تخمین خواص سیالات مخزن با دقت بیشتر نسبت به روشهای تجربی است که کارآیی کمی دارند. بدین منظور پس از جمعآوری و سازماندهی دادههای مربوط به 36 نمونه آزمایش PVT3 که طی 56 سال تولید از مخزن انجام شده بود، جهت پیشبینی ضریب حجمی نفت سازندی، یکبار از شبکهی عصبی مصنوعی و بار دیگر از تلفیقی از شبکهی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. از آنجا که Rsb4 تابعی از وزن مخصوص گاز، API نفت، دمای مخزن و فشار نقطهی حباب است بهعنوان دادههای لایهی ورودی استفاده شد. همانگونه که در ادامه مشاهده خواهد شد نتایج نشان میدهند که شبکههای عصبی نسبت به روابط تجربی که بر اساس دادههای محلی خاص مناطق مختلف بهدست آمدهاند از دقت بسیار خوبی برای تخمین خواص سیالات مخزن برخوردارند. همچنین ترکیب شبکهی عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک بسیار مفید بود؛ چراکه سبب افزایش بسیار زیاد سرعت همگرایی به سمت مدل دقیق و پایداری شبکهی عصبی شد. شبکهی عصبی مصنوعی طراحی شده میانگین انحراف نسبی حدود 8/1 درصدی را نشان میدهد.

متن کامل [PDF 782 kb]   (6228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/6/8 | پذیرش: 1395/6/8 | انتشار: 1395/6/8