دوره 1394، شماره 126 - ( 6-1394 )                   جلد 1394 شماره 126 صفحات 76-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
2- دانشگاه صنعتی شریف
چکیده:   (4600 مشاهده)

یکی از ارکان اصلی در مطالعات مخازن هیدروکربنی، مدلسازی خواص پتروفیزیکی و تهیهی مدل استاتیک مخزن است. مشخصهسازی خواص مخزن نقشی اساسی در تحقق این هدف و برنامههای توسعهی میادین هیدروکربنی ایفا میکند. این اطلاعات در تعیین محل حفر و نحوهی حفاری چاههای جدید و شبیهسازی جریان مخزن استفاده میشود.تخلخل، درجهی اشباع آب و تراوایی از مهمترین خواص پتروفیزیکی مخزن هستند. با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی میتوان به توزیع تخلخل و درجهی اشباع آب دست یافت. اما با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی امکان دستیابی مستقیم به تراوایی مخزن وجود ندارد و بنابراین بهترین روش برای حصول تراوایی، مغزهگیری است. بهدلیل هزینهی فراوان و مشکلات اجرایی، تنها امکان مغزهگیری از تعداد محدودی چاه در یک میدان وجود دارد. بنابراین باید روشهای دیگری را برای مدلسازی توزیع تراوایی در ابعاد چاه و مخزن بهکار برد. زمین آمار بهعنوان شاخهای از آمار پدیدههایی را که در فضا یا مکان تغییر میکنند مورد مطالعه قرار میدهد. روشهای تحلیل و تخمین دادهها بر پایهی زمین آمار، همبستگی فضایی دادهها را درنظر میگیرند و بنابراین بهخوبی قادر به تخمین و شبیهسازی متغیرهای مخزنی خواهند بود.در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیلهای آماری، توزیع خواص پتروفیزیکی سازند کربناتهی فهلیان، واقع در یکی از میادین نفتی جنوب ایران بررسی شده و در نهایت با استفاده از روشهای زمین آماری مانند (کریجینگ و SGS) مدل توزیع تراوایی ایجاد شده است. نتایج نشان میدهد مدل SGS تولیدی با دقت قابلقبولی، توزیع تراوایی مخزن مورد مطالعه را ارائه میدهد.

متن کامل [PDF 1361 kb]   (1650 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1394/10/6 | پذیرش: 1394/10/6 | انتشار: 1394/10/6

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.