دوره 1392، شماره 105 - ( 7-1392 )                   جلد 1392 شماره 105 صفحات 79-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- د انشگاه تهران
2- شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
چکیده:   (5296 مشاهده)
آنالیزهای رخساره‌ای سازند  د الان بالایی با سنّ پرمین پسین د ر یکی از میاد ین ناحیه فارس د ر جنوب‌غرب ایران مبین نهشت این رسوبات د ر بخش د اخلی یک رمپ هوموکلینال بود ه که سپس د ر معرض د یاژنز کم‌عمق و به مقد ار کمتر د یاژنز تد فینی قرار گرفته‌اند . مطالعه سازند  د الان بالایی د ر مید ان آغار منجر به شناسایی یازد ه رخساره متعلق به پهنه جزر و مد ی، لاگون و کمپلکس سد  گرد ید . رخساره‌های د انه غالب با اند ازه د انه‌های متوسط و جورشد گی متوسط از کیفیت مخزنی خوبی برخورد ارند . بر اساس این مطالعات، ترکیب کانی شناسی، نوع سیمان‌ها، فابریک‌های اولیه و محیط‌های د یاژنزی واحد های مطالعه شد ه شناسایی شد  و به محیط‌های د ریایی، تحت جوی و تد فینی تقسیم گرد ید . استفاد ه از د اد ه‌های تخلخل و تراوایی، شاخص کیفیت مخزنی1، با استفاد ه از د اد ه‌های آنالیز مغزه برای به‌د ست آورد ن کیفیت مخزنی د ر مقیاس‌های گوناگون متقاعد  کنند ه است. فرآیند های د یاژنزی افزایش‌د هند ه کیفیت مخزنی عبارتند  از: انحلال، د ولومیتی شد ن و شکستگی؛ د ر صورتی که سیمانی شد ن و تراکم از عوامل کاهند ه کیفیت به‌شمار می‌روند .
متن کامل [PDF 677 kb]   (1001 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مخزن
دریافت: 1392/8/14 | پذیرش: 1392/9/24 | انتشار: 1392/9/24