دوره 1392، شماره 105 - ( 7-1392 )                   جلد 1392 شماره 105 صفحات 78-71 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- د انشجوی کارشناسی ارشد  د انشگاه صنعت نفت آباد ان
2- هیئت علمی د انشگاه نفت، د انشکد ه صنعت نفت آباد ان
3- هیئت علمی د انشگاه تهران، موسسه ی ژئوفیزیک
4- متخصص پرد ازش د اد ه های لرزه نگاری، مد یریت اکتشاف
چکیده:   (5688 مشاهده)
تخمین فشار منفذی برای پروژه‌های اکتشافی و حفاری از اهمیت زیاد ی برخورد ار است. د ر طول مراحل اکتشاف، پیش‌بینی فشار منفذی می‌تواند  برای ارزیابی عوامل خطرساز از‌جمله مهاجرت سیال‌ سازند  و یکپارچگی پوش‌سنگ مورد  استفاد ه قرار گیرد . برای تصمیم‌گیری بهینه د ر مورد  حفاری و برنامه‌ریزی چاه د ر مناطق تحت فشار غیر‌طبیعی، انجام پیش‌بینی‌های قبل از حفاری ضروری است. د قت د ر پیش‌بینی فشار منفذی قبل از حفاری اجازه می‌د هد  تا وزن مناسب برای گل انتخاب و روش کار گذاشتن لوله‌های جد اری، بهینه‌سازی شود . بنابراین، ایمنی را از طریق جلوگیری از فروپاشی د یواره چاه، و حفاری‌های اقتصاد ی را از طریق کاهش هزینه امکان‌پذیر می‌کند . د ر این‌مطالعه، ابتد ا روش‌های پیش‌بینی فشار منفذی بررسی شد . سپس فشار منفذی د ر یکی از مقاطع د و‌بُعد ی تاقد یس سفید ‌زاخور با استفاد ه از تبد یل مد ل سرعت لرزه‌ای به فشار منفذی حاصل شد . این مقطع لرزه‌ای د و‌بُعد ی نزد یکترین مقطع لرزه‌نگاری به چاه اکتشافی منطقه است که د ر حد ود  100 متر با چاه شماره یک فاصله د ارد . نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر افزایش فشار منفذی با عمق د ر منطقه است و بیانگر وجود  یک آنومالی فشاری د ر سمت چپ مقطع لرزه‌نگاری است.
متن کامل [PDF 1013 kb]   (3470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مخزن
دریافت: 1392/8/14 | پذیرش: 1392/9/24 | انتشار: 1392/9/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.