یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 205 (1-1401 - شماره پیاپی : 205) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 204 (12-1401 - شماره پیاپی : 204) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 203 (11-1401 - شماره پیاپی : 203) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 202 (9-1401 - شماره پیاپی : 202) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 201 (8-1401 - شماره پیاپی : 201) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 200 (5-1401 - شماره پیاپی : 200) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 199 (4-1401 - شماره پیاپی : 199) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 198 (3-1401 - شماره پیاپی : 198) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1401 - شماره 197 (2-1401 - شماره پیاپی : 197) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 196 (12-1400 - شماره پیاپی : 196) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 195 (11-1400 - شماره پیاپی : 195) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 194 (10-1400 - شماره پیاپی : 194) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 193 (9-1400 - شماره پیاپی : 193) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 192 (8-1400 - شماره پیاپی : 192) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 191 (7-1400 - شماره پیاپی : 191) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 190 (6-1400 - شماره پیاپی : 190) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 189 (5-1400 - شماره پیاپی : 189) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 188 (4-1400 - شماره پیاپی : 188) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 187 (3-1400 - شماره پیاپی : 187) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1400 - شماره 186 (2-1400 - شماره پیاپی : 186) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 185 (12-1399 - شماره پیاپی : 185) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 184 (11-1399 - شماره پیاپی : 184) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 183 (10-1399 - شماره پیاپی : 183) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 182 (9-1399 - شماره پیاپی : 182) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 181 (8-1399 - شماره پیاپی : 181) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 180 (7-1399 - شماره پیاپی : 180) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 179 (6-1399 - شماره پیاپی : 179) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 178 (5-1399 - شماره پیاپی : 178) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 177 (4-1399 - شماره پیاپی : 177) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 176 (3-1399 - شماره پیاپی : 176) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 175 (2-1399 - شماره پیاپی : 175) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1399 - شماره 174 (1-1399 - شماره پیاپی : 174) - 14 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 173 (12-1398 - شماره پیاپی : 173) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 172 (10-1398 - شماره پیاپی : 172) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 171 (9-1398 - شماره پیاپی : 171) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 170 (8-1398 - شماره پیاپی : 170) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 169 (7-1398 - شماره پیاپی : 169) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 168 (6-1398 - شماره پیاپی : 168) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 167 (7-1398 - شماره پیاپی : 167) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 166 (4-1398 - شماره پیاپی : 166) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 165 (3-1398 - شماره پیاپی : 165) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1398 - شماره 164 (2-1398 - شماره پیاپی : 164) - 16 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 163 (12-1397 - شماره پیاپی : 163) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 162 (11-1397 - شماره پیاپی : 162) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 161 (10-1397 - شماره پیاپی : 161) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 160 (9-1397 - شماره پیاپی : 160) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 159 (8-1397 - شماره پیاپی : 159) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 158 (7-1397 - شماره پیاپی : 158) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 157 (6-1397 - شماره پیاپی : 157) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 156 (5-1397 - شماره پیاپی : 156) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 155 (4-1397 - شماره پیاپی : 155) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 154 (3-1397 - شماره پیاپی : 154) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1397 - شماره 153 (2-1397 - شماره پیاپی : 153) - 19 مقاله

   
[ 0-5 از 20   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Exploration & Production Oil & Gas

Designed & Developed by : Yektaweb