Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 121 (2015-3)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تزریق دی اکسیدکربن در مدل کربناته شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع و کاربرد سیالات شکاف زنی در عملیات شکاف هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردها، مزایا و محدودیت های فناوری مسدودسازی مشبک های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و به کارگیری سیال حفاری پلیمری و گلایکولی جهت پایدارسازی شیل در دو میدان واقع در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات خواص مخزنی سازند ایلام در دشت آبادان، جنوب غرب ایران با تکیه بر اطلاعات دو چاه حفاری شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیک مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای RMS و PETREL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری شاغل در منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری تولیدات بالادستی و قراردادهای فروش خوراک در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی با مدیران شرکت پتروپارس
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح فاز-12 پارس جنوبی, تجلی خودباوری در سال همدلی و هم زبانی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles