Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 120 (2015-2)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (مطالعه ی موردی: میدان مسجدسلیمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر همزمان نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و پایداری جریان در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات امکان سنجی حفاری جهت دار به کمک فن آوری نوین کویل تیوبینگ کامپوزیتی در ترکیب با موتورهای پیشران الکتریکی (EDM) به جای استفاده از موتورهای هیدرولیکی (PDM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاه با استفاده از لوله مغزی سیار در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تخمین تراوایی مخازن زیرزمینی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واترکیب اثر چشمه های همزمان از طریق منظم سازی ماتریس عملگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه ی نقشه های ریسک زمین شناسی و ارزیابی اهداف اکتشافی با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و بیزین (مطالعه ی موردی از حوضه ی سوردروپ غربی در کانادا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ی تأمین بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری مدل CCR-BCC و روش A&P جهت تعیین کارآیی و رتبه بندی واحدهای شرکت نفت پاسارگاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با درآمدزایی سالانه 10 میلیارد دلاری فاز12
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس رحیم نعمت اللهی
| [PDF-FA] | [XML] |

موانع ورود به فعالیت های اکتشافی منابع هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles