Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1393, Number 113 (2014-7)


استفاده از نانوذرات در ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نقطه تشکیل رسوب وکس با استفاده از روش گرانرویسنجی و ارائه رابطه تجربی برای محاسبه آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دمای مخزن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر عدم قطعیت در ترکیب سیال گاز میعانی بر شعاع توده انباشت میعانات اطراف چاه در یک مخزن لایه ای در جنوب کشور(پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مفهوم ترمو-پوروالاستیک در بررسی دوبعدی پایداری دیواره چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الگوی توزیع کانی های رُسی سازند مخزنی شوریجه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDX)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سازند اراک
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد فناوری های تضمین جریان در تولید و انتقال نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان های پُرفشار کم عمق، مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری های آب عمیق دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سامانه Zero Discharge جهت کاهش اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خسارات زیست محیطی به محیط دریایی در اثر عملیات نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برنامه ها و فعالیت های اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه
| [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های کلان جدید مدیریت اکتشاف در کشف منابع هیدروکربوری جدید(مصاحبه با دکتر قلاوند)
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتیاق جهانی به حضور موثر ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles