Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1389, Number 75 (2011-1)


بررسی نازک شدگی لایه های نفتی در یک میدان گازی در جنوب ایران با استفاده از روش های تجزیه طیفی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گیر رشته های حفاری در میدان مارون با استفاده از شبکه های عصبی
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول تمیزسازی چاه های انحرافی
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری آزمایشگاهی ضرایب نفوذ مولکولی موثر متان در نفت سنگین در مجاورت محیط متخلخل
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیلاب زنی آب با استفاده از آنالیز جفت چاه تزریقی-تولیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تزریق گاز به یکی از مخازن کربناته جنوب ایران به منظور از دیاد برداشت نفت و بررسی نقش گسل موجود در این مخزنی بر این عملیات
| [PDF-FA] | [XML] |

طولانی ترین رای دیوان به نفع ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهداشت روانی و مقایسه آن در کارکنان اقماری و روزکار مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی در عملیات دکل های حفاری چاه های نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری در آب های عمیق با استفاده از سیستم وRMR و به کارگیری آن در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش سمینار تخصصی زمان های انتظار دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های جدید شبیه سازی در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز مزایا و کاریردها
| [PDF-FA] | [XML] |

مته های حفاری هیبریدی پیوند رویا و واقعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش های اجرای سیاست های اصل 44در شرکت ملی حفاری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش زمان انتظار دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ارتباطات سازمانی- اطلاع رسانی سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles