Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 78 (2011-5)


مقایسه مدل‌های تحلیلی و عددی در تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری و تحلیل عملکرد ادوات حفاری انحرافی مورد استفاده در عملیات ویژه حفاری به‌منظور دست‌یابی به یک الگوی مناسب هزینه‌ای در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی روش‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در محدوده شمالی ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختاری چین‌خوردگی‌ها در بخشی از حوضه ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تولید مخازن گازی با رفتار حجمی با ارایه یک الگوریتم ساده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جدید در کمینه کردن اثر انتهایی مویینگی در منحنی های نفوذپذیری نسبی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رشد20 درصدی حضور کشورهای خارجی در شانزدهمین نمایشگاه نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

برگزاری نخستین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت وگاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ترکمنستان
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش همایش سرمایه گذاری و تحقیق در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چشم انداز تجارت جهانی نفت خام در افق2013و تبین راهبردهای حضور موثر ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بهبود طراحی, ساخت و تکمیل چاه در میادین گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش گذاری ذخایر زیرزمینی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

شتاب در سرمایه گذاری فزاینده در حوزه نفت و گاز, راهبرد اصلی تحقق توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حرکت شتابان قطار صنعت نفت بر ریل جهاد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles