Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1390, Number 83 (2011-10)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پروژه پردیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغازجاری و برآورد سرعت در لیتولوژی های مختلف سازند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حرکات دینامیکی ساق مته - شوک و لرزش در عملیات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چند فازی در ارزیابی و انتخاب سیستم های جریان سازی چندفازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تخمین تخلخل با تلفیق روش های شبکه عصبی و کولوکیتد کوکریجینگ در میدان بلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر افت فشار بر روی یکی از نمونه های نفتی ایران به منظور انتخاب بازدارنده مناسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فاوا, محور توسعه و نقش آن در ایجاد فرصت و افزایش بهره وری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واکنش های حفظ امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری مطالعه و مدل سازی شکستگی ها در مخازن نفت و گاز(از زمین شناسی تا شبیه سازی مخزن)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فنی و اقتصادی فناوری میادین هوشمند در میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

نوسانات قیمت طلا و رایطه آن با بازار نفت خام
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین نفتی هوشمند؛ انتخاب یا الزام
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به وضعیت نیروی انسانی صنعت نفت؛ چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین کشف شده جدید حلقه مهم زنجیره ارزش در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی رشد و بالندگی و پویایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles