Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 88 (2012-4)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تخلخل نگار NMR از نشانگرهای لرزه‌ای با استفاده از رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتروگرافی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های پرمین پیشین (سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مشبک کاری چاه با استفاده از نرم افزارشبیه ساز دریکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی شناخت اثر گاز در سازندهای کربناته با استفاده از نمودار قطرسنج در دو میدان نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی آزمایشگاهی فرآیند همرفت در یک میکرومدل شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت سیال سنتزی زیست‌سازگار جایگزین گازوئیل در گل حفاری پایه روغنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشگاه صنعت نفت؛ در مسیر تکامل از یک مرکز خدمات آزمایشگاهی تا مرکز توسعه و فناوری صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پیشرفت های صنعت حفاری کشور در زمینه ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران در کمک به توانمندی ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای شرکت نفت مناطق مرکزی در حوزۀ بومی سازی تجهیزات صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیشگام در حمایت از صنعت‌گران داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، حامی محصولات ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه های در دست اقدام برای ارتقاء ساخت داخل حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موفقیت های ساخت داخل در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنایع تامین کننده خدمات و تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت نفت نیازمند نگرشی جامع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به ساخت داخل با تاکید بر پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش چرخه حیات فن آوری در مدیریت ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تلاش دو چندان در صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از توانمندی های صنعت نفت و گاز کشور: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهاد خودکفایی باتوجه ویژه به ساخت داخل و حمایت از کار و سرمایه داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تاریخ ساز شرکت ملی نفت در سایه تدابیر رهبر انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام تبریک نوروزی مدیر عامل شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پیام نوروزی وزیر نفت به خانواده بزرگ صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles