Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1398, Number 170 (2019-11)


«نام آوران »؛ دستاورد بزرگ و مهم اکتشافی صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی بازاریابی و فروش نفت‌خام ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دلایل عدم شکل‌گیری استارت‌آپ‌های فناورانه قدرتمند در عرصه جهانی حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار منفذی در منطقه دشت گرگان با استفاده از پارامتر‌های فیزیک سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه مدیریت مالی و حسابداری در قراردادهای عملیاتی مشترک در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی یک‌ بعدی و یک فازی جریان نفت در یک مخزن افقی با استفاده از نرم افزار متلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد هوش مصنوعی در بهینه‌سازی روش‌های فرازآوری مصنوعی به منظور افزایش تولید نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ناپایداری دیواره چاه با استفاده از نمودارهای D‌SI و UBI جهت پیشگیری از انسداد چاه و لوله جداری در زمان بهره‌برداری و حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشافات زمین‌شناختی و ژئوشیمیایی شیل‌های نفتی (نفت‌های نامتعارف) قالی کوه لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه در ناحیه دزفول شمالی(بخش دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش اثر هارمونیک های سوییپ ویبراتور با استفاده از شیفت فاز ثابت در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییر رویکرد؛ راز موفقیت اکتشاف نفت
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles