Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 99 (2013-11)


نقش تکتونیک در تشکیل پوش‌‌سنگ میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته‌‌های آلبین در برش‌‌های سطحی کوه‌‌های گنو، انگورو و خمیر(ناحیه بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تغییر ترشوندگی بر میزان ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در دما و فشار بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تصحیحات محیطی و اثر گل‌‌های روغنی روی نمودارهای پتروفیزیکی (چگالی و نوترون) مخازن نفتی بنگستان جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش‌‌های مشاهده‌‌ای سیلاب‌‌زنی با پلیمر در مسیر بسته با استفاده از میکرومدل شیشه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌‌های عددی نوین جهت شبیه‌‌سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف‌‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل ضعف مدیریت HSE پیمانکاران در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی مناسب توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وگاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های فراروی چین در تحقق برنامه‌‌های تولید از گازهای رسی (شیل‌‌های گازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب گازهای رسی (شیل‌‌های گازی) و آغاز عصر طلایی صنعت گاز‌‌طبیعی؛ رویکرد ژئوپلتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی اجرای روش‌های ازدیاد برداشت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توجه به الزامات بخش تحقیقات و چرخه عمر فن آوری در مدیریت پژوهش و فن‌آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌‌شناسی فعالیت‌‌های پژوهشی در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طلیعۀ حضور شرکت ملی نفت ایران در فضای تجاری و بین المللی؛ صدور پروانه بهره‌‌برداری موقت برای 29 میدان نفتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آغاز سال نو؛ افق های حماسه آفرینی صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles