Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 95 (2012-11)


بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سدیم‌کلراید بر پایدارسازی سازندهای شیلی با استفاده از تبادل کاتیونی با یون پتاسیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه زمین‌غلت در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل حساسیت به زمان شروع تزریق و مکان چاه‌های تزریقی در عملیات تزریق ماده فعال‌کننده سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش پیشنهادی برای بهینه‌سازی تولید در میدان پارس‌ جنوبی همراه با آنالیز گره‌ای و استفاده ازتکنولوژی چاه‌های چندشاخه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممانعت از انسداد ستون چاه ناشی از رسوب آسفالتین از طریق کنترل سایز چوک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌ موردی افت شدید بهره‌دهی در مخازن کربناته گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملیات لرزه نگاری سه بعدی در خشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای حفاری روزانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار هیات تحریریه ماهنامه فنی- تخصصی اکتشاف و تولید از مدیریت اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری لایه‌شکافی اسیدی، روشی نوین جهت انگیزش و بهبود تولید از مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نسل جدید پمپ‌های میله‌ای- مکشی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات صورت‌گرفته جهت توسعه شیل‌های گازی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات کلیدی در برنامه ریزی توان تولید نفت خام کشور/مصاحبه با دکتر رامین روغنیان، رئیس اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر حضور شرکت های آمریکایی در توسعه در توسعه منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت نگاه نظام مند به بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد نهضت تولید علم در صنعت نفت گامی مهم در تحقق اقتصاد پیشرفتۀ ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles