Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1396, Number 142 (2017-5)


اصلاح سطح نانوذرات SiO2 و TiO2 و کاربرد آن در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی فنی و اقتصادی به کارگیری ایستگاه تقویت فشار در یک میدان دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تهیه ی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف در سازند کربناته ی ایلام واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی توان هیدروکربورزایی واحدهای شیلی اواخر اردویسین–اوایل سیلورین (سازند سرچاهان) در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند سرچشمه در چاه-A، شرق کپه داغ، ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد محاسبات نرم جهت بهینه سازی انتخاب مته با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات حفاظت فیزیکی سامانه های هیدروکربنی از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ مطالعه ی موردی: پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط و مفهوم شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی؛ کلید گشایش دروازه های تمدن صنعتی در قلب عسلویه است
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره برداری از مرحله ی نخست تولید زودهنگام یک میدان پیچیده ی نفتی؛ توسعه ی میدان آذر در ایلام شتاب می‎گیرد
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles