Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1399, Number 183 (2020-12)


قراردادهای مرحله ی سوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت امضا شد
| [PDF-FA] | [XML] |

در جهان و جایگاه ایران LNG نگاهی بر روند تولید گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شرکت های دانش بنیان یا شرکت های متمرکز بر دانش و نقش آنها در توسعه ی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی نانو پلانکتون های آهکی از فسیل های شاخص اکتشاف نفت با برنامه کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه‌ی عوامل موثر بر انتشار آلاینده‌های دی‌اکسید کربن و متان در کشورهای گروه D-8
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اثر ناهمگنی تراوایی جهت‌دار بر نمودارهای مقیاس‌گذاری در پدیده‌ی آشام مخازن شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی جریان نفت درون چاه افقی در حالت دو فازی با استفاده از نرم افزار متلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای سنگ و سیال برای مدل تحلیلی شکافت هیدرولیکی PKN
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گلفشان های غرب استان گلستان به عنوان نشانگرهایی برای پی جویی تله های هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داستان گاز،زمستان و سرما
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 182 (2020-11)


افتتاح دو پروژه ی شرکت ملی نفت در غرب کارون و پار س جنوبی با دستور رئیس جمهوری
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر انواع کانی‌های رسی و روش‌های شناسایی آنها در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت نوآوری در شرکت‌های بزرگ نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی وضعیت عرضه و تقاضای حامل‌های اصلی انرژی در ایران: روند موجود، چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی در بخش صنایع وابسته ساختمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی تخمین حداقل فشار امتزاجی در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملیات لایه شکافی در سازند سن اندرس مشابه سازند بنگستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از روش کریجینگ و گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی افق غار از سازند آسماری در میدان نفتی دورود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند فعالیت های اکتشافی در کشورهای همسایه ی ایران- بخش سوم (پایانی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کرونا و دورکاری، چالش ها و فرصت های پیشِ رو
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 181 (2020-10)


کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر قیمت نفت و مصرف انرژی الکتریکی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی گروه D-8
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربردها، فرصت ها و چالش‌‌های فناوری کلان داده در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استراتژی‌های روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران بر اساس الگوی ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخیره سازی دی اکسید کربن در مخازن گاز شیلی و تولید همزمان گاز هیدروکربوری از این مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی بازده عملیات اسیدکاری ماتریس در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران به کمک نرم افزار StimCADE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش های مختلف تخمین تراوایی از نگاره های چاه در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محیط رسوبی ماسه سنگ های بخش زیرین سازند گدوان با هدف پیش بینی ابعاد و پیوستگی جانبی آنها در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند فعالیت‌های اکتشافی در کشورهای همسایه‌ی ایران- بخش دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی نو به مقوله پتروپالایشگاه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 180 (2020-10)


امضای قراردادهای کلان پژوهشی نفت با دانشگا ه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید صیانتی در قراردادهای مشارکت در تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت بازار نفت‌خام به ناامنی در منطقه‌ی خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیاده‌سازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی و آنالیز اقتصادی عملیات تزریق نانوسیلیکا به یک مخزن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات کلسیم در شرایط استاتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و مدل سازی ریاضی فرآیند تزریق نانو سیال به منظور ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش پروفایل خط لوله جهت مقابله با چالش‌های پدیده‌ی لختگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی دودکش گازی و آنومالی های گازدار یک مخزن ماسه سنگی با استفاده از مطالعه ی نشانگرهای لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از نام آوران تا نام آوران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 179 (2020-8)


آغاز فعالیت گسترد ه ی ۱۴ شرکت بزرگ نفتی ایران در 5 استان از اشتغال زایی تا توسعه ی طر ح های مسئولیت اجتماعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و پنج نشانه ی وجود یک فرهنگ متعالی در هر سازمان
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز انرژی جهان تا 2040با تاکید بر نفت وگاز( بخش دوم – شرایط آینده)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند فعالیت های اکتشافی در کشورهای همسایه ایران- بخش اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر عوامل موثر بر پایداری غشا مایع امولسیونی پیکرینگ با رویکرد صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد ژئواستیرینگ در روش‌های نوین حفاری جهت‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازدیدهای زمین شناسی، مقدم های بر کاربرد رخنمون های مشابه در مطالعه ی میادین نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش گازخاک در مطالعه ی اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی، ناحیه ی فارس ساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خط لوله ی گوره جاسک نماد عینی اقتصاد مقاومتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 178 (2020-7)


امضای قرارداد توسعه ی دو میدان مشترک در تیرماه نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

شبکه ی نرم افزارهای تخصصی server به عنوان سیستم عامل Linux بررسی مزایای نفتی - قسمت دوم
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز انرژی جهان تا 2040 با تاکید بر نفت (بخش اول - شرایط جاری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد کلان داده ها در بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی الزامات اقتصادی و زیست محیطی جهت مکان یابی ایستگاه های خطوط انتقال گاز(مطالعه موردی: خط"48 صادرات گاز ایران به عراق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش و کاربردهای رباتیک در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه فناوری تزریق گاز هوشمند در مخازن گسل خورده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی افزایش نرخ تولید نفت با سیستم فرازآوری مصنوعی ترکیبی در مقایسه با روش-های فرازآوری مصنوعی متداول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهره برداری) در تأثیر رهبری تحول گرا بر هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه و تطابق ژئوشیمیایی سهم تولید هیدروکربن و تأثیر ماتریکس کانی سازند کژدمی در برخی میادین دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرز‌ و روند تبدیل سازندهای هیث و سورمه به سری‌ عربی در گستره‌ی خلیج‌فارس و فروبار دزفول بر پایه‌ی چینه‌شناسی لرزه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سایه ی کرونا در فعالیت های پژوهشی و انتشار نتایج آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 177 (2020-6)


نقدی بر مدیریت مخزن در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

شبکه ی نرم افزارهای server به عنوان سیستم عامل Linux بررسی مزایای تخصصی نفتی - قسمت اول
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مدیریت ریسک در قراردادهای مشارکت در تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های بازیافت گازهای فلر با اهداف تولید ثروت و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده‌های چاه‌نگاری به کمک روش هوشمند در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک روش جدید ازدیادبرداشت (تزریق دی‌متیل‌اتر در مخزن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی میزان نفت درجای سازند سروک به روش مدل سازی سه بعدی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر عمق سیال بر عملکرد پمپ های میله ای مکشی با یک رویکرد شبیه سازی در نرم افزار RODSTAR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پتانسیل رس های اصلاح سطحی شده در جهت تامین خصوصیات رئولوژیکی سیالات حفاری پایه نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند فعالیت های اکتشافی در کشورهای همسایه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 176 (2020-5)


فاز 11 پارس جنوبی در مسیر توسعه
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

ارتقا امور حقوقی در شرکتهای ملی فعال در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی و توموگرافی کامپیوتری عملکرد ژل‌های پلیمری برای کاهش تخلخل و تراوایی محیط‌های متخلخل
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش‌های ازدیاد و برداشت در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از سنجش از دور اپتیکی در شناسایی لکه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های مختلف تصفیه آب تولیدی و انتخاب سیستم تصفیه مناسب به منظور استفاده مجدد از آب تصفیه شده در اهداف مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از حلال های دوگانه در مرحله ی پیش تزریق اسیدکاری: تاثیر آن ها بر ترشوندگی سنگ کربناته و کشش بین سطحی سیال پیش تزریق/نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت گل حفاری فوق سنگین با استفاده از یک ماده وزن افزای جدید جهت حفاری در یکی از سازند های میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی وبررسی روش های جلوگیری از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولید آب بر محیط زیست دریکی ازمیادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالتPC-SAFT و مقایسه آن با سایر معادلات در یکی از میادین جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎری و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ وبالا بردن بازده حفاری چاه نفت، با مطالعه موردی در میدان نفتی سراجه قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازار نفت چه زمانی به شرایط عادی بر میگردد؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 175 (2020-4)


استراتژی و چالش های توسعه و تولید گاز متان لایه های زغالی (CBM)
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شرط انتقال فناوری در قراردادهای مشارکت در تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین ابعاد خدماتی فعالیت‌های حوزه بالادستی صنعت نفت و ماهیت فناوری در حوزه خدمات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری تحریک با استفاده از چند شاخه جانبی (استخوان ماهی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی میکروفلویدیک به منظور شناسایی نیروهای موثر در حرکت سیال درون محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی عددی تاثیر نانو سیالات مختلف در بهبود انتقال حرارت جابه‌جایی درون کانال با مقطع دایره ای در حضور نانوذرات TiO2 ،Al2O3 ، CuO و SiO2 با کسر حجمی 3 و 5 درصد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سیستم های الکتریکی دکل های حفاری نفت جهت ارتقاء حفاظت سیستم های الکتریکی و تسریع عیب یابی سیستم با استفاده از نرم افزار Dig SILENT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب فشار بهینه گل حفاری با توجه به فشار منفذی و بررسی پایداری دیواره چاه در مخزن آسماری میدان نفتی آزادگان با استفاده از نرم افزار FLAC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مقایسه‌ای شبیه سازهای بومی رتینا و اکلیپس با استفاده از مدل های واقعی مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی جامع فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند گرو در حوضه ی زاگرس براساس فرامینیفرهای پلانکتون، نانوفسیل های آهکی و داینوسیست ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کرونا ویروس و صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1399, Number 174 (2020-3)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

سنجش وضعیت و تحلیل شکاف عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درس‌آموخته‌هایی از قراردادهای کلان پژوهشی شرکت‌های بین‌المللی نفتی با دانشگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهرم‌سازی استارت‌آپ‌های فناورانه راهکاری نوین برای جهش فناورانه شرکت ملی نفت ایران به‌منظور بین‌المللی شدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر استفاده از نانو اکسید سیلیسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته در یکی از میادین نفتی جنوب‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی عملکرد تزریق آب کم شور، پلیمر و ترکیب پلیمر و آب کم شور جهت بهبود بازیافت نفت در برداشت ثانویه با استفاده از میکرومدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت‌سنجی تعداد چاه‌های حفاری جهت دسترسی به ضریب بازیافت و زمان نگهداشت تولید در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان شکست نقطه آزئوتروپ ترکیب بوتانول و هپتان به وسیله حلال اتکتیک عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی تزریق فوم برای ازدیاد برداشت نفت در ناحیه مورد تهاجم گاز در مخازن کربناته شکافدار طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی بهینه‎ سازی مصرف انرژی دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی نزدیک به ساحل با استفاده از انرژی حاصل از امواج دریا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نانورس و نانوگرافن به‌منظور بهبود گرانروی موثر سیالات حفاری پایه نفتی در دماهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیف شکاف‌های طبیعی به کمک داده‌های هرزروی گل؛ مروری بر مدل‌های موجود، پیشرفت‌ها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی دوبعدی حوضه و سیستم نفتی ترشیاری‌ کرتاسه: مثالی از فروافتادگی دزفول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تب کرونا و کمای ادامه دار بازار نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 173 (2020-2)


تبلور اعتماد و حمایت شرکت نفت از شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی با امضای قرارداد طرح توسعه میدان های پارسی و پرنج
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی و دسته‌بندی نوع سنگ در مخازن نفتی با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: یکی از مخازن نفتی جنوب‌غربی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی دوغاب سیمان فوق سبک در ناحیه مخزنی چاه‌های افقی با استفاده از فناوری نانو برای سیمان‌کاری آستری 7 اینچ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی جذب گاز متان بر روی نانولوله کربنی آرایش یافته با اتم پالادیوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات آماری میزان ذخایر، تولید، مصرف و تجارت جهانی قیر طبیعی ایران در مقایسه با جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب بهینه مته حفاری در صنعت نفت با استفاده از روش کمترین هزینه حفاری واحد طول در یکی از میادین هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین نرخ نفوذ حفاری با استفاده از ماشین یادگیری افراطی و شبکه های عصبی پایه شعاعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک، قلب نظام مدیریت HSE
| [PDF-FA] | [XML] |

پیام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 172 (2019-12)


حرکت پرشتاب در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ادامه دارد
| [PDF-FA] | [XML] |

الزامات پایداری جریان در هر میدان هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از سامانه اطلاعات مکانی در کنترل پروژه های لرزه نگاری
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی وضعیت امنیت انرژی ایران با رویکرد شاخص سه‌گانه انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی تأمین مالی صنعت نفت و گاز مبتنی بر اوراق وکالت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تکنولوژی واحد نمکزدایی نفت خام و ارائه راهکارهای موثر فرایندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی ازدیاد برداشت مخازن شکاف دار به روش تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی و مقایسه با تخلیه طبیعی و تزریق مداوم گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فرآیندهای مایع‌سازی شناور گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین پارامترهای مقاومتی مربوط به چاه در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از الگوریتم هوشمند رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و اطلاعات چاه ‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی افت فشار جریانات سه فازی در عملیات حفاری با استفاده از روش‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش‌های زمین‌آماری در درشت‌نمایی داده‌های تخلخل - مطالعه موردی سازند کنگان در یکی از میادین گازی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی سه‌بعدی ژئومکانیکی با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سایه سنگین کرونا بر بازار بی رمق نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 171 (2019-12)


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو نگاهی به یک رویداد «طرح مسأله » برای حل مشکلات عملیاتی توسط شرکت های نوپا
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید در هفته پژوهش
| [PDF-FA] | [XML] |

تولید صیانتی از منابع نفت و گاز: مفاهیم و الزامات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی و پتانسیل های کاربردی گل‌های حفاری بر پایه نانو ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت با سیلاب زنی آب نمک رقیق و الزامات انجام این روش جهت افزایش درصد بازیافت در لایه‌ی نفتی میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت شیمیایی و انتخاب روش مناسب برای یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد امواج الکترومغناطیسی و تأثیر آن بربرهم کنش های «سنگ-سیال» و «سیال-سیال» در فرایند ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی ریاضی اثر پوسته در چاه‌های حفر شده در سازندهای شکافدار طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ذخایر نامتعارف شیل گازی در توالی‌های رسوبی «ژوراسیک میانی» تا «کرتاسه‌ی زیرین» در ناحیه‌ی لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک جهت تخمین فشار نقطه حباب در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه شناسی رسوبات پالئوزوئیک در ایران مرکزی و زاگرس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت محرک دانشگاه و یا دانشگاه محرک صنعت نفت؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 170 (2019-11)


«نام آوران »؛ دستاورد بزرگ و مهم اکتشافی صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دلایل عدم شکل‌گیری استارت‌آپ‌های فناورانه قدرتمند در عرصه جهانی حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار منفذی در منطقه دشت گرگان با استفاده از پارامتر‌های فیزیک سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه مدیریت مالی و حسابداری در قراردادهای عملیاتی مشترک در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی بازاریابی و فروش نفت‌خام ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی یک‌ بعدی و یک فازی جریان نفت در یک مخزن افقی با استفاده از نرم افزار متلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد هوش مصنوعی در بهینه‌سازی روش‌های فرازآوری مصنوعی به منظور افزایش تولید نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ناپایداری دیواره چاه با استفاده از نمودارهای D‌SI و UBI جهت پیشگیری از انسداد چاه و لوله جداری در زمان بهره‌برداری و حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشافات زمین‌شناختی و ژئوشیمیایی شیل‌های نفتی (نفت‌های نامتعارف) قالی کوه لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه در ناحیه دزفول شمالی(بخش دوم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش اثر هارمونیک های سوییپ ویبراتور با استفاده از شیفت فاز ثابت در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییر رویکرد؛ راز موفقیت اکتشاف نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 169 (2019-10)


خبرهای خوش نفتی در آغاز پاییز
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) Key Performance Indicators
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و بررسی سازوکار مؤسسات گزارش‌دهی قیمت‌ نفت‌خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل ارزیابی سازندگان داخلی در صنعت نفت ‌و گاز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز شرق)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل کیفیت آزمایش ترکیب نفت مخزن با استفاده از سه روش موازنه مولی، نمودارهای هافمن و باکلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شرایط تزریق و تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی و یافتن بهینه‌ترین نقاط تزریق در یکی از مخازن جنوب‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود روش‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات حساسِ مؤثر بر تولید و کاهش زمان‌های توقف تولید با استفاده از روش RCFA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری فاصله بین دو صفحه فولادی با استفاده از پرتو گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل هوشمند سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی به منظور تخمین نرخ نفوذ حفاری در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی نوین برای انتخاب مته سه کاجه بر اساس پارامترهای ژئو مکانیکی با استفاده از لاگ صوتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعهدر ناحیه دزفول شمالی- بخش اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بهتر نواحی تولیدی در میدان گازی خانگیران با استفاده از مقایسه نمودار قطر سنج1 و اشعه گامای طبیعی سنگ2 برداشت شده در حین حفاری و پس از بهره برداری از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ریختگی های سازند سروک در یکی از تاقدیس های نفتی غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فناوری در افزایش ظرفیت تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 168 (2019-9)


رو ش های مدیریت آب همراه نفت در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های پاکسازی خا ک های آلوده به ترکیبات نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های ارزیابی ریسک و نرم افزارها ی کاربردی در HSE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه، چالش ها و فرصت های بهبود ایمنی، بهداشت و محیط زیست از نگاه مدیران HSE شرکت ملی نفت از ابتدا تاکنون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی شدت روشنایی محیط کار و طرح مداخلات اصلاحی در دفاتر اداری کیی از صنایع نفت و گاز جنوب کشور در سال 1396
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و مقایسه ی تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل خطای انسانی در واحدهای فرآیندی؛مطالعه ی موردی: فاز- 13 پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز پیامد نشت گاز از مخزن پروپان در یک پالایشگاه گازی به کمک نر مافزار ؛PHASTمطالعه ی موردی: پالایشگاه هفتم پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی صوت در واحد آب RO با استفاده از نر مافزار GIS جهت ارائه ی رو ش های مؤثر کنترل صدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر استراتژی های زیست محیطی و تعهد مدیران بر عملکرد زیست محیطی در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی گازهای بازدارنده بر توسعه ی حریق هیدروژن در خطوط لوله ی انشعاب دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد انتشار آلایند ه های هوا در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Root Cause Analysis of NIOC's 20" Natural Gas Explosion
بررسی علل ریش های حادثه ی انفجار خط لوله ی 20 اینچ گاز شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی و ریشه یابی حوادث مهم در سطح شرکت ملی نفت ایران در بازه ی زمانی ( 89 - 97 )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛ لازمه ی زندگی و صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 167 (2019-10)


مروری
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تولید هیدروژن با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الزامات پایداری جریان با تمرکز بر ممانعت از تشکیل هیدرات در خطوط لوله دریایی انتقال گاز غنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمهوری اسلامی ایران و جایگاه ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی و انرژی حوزه خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قواعد جهانی شدن و الزامات حرکت به سوی الگوی کسب و کار بین المللی درشرکتهای ملی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنتز ذرات نانو ژل از پیش تشکیل شده و بررسی تأثیر مواد تشکیل دهنده آن بر میزان نسبت تورم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت سطوح بین فازی و مواد سطح فعال در صنعت نفت(بخش دوم): کاربرد مواد سطح فعال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مکانیسمهای بهبود تولید نفت در روش تزریق آب با شوری کم با استفاده از روش آنالیز دیجیتال مغزه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر خستگی رشته حفاری، تعیین برنامه بازرسی و شناسایی ناتوانی خستگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نگهداشت زاویه در حفار ی های جهت دار با متد Sliding و لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر سورفاکتنت طبیعی(عصاره برگ درخت زالزالک) بر میزان تحرک پذیری و ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

"بهره برداری" از دانش مهندسی تا مدیریت یکپارچه تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 166 (2019-7)


نفت و فن آوری روز؛ پای میلیاردها دلار ثروت ملی در میان است
| [PDF-FA] | [XML] |

کوتاه
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه مطالعات ژئومکانیک در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع گازهای طبیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقدار انتشار گازهای مشعل و لزوم سیاست گذاری جهت کاهش انتشار آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر رسوب نمک های معدنی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد هزینه ی خسارت آلودگی محیط زیست ناشی از انتشار مواد نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر یون آهن و افزایه ی کاهنده ی یون آهن بر عملکردسورفکتانت های ویسکوالاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئودینامیک سیال مخزن؛ حلقه ی مفقوده ی میان مدلسازی سیستم های هیدروکربنی و شبیه سازی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت سطوح بین فازی و مواد سطح فعال در صنعت نفت (بخش اول): پدیده های بین سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک به روش فازی و اولویت بندی آن در عملیات جداره گذاری چاه های نفت و گاز در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مدل سرعت بر نتایج مهاجرت زمان معکوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی کاهش نوفه ی لوله ای در برداشت درون چاهی توسط سد موجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی منابع هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیرتحولات ماهنامه ی اکتشاف و تولید نفت و گاز از آغاز تاکنون
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 165 (2019-6)


شبیه سازی و مدل سازی مخزن نفتی تحت تزریق آب با متلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تغییرات تراوایی مخازن کربناته نفتی حین فرایند تزریق و ذخیره سازی کربن دی اکسید با روش تزریق پیوسته: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی توزیع اندازه حفرات و تخمین پارامتر تراوایی به وسیله نمودار NMR در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی تولید یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران از طریق شبیه سازی شبکه یکپارچه تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی، چالش ها و چشم اندازهای اجرای روش حفاری فرو تعادلی در مخازن کربناته جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استفاده از مخلوط گل سنگین پایه آبی و مگنست تینر به عنوان سیال حائل سیمان کاری لوله های جداری چاه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رو ش های مرسوم و نوین تعیین حدود برش در مخازن هیدروکربنی و توسعه یک نرم افزار بر اساس آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی وتوان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در میدان نفتی گچساران، با استفاده از روش های پیرولیز راک اوَِل و پتروگرافی مواد آلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر پذیری شرکت های نفتی روسیه از تحریم ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین ماهیت فعالیت های پژوهش و فناوری در شرکت های دارای «رقابت پذیری در زمینه فناوری » و «رقابت پذیری با منشاء فناوری » در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با تزریق د ی اکسید کربن همراه با ذخیره سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی قراردادهای EPC و EPCF در صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی گذرا به تاریخچه قراردادهای نفتی ایران - قسمت دوم
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست معارفه سردبیر ماهنامه علمی اکتشاف و تولید برگزار شد.
| [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی خوب در شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1398, Number 164 (2019-5)


مخازن هیدروکربنی با مقاومت کم یا با اختلاف مقاومتی کم با لایه های مجاور؛ مروری بر علل رخداد و روش های تحلیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر سورفکتانت های غیریونی بر کاهش کشش بین سطحی آب دریا-نفت در غلظت های حداقلی با استفاده از روش آماری سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر در رسوب آسفالتین همراه با نتایج مطالعات موردی مشابه در مخازن نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و شبیه سازی کوپل حرارتی فرآیند نفتا ریفرمینگ با چرخه ی احتراق شیمیایی متان در رآکتورهای لوله ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانه بندی سنگ آهک جهت کنترل هرزروی گل حفاری در دیواره ی کربناتی چا ه های مخزن آسماری میدان بی بی حکیمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر نانوسیلیس در کاهش هیدراسیون شیل ها در خلال آشام خودبه خودی با گل حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی سه بعدی تراکم شکستگی ها با استفاده از اطلاعات نشانگرهای لرزه ای سه بعدی و نمودارهای تصویرگر در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اوپک؛ روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و سایرکشورهای حاشیه ی خلیج فارس در آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پوشش های هوشمند؛ فرصتی نوین برای حفاظت از تأسیسات صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مزیت رقابتی شرکت های فعال در حوزه ی بالادستی صنعت نفت؛ مدیریت راهبردی پژوهش و فنآوری جهت حصول به شایستگی های فنآورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نقشه ی اولویت های اکتشافی کشور بر اساس شاخص های فنی؛ رویکردی نظام مند جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی حوضه ای رسوبی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح دو مگاپروژه ی ۱۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی و دیدگاه رئیس جمهور: افتتاح فازهای پارس جنوبی؛ اعتماد میان متخصصان، مدیران و کارگران ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تاریخچه ی نفت در ایران(قسمت دوم)
| [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت؛نوید روزهای خوب برای شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایران جاودان؛ تسلیت صنعت نفت را بپذیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 163 (2019-3)


بررسی آزمایشگاهی مکانیسم های تولید آشام آب کم شور در مخزن کربناته شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید کوپلیمر مقاوم جدید ب همنظور ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته شکافدار با دما و شوری بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم همراه با سورفکتانت بر ازدیاد برداشت از مخزن نفتی آسماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین کسر فازی مولفه های جریان چندفازی در لوله های انتقال نفت و گاز با استفاده از چینش پس پراکنش پرتوهای گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی یک بعُدی و دو بعُدی سیستم نفتی در تعدادی از میادین فارس ساحلی و بررسی توان تولید میا ن لایه های شیلی در سازند کنگان و دالان بالایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل کینماتیکی ناحیه گسل سبزپوشان با استفاده از آنالیز کانی های رسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نرم افزارهای ژئولاگ و ژئوفریم در تحلیل ساختاری نمودار تصویری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احداث جزایر مصنوعی امارات، آثار و تبعات آن بر حاکمیت منابع نفت و گاز ایران درخلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایسته های خاتمه دادن به فعالیت میادین هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر سازوکارها در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربردهای فناوری نوین اینترنت اشیا در بخش بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به تاریخچه نفت در ایران - قسمت اول
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح فازهای 13 و 22 تا 24 پار س جنوبی، نمایش توانمندی متخصصان ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

یاد باد آن روزگارا ن، یاد باد
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 162 (2019-2)


بررسی و شبیه سازی عملکرد تزریق فوم در مخازن شکا فدار و در مقیاس ماکرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حساسیت، طراحی و بهبود فرآیند جداسازی فازی هیدروکربن جامد-مایع توسط هیدروسیکلون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی مؤثر و نوین در مهار فوران چا ه های نفت و گاز در زمانی کوتاه با هزینه ای بسیار کمتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر مشخصات کنده های حفاری بر مقدار هرزروی گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رو ش های شبیه سازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع در شبیه سازی محیط های رسوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تطابق سن گچین هنگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین بر مبنای چین هنگاری سکانسی در امتداد یک برش ناحیه ای از چاه بینالود- 1 در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق نمودارهای ارزیابیک امل مخزنی 1 و داده های حاصل از نمودارگیری از گل حفاری 2 جهت ارزیابی بهتر سنگ مخزن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش DRP در محاسبه ی خواص پتروفیزیک سنگ مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین ساختار نقشه ی راه فنآوری انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی فنآور ی های میان افزار CORBA و OPC UA در سیستم های SCADA حوزه ی نفت و گاز از دیدگاه امنیت و قابلیت همکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حفر چاه های افقی با طول زیاد ( ERD )در سراسر جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های بررسی تولید ذرات سازندی (ماسه) به همراه نقد و کاستی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تکامل مدل تجاری NOC (شرکت های ملی نفت) به مدل تجاری INOC(شرکت های ملی-بین المللی نفت) توسط پیشرانان
| [PDF-FA] | [XML] |

روایت زنگنه از دستاوردهای نفت در جشن چهل سالگی انقلاب
| [PDF-FA] | [XML] |

جهانی شدن؛ درون مایه ی تاکتیکی تأمین مالی و توسعه ی پایدار بخش بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 161 (2019-1)


روش های مدیریت پسماند در عملیات حفاری چا ه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک محیط زیستی آندها در چاه های حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز استان زنجان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی عملکرد فوم در فرازآوری مایعات تولیدی از چا ه های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر فشارهای بهره برداری و عمق احداث مغارهای نمکی برظرفیت ذخیره سازی Toolbox گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مدل های غنی شدگی آلی در سازندهای شیلی جنوب غرب ایران با استفاده از لا گ های چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرز ه ای در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر فعالیت گنبد نمکی درمدان بر روند رسوب گذاری سازند سروک با استفاده از شواهد چینه شناسی و رسوب شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش تغییرات اشباع شدگی سیالات با استفاده از روش گرانی سنجی 4D با مطالعه موردی روی مخزن دو فازی در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده ازدیاد برداشت در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آمریکا LNG تأثیر نوسانات قیمت گاز بر اقتصاد پروژه های
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر گسترش نانوفناوری در صنعت بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

زمستانِ پارس جنوبی، بهارِ رکوردهای کم نظیر
| [PDF-FA] | [XML] |

باز ارزش گذاری مدل تجارت اکتشاف و تولید در ایران ضرورت است
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 160 (2018-12)


توصیف و مدلسازی مخزن کربناته ی شکا فدار با استفاده از شبکه ی ناپیوسته ی شکا ف ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فرآیند جداسازی فازی هیدروکربن جامد- مایع بر اساس مکانیسم هیدروسیکلون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های اندازه گیری نرخ جریان سیالات چندفازی تولیدی از میادین هیدروکربنی با تمرکز بر چالش های انداز ه گیری سیال تولیدی از یک میدان مشترک گازی حوزه ی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی اصلاح شده برای بهبود برآورد پتانسیل سنگ مادر با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول و پترو گرافی آلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات های گازی؛ منابع جایگزین انرژی یا تهدیدهای بالقوه ی جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات مخزنی با انجام وارو ن سازی داد ه های لرز ه ای در سازند سروک جهت تخمین تخلخل در یک میدان نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه ی پهنه کلا و چاه- A در شمال کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش افق های جدایشی در سبک چین خوردگی بخش شمالی فروبار دزفول در جنوب باختر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده ی سرویس لوله مغزی سیار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل روند تکامل اجرای فعالیت های نوآوری فن آورانه در کسب و کار جهانی حوزه ی بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکته ای کلیدی در خصوص لزوم تسریع در ارتقاء جایگاه شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای چشمگیر تلاشگران صنعت نفت در فاز- 13 پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش تاریخی تأمین سرمایه ی جهت توسعه ی پایدار بخش بالادستی صنعت نفت کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 159 (2018-11)


شناسایی مخاطرات ساز ه های فراساحلی صنایع نفت و گاز در آ بهای کم عمق به روش هزید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تزریق آلکالین-سورفکتانت و اثر آن بر کشش سطحی و ترشوندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودار NMR در محاسبه خواص پتروفیزیکی توالی های ماسه شیلی لایه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بهینه سازی واحد احیای گلیکول یکی از فازهای میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی ازدیاد برداشت نفت به کمک روش تزریق بخار همراه با ریزش تقلی درمیدان نفت سنگین موند و بررسی پارامترهای اثرگذار بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی خرید و تدارکات با نهادینه نمودن فرایند یکپارچه مدیری متریال درپروژ ه های حفاری نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در یکی از میادین گازی جنوب با نگاه ویژه بر اثر شیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تکتونیک نمک کورده بر تغییرات دیاژنزی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس کورده (فارس، زاگرس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی میادین نفت و گاز پیش از حفاری اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیاده سازی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری، فرایند اصلی گذار شرکت های ملی نفت به سوی بین المللی شدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیستم های کنترل الکتروهیدرولیکی چندمنظوره و تمام الکتریکی فوران گیرهای زیردریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف تولید با مدیران محترم مدیریت اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

گام عملی صنعت نفت برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 158 (2018-10)


ضرورت ارزیابی وضعیت سلامت روان؛ نگاهی روان شناختی به بهر ه وری منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخازن زغال سنگ و شیل گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ی رابطه ی جدید محاسبه ی نرخ تولید کاهنده ی چاه های نفتی برای یکی از میادین نفتی جنو ب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عد م قطعیت و حساسیت متغیرهای ژئومکانیکی بر تحلیل پاید اری چاه افقی جهت بهینه سازی فشار گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مواد سبک کننده ی دوغاب سیمان چا ه های نفت و گاز و بررسی خواص آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین خواص مخزنی با استفاده از ضرایب لامه ی محاسبه شده از نمودار صوتی دوقطبی برشی در یکی از چا ه های مخزن گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش تشدید مغناطیسی هسته( NMR) در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فنی و اقتصادی چالش عدم قطعیت در برآورد مقدار ذخایر نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنظیم شرط حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی طبقه بندی مشاغل صنعت نفت به عنوان زیرساخت نظام جبران خدمات (مطالعه ی موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت و مکانیزم های بازیافت
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ی مکران و بهبود فرآیندهای صادرات نفت با امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیر ه سازی نفت خام جاسک
| [PDF-FA] | [XML] |

صفر شدن صادرات نفت ایران یک بلوف سیاسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 157 (2018-9)


شبیه سازی تزریق متناوب آب و گاز د یاکسید کربن و تاثیر ناخالصی ها در دی اکسید کربن تزریقی به منظور افزایش بازیافت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های گرمایی تضمین جریان جهت جلوگیری از رسوب واکس درمیادین دریایی در آب های عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای موثر بر زمان بندش / پایداری/ گرانروی هیدروژل های بر پایه زانتان درعملیات کنترل تولید آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر نرخ تخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزش ثقلی در تولید ازمخازن شکاف دار طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه کاربرد سدیم هگزا متا فسفات به عنوان افزایه کنترل کننده زمان بندش و پخ ششدگی سیمان در چا ه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انواع کانی های رسی در ایجاد مشکلات حفاری و روش های رفع آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت در شناسایی گسل ها و شکستگی های موجود در داده ی لرزه ای سه بعدی متعلق به کیی از میادین نفتی جنوب غرب کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار سازمانی پروژه محور؛ عوامل بحرانی و نکات کلیدی موفقیت درسازمان های پروژه محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تغییر ضخامت و چینه شناسی مکانیکی گروه فارس در چین خوردگی تاقدیس جریک، فروافتادگی دزفول شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مقایسه ای قابلیت های غیرکارکردی کارایی و دستر س پذیری در فنآور ی های میان افزار CORBA و OPC UA در سیستم های SCADA حوزه نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین در صنعت حفاری فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید نفت شیل آمریکا و نقش آن در بازار نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

"گردآوری اطلاعات فنی میادین هیدروکربنی؛ آنچه هست، آنچه باید باشد (بخش دوم: ابعاد مدیریتی)"
| [PDF-FA] | [XML] |

حرکت در مسیر توسعه پایدار با امضای دو قرارداد جمع آوری گازهای مشعل
| [PDF-FA] | [XML] |

خطای محاسبه در حذف نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 156 (2018-8)


استفاده از الگوریتم شبکه ی عصبی جهت پیش بینی تراویی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی مقایسه ای و آزمایشگاهی مواد شیمیایی مختلف در ازدیاد برداشت؛ تغییر ترشوندگی مخازن نفتی ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه ی پروفایل فشار در یکی از خطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزارهای (OLGA, PIPESYS) و صحت سنجی نتایج از طریق مقایسه با داده های واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر استفاده از کربنات کلسیم بر هرزروی گل حفاری سازند آسماری در میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات ژوراسیک بالایی-کرتاسه ی پایینی در غرب کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های سنجش از راه دور جهت شناسایی یکی از میادین نفتی جهت بهینه سازی عملیات لرزه نگاری سه بعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین خواص پتروفیزیکی میدان نفتی بزرگی واقع در جنوب غرب ایران با استفاده از داده های چاه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛ ادغام نفت در نظام تجارت جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخاطرات روانی-اجتماعی کار اقماری در بخش فراساحل صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترمینال های دریایی واردات LNG؛ فرصت ها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری؛ماهنامه ی اکتشاف و تولید بستر مناسبی برای انتشار و تحلیل پژوهش های علمی فراهم کرده است
| [PDF-FA] | [XML] |

چهارسکوبارگیری می شوند؛حرکت شتابان در مسیر توسعه ی پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

گردآوری اطلاعات میادین هیدروکربنی؛آنچه هست،آنچه باید باشد(بخش اول:ابعاد فنی)
| [PDF-FA] | [XML] |

اراده ی معطوف به قدرت؛ تنها سیاست مقابله با قدرت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 155 (2018-7)


ارائه مدل تجربی به کمک رگرسیون به منظور تخمین نرخ نفوذ مته و بررسی آن با مدل بورگوین و یانگ (مطالعه موردی 17 حلقه چاه در میادین نفتی و گازی جنوب و جنوب غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجام فرایند غربالگری و انتخاب پارامترها در تطابق تاریخچه با استفاده از رویکرد نوین انتخاب ویژگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد دوربین های درون چاهی در صنعت بهره برداری و حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چالش های ناشی از افزایش نسبت گاز به نفت تولیدی در مخازن نفتی با تمرکز بر تأثیر آن روی ناپایداری جریان: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر پارامترهای حفاری بر نرخ نفوذ مته در چاه های عمودی و زاویه دار با در نظر گرفتن سازندهای مختلف در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر ویژگیهای پتروفیزیکی سازند فهلیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فرایندهای دیاژنتیکی بر روی کیفیت مخزن آسماری در میدان نفتی A
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه میکروسکوپی وضعیت سیمان شدگی سازند مخزنی سروک در میدان آزادگان جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبدیل گاز طبیعی به مایع(GTL)؛ مروری بر تکنولوژی، پروژه ها، اقتصاد و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و تدوین مدل تعیین سطح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی بر اساس فاکتورهای فنی و زمین شناسی و عناصر قراردادی در پروژه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر بخش های توسعه در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید ایران به همراه آنالیزفرصت-تهدید
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت واکاوی چالش های صنعت نفت در ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

رونق فعالیت پیمانکاران ایرانی با اجرای 6 میلیارد دلار طرح های نگهداشت و افزایش تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

واقیعیت داستان پول نفت بعد از برجام
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 154 (2018-6)


مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود محاسبه ی اشباع آب با استفاده از داده های فشار موئینگی در یکی از مخازن گازی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در یکی از چاه های میدان بینک (چاه-A)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مرز کانال ها در داده های لرزه نگاری سه بعدی بر مبنای تبدیل شیرلت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازندهای آب دراز و کلات در برش چینه شناسی زیارت در شمال شرق بجنورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ذینفعان پروژه ی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جک آپ؛ مطالعه ی موردی: دکل سینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر قراردادهای فارم اوت در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق 2060
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فن آوری در تحقق آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت،توسعه،کالای ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل واکنش بازار به خروج آمریکا از برجام
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 153 (2018-5)


شبیه سازی فرآیند سیلاب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت آب تولیدی در شرکت های نفتی (مطالعه موردی شرکت شل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عارضه یابی علل خرابِی المان های فیلتر گاز ترش ورودی واحد شیرین سازی یکی از کارخانجات فرآوری گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تزریق آب هوشمند و آب با شوری کم در سنگ های کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تست های ردیاب تک چاهی و بین چاهی در پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی نهشته های کربونیفر پیشین در جنوب غرب ایران (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش آماری پایدار با نقطه شکست بالا برای پردازش داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جدایش واحدهای زمین شناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر رادار روزنه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ترکیب نشانگره ای لرزهای در شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسایی دودکش گازی در یکی از میادین خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری دیواره چاه با داده های ژئومکانیکی به روش تبدیل موجک پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه های بالادستی (با رویکرد منطق فازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاکره در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی زنجیره ارزش بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکتریکی کارکنان در دکل های حفاری و اکتشاف نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از موانع مهم مذاکراتی در مدل جدید قراردادهای IPC
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 152 (2018-3)


آنالیز پایداری محلول های نانو ذرات گاما آلومینا و تاثیر آن ها در تغییر ترشوندگی سنگ های کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شرایط احیای سود سوزآور از واحد شیرین سازی LPG پالایشگاه گازی با استفاده از کاتالیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مدل جهت طراحی بهینه نقطه جداری گذاری و کاهش زمان حفاری در یکی از میادین جنوبی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات مخزنی سازندهای ایلام و سروک با تبدیل داده های لرزه ای به تخلخل و تراوایی از طریق سیستم هوشمند در میدان جفیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در تخمین سرعت موج برشی از روی سرعت موج فشاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش تجزیه جزئی ژئوشیمیایی آنزیم لیچ در مطالعات اکتشافی مخازن پنهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و با تجربه از دیدگاه منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیرتحول تشکیلات در شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری مایع سازی شناور؛فرصت ها و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر مبادلات نفت و گاز روسیه-اتحادیه اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

خلق ارزش افزوده قابل توجه برای صنعت نفت با راه اندازی مجتمع فرآورش گازهنگام
| [PDF-FA] | [XML] |

کارنامه سال 1396 خورشیدی در بخش بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 151 (2018-2)


بررسی خواص بین سطحی اسفالتین در میان رویه آب و نفت مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثرفشار بخار ازدیادبرداشت از مخازن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله گاز با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت فنی خط لوله انتقال جریان سه فازی گاز ترش میعان معکوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلاسما در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های تخمین حجم شیل در سازندهای مخزنی هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های هم عمق سازی داده های مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیوزون بندی رسوبات کربونیفر براساس پالینو مورف ها و روزن بران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال فناوری چالش ها و موانع و راه های ارتقای صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت بازار و کاربرد فن آوری شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صحت نتایج گزارش های دریافتی از آزمایشگاه های PVT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش و فناوری وزارت نفت دربیان معاون محترم وزیر نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش طول عمر پمپ های درون چاهی با راندن توری در یکی از میادین شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

آنچه در رگ سفید محقق شد
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه گام به گام شرکت ملی نفت به سبک نروژ
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 150 (2018-1)


غربال گری و امکان سنجی اقتصادی روش های بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی مشترک جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین گونه های سنگی سازند آسماری با تلفیق رخساره های الکتریکی و روش وینلند با استفاده از نرم افزار ژئولاگ در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تغییر شعاع مارپیچ و تغییر قطر لوله در شبیه سازی جداسازی نفت–آب درون جداکننده با لوله های مارپیچ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پنجر ی گل مناسب و آنالیز حساسیت پایداری دیواره ی چاه افقی با استفاده از مدلسازی عددی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ناحیه بندی مخزنی و ساخت مدل استاتیک سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی روشی نوین در استخراج خط‎واره‎های زمین شناسی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی اثر کیفیت سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه بر کیفیت داده های VSP با استفاده از نمونه ی داده های واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه ی راهکار بهینه (مطالعه ی موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ظرفیت های فنآوری زنجیره ی بلوکی در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بهینه سازی تولید چاه های گازی با استفاده از روش Large Wellbore Completion
| [PDF-FA] | [XML] |

در چهارمین اجلاس GECF چه گذشت؟
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تحلیلی بر روند توسعه میدان پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقشه ی راه همکاری گازی و مشارکت در پروژه ی ایران ال ان جی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات آندوسفریک و اگزوسفریک بر تعلیق و سکون صنعت بالادستی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 149 (2017-12)


مطالعه و بررسی توالی های ماسه شیلی لای های در میدان نفتی اهواز با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های بهینه سازی و افزایش بازده اسیدکاری در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر واکنش های شیمیایی حاصل از تزریق1 گاز بر رفتارسنگ مخزن و پوش سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تمیزکاری چاه بر نرخ نفوذ حفاری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الکتروفاسیس 6های مخزن A در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج در تضعیف نوفه زمین غلت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب حوضه کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیوزون های نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش یزدان آباد در مقایسه با برش قلعه زو (حوضه کپه داغ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک دهه پژوهش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شرایط عمومی پیمان صنعت نفت و نشریه-4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکلات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کاربردهای فن آوری واقعیت مجازی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبارفناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی اکتشاف آب‎های عمیق در خدمت توسعه خزر/ مطالعات نروژی‎ها آغاز شد
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 148 (2017-11)


پیش بینی ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت خام با استفاده از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی روند افزایش تولید با عملیات اسیدکاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 بررسی تجربی اثر اضافه کردن نانو ذرات بر لزجت، خاصیت قلیایی و چگالی گل حفاری پایه آبی 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در محدوده ی سایت حفاری چاه A با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‬ سازی سه ‬بعدی زمین‬ شناسی سازندهای ایلام و سروک دریکی از میادین نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژئوشیمیایی نفت مخزن گدوان در میادین منطقه ی دشت آبادان؛ جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیف گسل هندیجان-ایذه با استفاده از داده های لرزه نگاری دوبعدی، داده های زمین لرزه و اطلاعات زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در تأثیر آن بر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه، نقش و آثار محرمانگی اطلاعات و داده ها در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای توسعه ی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد هزینه طرح ها و پروژه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

 بخش خصوصی قوی با توان سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی در انتظار صنعت نفت ایران 
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت شمال، امنیت، توسعه و اقتصاد؛ بازی بزرگ جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 147 (2017-10)


تأثیر پیکربندی لوله بر انتشار شعله مخلوط های گازی هیدروژن و هیدروکربنی در یک حجم ثابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیشبینی و بهینه سازی فرآیند نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی عملکرد تولید چاه نفت با استفاده از مدل چشمه-خط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر میزان هم ترازی چشمه و آشکارساز بر روی عملکرد سیستم اسکن گامای برج تقطیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شیل های و مارن های سازند داریان و پیشنهاد زبانه گرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی برگستره روش های تخمین مقدار کل کربن آلی، از روابط تجربی تا محاسبات هوشمند ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم های هوشمند در GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزه ای بر مبنای تُنُکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش های مالی در قراردادهای نفتی: رویکرد کوشش های موفق و بهای تمام شده کامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال کُد مدیریت ایمنی بین المللی بر واحدهای حفاری متحرک فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مراکز علم و فناوری در توسعه صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بازیافت 95 درصدی گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از فناوری روز دنیا، فناوری در خدمت محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی حفاری ایران ... شاید تولدی دیگر در سایه برنامه ریزی استراتژیک
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 146 (2017-9)


کاربردها و فرآیند شبیه سازی کوپل مدل ژئومکانیک و دینامیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری کسر فازی در مخلوط آب-گازوئیل با استفاده از چگالی سنج گاما در تلفیق با دو مکانیزم همگن سازی متفاوت استاتیک و دینامیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری از تشکیل هیدرات گازی توسط میدان مغناطیسی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با استفاده از روش فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری چاه و تعیین بازه ی وزن گل حفاری با استفاده از روش NYZA در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف نفت و گاز بر مبنای 1Play؛ نگاهی نو به موضوعی کهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده1 جهت شناسایی رخساره های کانالی در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فشار سیال منفذی و فشار شکست سازندهای مخزنی؛(مطالعه ی موردی: گروه دهرم در ناحیه ی فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی نو به اهمیت جمع ‌آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های نظام حقوقی- قراردادی حاکم بر موافقت نامه های توسعه ی یکپارچه در میادین مشترک؛ مطالعه ی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دریای خزر، گل آلود ادعاهای همسایه های تازه؛ درآمدی بر مواضع دول ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخزن؛ بایسته ی فراموش شده
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین تفاهم‎نامه ی خدمات نوسازی پس از برجام امضاء شد؛ ژاپنی‎ها در مسیر نوسازی تأسیسات دریایی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نقشه برداری در عملیات برداشت داده های لرزه نگاری
| [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی مدیریت مخازن هیدروکربنی؛ بزنگاه تحولات سیاسی تاریخ معاصر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 145 (2017-8)


بررسی و مقایسه مدل های ریزش ثقلی آزاد به منظور پیشبینی نمودار تولید در شرایط مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی کنترل آب تولیدی با استفاده از تکمیل های مرسوم و دوگانه در مخازن همگن و ناهمگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد حجمی مخلوط دوفازی آب-گازوئیل با استفاده از تکنیک تضعیف باریکه گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاه ها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پارامترهای اثرگذار در مطالعات تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی حمل کنده های حفاری در فضای دالیزی چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه هندسه چین خوردگی و نقش افق گسسته میانی دشتک بر ساختمان گشتاسب (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گرادیان فشار شکست سازند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یکی از میدان های اکتشافی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سیستم هیدروکربوری میادین سعادت آباد و سروستان(ناحیه ی فارس داخلی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد امواج فراصوت در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل قرارداد توسعه بخش فرا ساحل فاز -11 پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل جدید قراردادهای نفتی به فاز 11 پارس جنوبی رسید/تکنولوژی روز در اختیار ایرانی ها
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت اعمال بنگاه داری اقتصادی نوین در صنایع بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش بهره وری در سایه مدیریت اطلاعات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 144 (2017-7)


بهینه سازی در جداسازی نفت همراه آب زائد واحدهای نمک زدایی با تغییر در تانک ذخیره سازی آب زائد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه برای پیش بینی تراوایی نسبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تزریق نانوذره ی اکسید سیلیسیم بر مهاجرت ذرات ریزسازندی حین تزریق آب کم شور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی اثرگذاری استفاده از دندانه های الماسه مخروطی در مته های الماسی پلی کریستال برای حفاری با سرعت زیاد در سازندهای بسیار سخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نسبت طیفی V/H در روش لرزه ای با چشمه ی طبیعی؛ (مطالعه ی موردی: میدان نفتی مارون)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت مخزنی و عوامل کنترل کننده ی آن در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک چین خورردگی و پیچیدگی های ساختاری در زیرپهنه ی لرستان مرکزی؛ (مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی ناحیه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات پالئوزوئیک در ساختمان های دارنگ، کوه سیاه و زیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند توسعه ی سیستم های چاه های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت داده های اصلی (کاتالوگینگ) در صنعت نفت (MESC)
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقق انتقال دانش فنی و فن آوری با قرارداد ساخت لوله‎های CRA
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت بالادستی اکتشاف و تولید و چالش بین المللی شدن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 143 (2017-6)


بررسی عوامل موثر بر اختلاط در فرایند جایگزینی گاز پایه با گاز خنثی در یک مخزن ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور و بستر سیال شده گاز- جامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر شکاف اسیدی بر IPR چاه های افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال الگوی برداشت گسترش یافته نامتقارن در عملیات لرزه نگاری سه بُعدی یکی از میادین نفتی جهت بهبود کیفیت داده ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی سه بعدی داده های گرانی منطقه دهنو به روش زمینآماری کوکریجینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند مهاجرت نمک و مارن در سازند گچساران در میدان آغاجاری با استفاده از مدل سازی لرزه ای و تکتونیک نمک در حوضه خلیج فارس و میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره ها و محیط های رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان، کپه داغ غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گام های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های استات اویل در مسیر توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تفکر خلاق در اکتشاف منابع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نمایشگاه بین المللی صنعت نفت؛ برگ بیست و دوم ورق خورد
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای
| [PDF-FA] | [XML] |

مهندسی توسعه اقتصاد بالادستی، مهندسی یک زیست موجود
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 142 (2017-5)


اصلاح سطح نانوذرات SiO2 و TiO2 و کاربرد آن در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی فنی و اقتصادی به کارگیری ایستگاه تقویت فشار در یک میدان دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تهیه ی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف در سازند کربناته ی ایلام واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی توان هیدروکربورزایی واحدهای شیلی اواخر اردویسین–اوایل سیلورین (سازند سرچاهان) در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند سرچشمه در چاه-A، شرق کپه داغ، ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد محاسبات نرم جهت بهینه سازی انتخاب مته با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات حفاظت فیزیکی سامانه های هیدروکربنی از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ مطالعه ی موردی: پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط و مفهوم شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی؛ کلید گشایش دروازه های تمدن صنعتی در قلب عسلویه است
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره برداری از مرحله ی نخست تولید زودهنگام یک میدان پیچیده ی نفتی؛ توسعه ی میدان آذر در ایلام شتاب می‎گیرد
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 141 (2017-3)


مانیتورینگ سامانه های تولید و توزیع نفت و گاز در سیستم های کنترلی توزیع شده با به کارگیری الگوهای طراحی نرم افزار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری و کنترل میزان ترکیبات کلرایدآلی در نفت خام و مطالعه تأثیرات آن بر روی فرآورده های استحصالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری معیارها، طراحی و بهینه سازی روش های فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین فواصل تولیدی/تزریقی چاه های گازی بر اساس مقایسه تغییرات نمودار اشعه گامای برداشت شده در زمان حفاری با نمودار گاما پس از بهره برداری از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دشت ابادان A, B  ارزیابی خصوصیات مخزنی بخش سروک بالایی در چاه های 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 حذف بازتاب های چندگانه و درون یابی داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل رادون با وضوح بالا  
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

(قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 تحولات روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر بازار نفت 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

 تشریح آخرین دستاوردهای ملی برای توسعه صنعت نفت در دو نشست مهم 
| [PDF-FA] | [XML] |

 Macondo ،مراحل کنترل و هدایت جریان نفت و گاز به سطح و کشتن چاه 
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد "درباره فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت" با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری در وزارت علوم و صنعت نفت  
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت ، ایران ، آمریکا جستاری بر سیاست مداخله 1953 تا به حال  
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 140 (2017-2)


نظام بین المللی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر توسعه و تولید از میادین نفتی ایران؛ محدودیت ها و اقدامات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین نرخ جریان و تخصیص تولید در چاه های یکی از میادین گازمیعانی کشور در حوزه ی خلیج فارس با استفاده از شیرهای کنترلی چند اریفیسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی رابطه ای تجربی جهت تخمین مقدار جذب سطحی گاز دی اکسیدکربن روی محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر متغیرهای رئولوژی و نرخ جریان سیال بر افت فشار در سیستم گردش سیال حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوزوناسیون سازند کژدمی بر مبنای آمونیت ها در تنگ ماغر (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تفسیر داده های لرزه ای به کمک روش اتوماتیک بازترکیب طیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه ی زمین غلت در داده ی لرزهای با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسه ی آن با روش f-k
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوترموبارومتری سنگ های آتش فشانی دشت مغان و هیدروکربن زایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل خوشه ای برای تعریف عدد ناهمگنی در مدل های زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصت ها و چالش های به کارگیری فن آوری میادین هوشمند در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انعطاف پذیری قراردادهای حفاری با تغییرات جهانی قیمت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک
| [PDF-FA] | [XML] |

همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی برای مطالعه ی پنج میدان
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر اکتشاف و استخراج پیشرفته ی ذخایر غیرمتعارف هیدروکربنی بر صنعت نفت در ده سال آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهاد مدل تشکیل یک ابرشرکت بین المللی بالادستی نفت از درون شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 139 (2017-1)


تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر افت فشار بر سایش در زانوهای ایستگاه تقلیل فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت تولید داخلی مواد شیمیایی پُرمصرف در صنایع بالادستی نفت و اولویت بندی توسعه فناوری های شیمیایی مرتبط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود وارون سازی لرزه ای پس از برانبارش مبتنی بر نشانگر AVO عرض از مبدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی فرامنیفرهای کرتاسه پسین در چاه های A و B
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور(ماستریشتین) در یکی از میادین نفتی در دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر توسعه فناوری شکست هیدرولیکی بر منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک در صنعت نفت و گاز با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری(ISM) (موردمطالعه: شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران(IOEC))
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملیات تعمیر تاج چاه فرونشسته
| [PDF-FA] | [XML] |

دو تفاهم نامه همکاری با روسیه و مالزی امضا شد/ مطالعه برای توسعه آزادگان جنوبی، چنگوله و چشمه خوش
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص ارزش آفرینی (Value Creation Index) و شرکت های نفت ملی(NOC)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 138 (2016-12)


توسعه ی مدل تحلیلی برای محاسبه ی ضریب بهره دهی چاه مایل در مخازن گازمیعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی تولید و تخصیص گاز بالابر به چاه های در حال بهره برداری یکی از مخازن غرب کشور در فرآیند فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رفتار جریان در محیطی با تخلخل دوگانه با استفاده ازالگوریتم عددی استفست و اصل برهم نهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت فشار سکوهای نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف تکراری ها با استفاده از تبدیل رادون سهموی روی داده ی لرزه ای دوبعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش رشد و پیشروی گنبدهای نمکی زمین‎شناسی به‎منظور تعیین شدت فعالیت آنها با استفاده از تصاویر SAR (مطالعه‎ی موردی؛ گنبد نمکی گچین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویری از وضعیت کنونی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رئیس جمهور در آئین افتتاحیه ی پروژه ی بزرگ نفتی منطقه ی غرب کارون
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه ی شرکت های نفتی (دولتی و بین المللی) و سیاست کوچک سازی و کاهش تصدی گری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 137 (2016-11)


ساخت و تحلیل مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بررسی توان تولید هیدروکربن ازسنگ منشاء احتمالی سازند کژدمی در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول با استفاده از داده های ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین رخساره الکتریکی با استفاده از روش های خوشه سازی دریکی ازمخازن کربناته جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بعد و امتداد ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک، مثال موردی از میدان نفتی سه قنات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی: منطقه کپه داغ- شمال استان خراسان شمالی )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای شیشتو و سردر در حوضه طبس بر اساس داده های کروماتوگرافی گازی (GC)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی درآمدهای نفتی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید قراردادهای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز "رصدخانه فناوری" در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درآمدهای نفتی در کشور نروژ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای جدید نفتی به پارس جنوبی رسید؛ امضای توافق نامه 4/8 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند میان نفت و سازندگان داخلی تقویت می شود
| [PDF-FA] | [XML] |

از تشکیل شورای عالی مخازن تا ایجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 136 (2016-10)


تأثیر پدیده ی مارانگونی در ازدیاد برداشت نفت و تفاوت آن با پدیده ی جریان متقاطع موئینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصه سازی بهتر مخازن؛ مزایا و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح برونراند نرمال بدون کشیدگی با استفاده از الگوریتم Matching-Pursuit
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات و چالش های سیستم های حفاری با هوا در میادین زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی روش هم پوشانی و AHP در بررسی زمین ساخت جنبا با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی (مطالعه ی موردی؛ تاقدیس اناران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و دالان بالایی در چاه های-A و B با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار، خواص رئولوژی، فیلتراسیون و کنترل هرزروی سیالات حفاری افرونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گسل دارنگ و تأثیر آن بر مخازن هیدروکربنی منطقه ی کاکی در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی هندسه ی عمقی گروه دهرم در تاقدیس خانه خبیز در غرب شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل تولیدی سازندهای پابده و گورپی در میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح توسعه ی یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی نظرات و اشکالات وارده به قراردادهای جدید نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای گسترش همکاری پایدار صنعت و دانشگاه بررسی شد
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم نوین قابلیت های دینامیکی (پویا) در مدیریت بخش بالادستی و تجارت اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 135 (2016-9)


آخرین فناوری های نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام و مسیر توسعه فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانوسیالات اکسیدآلومینیوم و کربنات کلسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ایجاد نرم افزار شبیه ساز جریان گل حفاری در چاه های عمودی و جهت دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی بین شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزاری مشکلات حمل خرده ها در حفاری اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش جنگل تصادفی برای یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان های نفتی کوشک و حسینیه (فروافتادگی دزفول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس با استفاده از نمودارهای تصویری FMI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار ایرانی ROCSEL؛ اولین نرم افزار آنالیز داده های معمولی و پیش مطالعه آنالیز ویژه مغزه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاری وضعیت موجود طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاری های بین المللی
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |

جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای بالادستی و وشعیت موجود
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 134 (2016-8)


ارزیابی آزمایشگاهی اثربخشی نمک های فرمیت در بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تطابق تاریخچه ی مخازن شکافدار با استفاده از حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت تخمین نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین بیشینه ی عمق بی هنجاری به روش ضریب ساختار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بایومارکرهای نفت و مدلسازی دو بعدی سیستم های نفتی ترشیاری-کرتاسه تراف بینک، شمال غرب خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم خبره ی فازی برای تعیین هزینه های اقتضایی1 (پیش آیندی) پروژه های نفت و گاز توسط رگرسیون خطی و منطق فازی (مطالعه ی موردی: ناحیه ی-C از پروژه ی توسعه ی فازهای-17و18 میدان گازی پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و دومین کنگره ی جهانی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای نوین در بنگاه داری اقتصاد بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 133 (2016-7)


مطالعه ‌ژئومکانیکی ‌عملیات ‌لایه‌شکافی ‌هیدرولیکی ‌در ‌چاه‌های ‌افقی ‌و ‌عمودی ‌در ‌یکی ‌از ‌میادین ‌کربناته ‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه عملکرد توری اَلَک لرزان در حفاری دو چاه گازی مطالعه موردی: حفاری چاه‌های-1 و 8، فاز 20 پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی تأثیر پارامترهای سیال بر سیستم اندازه‌گیری نرخ جریان گاز و میعانات تولیدی در سکوهای دریایی میدان پارس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلاط تماس تعادلی، روشی برای اصلاح ترکیب سیال سرچاهی در مخازن نفتی و گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه انتخاب نمونه‌سنگ‌های مخازن کربناته جهت انجام آزمایش‌های ویژه سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین خواص ژئومکانیکی شیل‌های نفتی ایران با استفاده از خواص صوتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عمق رسوبات درحوضه شرقی خلیج فارس با استفاده از مدل‌سازی وارون سه‌بُعدی سنگ بستر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش الگوی متغیر هوشمند جهت بهبود اُفت پارامترهای ژئوفیزیکی در عملیات لرزه‌نگاری سه‌بُعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) از منظر ارزیابی طرح‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی چگونگی فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های ان‌جی‌ال
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی‌(رویکرد سیستمی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت حکمرانی منابع طبیعی با تأکید بر نفت و گاز در ایران: تبیین نظریات و بررسی تجارب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

پرونده ای برای سکوهای پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 132 (2016-6)


تصحیح برو نراند نرمال ثابت1 و اثر آن روی برانبارش2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر نرخ سرد شدن بر مقاومت به سایش فولاد هادفیلد 1 استفاده شده در مته‌ی حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درون‌یابی داده‌های لرزه‌ای با الگوریتم‌های بهبود دهنده‌ی روش تصویر روی مجموعه‌های محدب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی گازهای غیرهیدروکربنی گروه دهرم در برخی میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فنی و اقتصادی فرازآوری با گاز توسط رشته‌ی تکمیلی زنده ساز 1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مهم‌ترین کارهای انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی‌شبکه‌ی حفرات از ابتدا تاکنون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چالش های مدیریتی چاه‌آزمایی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سهم ارزش افزوده‌ی بخش نفت از تولید ناخالص داخلی به روش ماشین بردار تصمیم بهبود یافته توسط الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و الگویابی مقدار تولید نفت خام در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس با استفاده از آنالیز الگوهای سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهایی متفاوت از صنعت اول ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت؛ شاهراه انتقال دانش و فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید فلرها؛ ضامن محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش شرکت های اکتشاف و تولید E&P در ایران؛ شبیه سازی یا ژنز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 131 (2016-5)


مطالعه محیط رسوبی سازند گرو )کرتاسه زیرین( با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی در نواحی لرستان و دزفول شمالی، جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 78 میدان پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی استفاده از مطالعات ژئومکانیکی انجام گرفته در مخازن کشورهای حوزه خلیج‌فارس جهت ارتقای مطالعات مدلسازی ژئومکانیکی میادین هیدروکربنی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی دبی تزریق گاز در سامانه فرازآوری با گاز به کمک هوش مصنوعی در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فاکتور کیفیت لرزه‌ای و بازیابی سری ضرایب بازتاب تنُُک به‌صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم تعقیب تطابق متعامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی به‌منظور تعیین همبستگی عناصر کمیاب و پارامترهای آلی و معدنی در شیل‌های نفتی قالی‌کوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT درنفت‌خام رقیق شده با نرمال آلکان‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با فرایند تحلیل ذینفعان 1 کلیدی در پروژ ه های نفت و گاز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی سهم بازار نفت خام‌های صادراتی کشور از طریق عرضه نفت خام‌های فوق سنگین به بازار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میدان گازی پارس جنوبی و توجهی به آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتمان سال 1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 130 (2016-3)


مد ل سازی اشباع آب از طریق تلفیق د اد  ه های لرزه ای و پتروفیزیکی د  ر مید ان نفتی سعاد ت آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عامل جذب با استفاد ه از روش رگرسیون خطی بر د امنه ی امواج پایین روند ه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالئواکولوژی و محیط رسوبگذاری سازند  آسماری د ر برش چینه شناسی شو د ر شرق شهرستان لار د ر استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مد لسازی شکستگی های مخزن آسماری مید ان پازنان با استفاد ه از نرم افزار Petrel
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین محتوای کربن آلی سازند  گد وان از د اد ه های لرزه ای با استفاد ه از شبکه ی نروفازی د ر بلوک مرکزی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سیستم استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی جهت تخمین خستگی لوله حفاری چاه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افت فشار مخزن د ر یکی از میاد ین گازی جنوب ایران و لزوم احد اث ایستگاه تقویت فشار جهت نگهد اشت تولید  گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پد ید ه ی جریان برگشتی د ر چاه های چند شاخه ای وکاربرد  آن د ر چاه هوشمند 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد  ضریب شکست د ر بررسی ناپاید اری آسفالتین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی الگوریتم اتخاذ روش تأمین مالی متناسب با انواع پروژه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بند  ی موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی د  ر پروژه های بالاد ستی صنعت نفت با استفاد  ه از روش AHP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین وظایف و کارکرد های تنظیم گری د ر حوزهی نفت و گاز و مطالعه ی تجارب کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی میدان شاه دنیز واقع در دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آب های عمیق دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت و انقلاب اسلامی 22بهمن 1357
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 129 (2015-12)


ریزرخساره ها و محیط های رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش سطح بازتاب مشترک (CRS) در بهبود کیفیت مقاطع برانبارش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تخلخل-تراوایی و مدل سازی آن به منظور تعیین ویژگی های مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های تحلیلی پایداری چاه نفت و نقد کاستی های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی تولید از لوله ی مغزی و فضای حلقوی و بهینه کردن متغیرهای موثر در روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توسط تزریق آب کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک رابطه تجربی جدید برای نسبت تعادل مایع - گاز برای هیدروکربن های سبک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت پیامدهای اجتماعی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جستاری بر نظام جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 128 (2015-11)


شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فیزیک آماری در صنعت نفت با کاربرد و بهینه سازی تئوری پرکولاسیون در پیش بینی زمان میان گذر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر بر آن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ساختاری تاقدیس کویر در ناحیه ی شمال غرب گرمسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر بازدارنده ها بر پایداری نمونه های نفت خام شامل آسفالتین به روش طراحی آزمایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی نفوذپذیری نسبی به روش پایا روی مغزه های ترکیبی کربناته با استفاده از پرتو ایکس جهت تعیین اشباع درجا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدل سازی پدیده های نزدیک بحرانی در تزریق دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهایی سامان بخش در حوزه پژوهشی و فن آوری صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای جهش فن آوری در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 127 (2015-10)


مقایسه و تجزیه و تحلیل روش های افزایش رزولوشن داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه زمین شناختی و ژئوشیمیایی چشمه ی نفتی ده نفت در ناحیه رودان، شمال شرق بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز بیومارکرهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی حفاری چاه های دریایی به روش حفاری شیب دوگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مسیر چاه ها با استفاده از سامانه های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری روش های ازدیادبرداشت برای یکی از مخازن دریایی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه_قدرت (مطالعه موردی: طرح های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گاز (مطالعه موردی ایران و ونزوئلا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هنر طراحی و آنالیز سیستم های قرار دادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مقوله انتقال فناوری و چالش عملیاتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 126 (2015-9)


مشخصه سازی و تخمین خواص مخزنی یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران با استفاده از روش های زمین آماری (کریجینگ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های افزایش برداشت در مخازن نامتعارف شیل نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی احتمال موفقیت طرح فرار، تخلیه و نجات در شرایط اضطراری در دستگاه های حفاری متحرک فراساحلی با استفاده از روش (مطالعه ی موردی دکل های حفاری دریایی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت روش در تضعیف چندگانه های داده ی لرزه ی دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود سرعت آنالیز گره ای در محاسبه ی نرخ تولید نفت در چاه های فرازآوری مصنوعی با گاز توسط یک مدل جدید پیش بینی دما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سناریوهای مختلف تزریق گاز در مخازن کربناته ی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده های تولید در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه ی میادین نفت و گاز ایران و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید انرژی از گازها و انرژی پسماند تأسیسات نفت و گاز با استفاده از دودکش حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل سنجش مقبولیت فن آوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

دیپلماسی مدیریت توسعه در تجارت اکتشاف و تولید؛ اهم موانع پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 125 (2015-8)


تعیین صفر ارتفاعی در شبکه ترازیابی ایران با استفاده از روش کولوکیشن کمترین مربعات: مطالعه موردی در منطقه فارس ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء دقت در تهیه نقشه های زمین شناسی با استفاده از اطلاعات مورفولوژی سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مقایسه ای حفاری فروتعادلی و فراتعادلی در چاه های موجود در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تعیین بعد ساختارهای هیدروکربوری زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل-2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دی اکسیدکربن در مخازن کربناته (نمونه سنگ کربناته)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی مدل ظرفیت-مقاومت نسبت به درجه ناهمسانگردی مخزن نفتی حین تزریق آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل تأثیرگذار بر هزینه-زمان-کیفیت در پروژه های نفت و گاز مطالعه موردی: پالایشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رایطه رضایت شغلی کارمندان با راندمان کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی در خصوص ماموریت های شرکت ملی نفت ایران در پسا تحریم
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف و تولید،دانشبوردی برای توان مهندسی و جنبش فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 124 (2015-7)


تأثیر الگوی چاه بر عملکرد سیلاب زنی پلیمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی، کنترل و مدیریت تولید ماسه در چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل زمان و هزینه در حفاری دورانی و لیزری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی و توان هیدروکربن زایی سازند شیشتو (دونین بالایی تا کربنیفر زیرین) در ناحیه ی طبس، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش1 همزمان برای تعیین رخساره ی رسوبات کانالی در سازند سروک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر لرزه ای گسل های ناحیه ی زاگرس مرتفع1 با بهره گیری از داده های زلزله و نقشه های زمین شناسی سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های ازدیاد برداشت در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی تعدیل قیمت در قراردادهای صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و سنجش سطح چابکی در صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مؤلفه های اثربخشی آموزش کارکنان؛ مطالعه ی موردی شرکت نفت خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

برنامه پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 123 (2015-6)


پارامترهای مؤثر بر نتیجه ی عملیات شکست هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته در اثر تزریق آب دریا به مخزن نفتی سیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی نقش شورآب و مهاجرت ذرات ریز روی برهم کنش سنگ / شورآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی وزن گل حفاری با تغییر در سیستم کنترل جامدات در یک دکل حفاری دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از روش های ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بُعدی در یکی از میادین نفتی ایران براساس موانع سطحی منظمِ دارای آزیموت متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در صنعت نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر درآمدهای بالای نفتی بر توسعه کشور نروژ با استفاده از تحلیل عملکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفت و گوی ماهنامه اکتشاف و تولید باسید مهدی حسینی مسئول کمیته بازنگری قراردادهای بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

گرامیداشت روز محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 122 (2015-5)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی روش تزریق گاز با ریزش ثقلی در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی فشار سیال حفاری در یکی از لایه‌های شیلی میدان نفتی اهواز براساس مدت زمان پایدار ماندن چاه و جابه‌جایی لایه‌ی شیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تنظیم تابع جریمه در بهبود الگوریتم ژنتیک جهت بهینه‌سازی فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی تخلخل با روش شبیه‌سازی گاوسی پی‌درپی و تحلیل تأثیر روابط زمان-عمق و متغیر ثانویه‌ی تخمین در فرآیند مدل‌سازی‌های مخزنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر یک‌بعدی و دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک جهت تشخیص ساختارهای هیدروکربنی منطقه‌ی گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی تشکیل رسوبات معدنی در میادین کربناته؛ مطالعه‌ی موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخاطرات، مدل‌سازی و ارزیابی پیامد نشتی از مخزن تفکیک‌گر سکوی نفتی نوروز جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدهای نفتی و دولت؛ ارائه‌ی الگوی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشافات نفتی روسیه در مناطق شمالی؛ استراتژی حفظ و تقویت جایگاه در معادلات بین المللی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر محمدرضا کمالی؛ رئیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نمایش اقتدارصنعتی ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 121 (2015-3)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تزریق دی اکسیدکربن در مدل کربناته شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع و کاربرد سیالات شکاف زنی در عملیات شکاف هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردها، مزایا و محدودیت های فناوری مسدودسازی مشبک های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و به کارگیری سیال حفاری پلیمری و گلایکولی جهت پایدارسازی شیل در دو میدان واقع در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات خواص مخزنی سازند ایلام در دشت آبادان، جنوب غرب ایران با تکیه بر اطلاعات دو چاه حفاری شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیک مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای RMS و PETREL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری شاغل در منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری تولیدات بالادستی و قراردادهای فروش خوراک در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی با مدیران شرکت پتروپارس
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح فاز-12 پارس جنوبی, تجلی خودباوری در سال همدلی و هم زبانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 120 (2015-2)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (مطالعه ی موردی: میدان مسجدسلیمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر همزمان نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و پایداری جریان در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات امکان سنجی حفاری جهت دار به کمک فن آوری نوین کویل تیوبینگ کامپوزیتی در ترکیب با موتورهای پیشران الکتریکی (EDM) به جای استفاده از موتورهای هیدرولیکی (PDM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاه با استفاده از لوله مغزی سیار در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تخمین تراوایی مخازن زیرزمینی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واترکیب اثر چشمه های همزمان از طریق منظم سازی ماتریس عملگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه ی نقشه های ریسک زمین شناسی و ارزیابی اهداف اکتشافی با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و بیزین (مطالعه ی موردی از حوضه ی سوردروپ غربی در کانادا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ی تأمین بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری مدل CCR-BCC و روش A&P جهت تعیین کارآیی و رتبه بندی واحدهای شرکت نفت پاسارگاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با درآمدزایی سالانه 10 میلیارد دلاری فاز12
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس رحیم نعمت اللهی
| [PDF-FA] | [XML] |

موانع ورود به فعالیت های اکتشافی منابع هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 119 (2015-1)


مطالعه پارامترهای بهینه سازی تولید از چاه های جریانی یکی از میادین گاز میعانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر بنتونایت بر کارایی پلیمرهای پلی آنیونیک سلولز(PAC) و نشاسته ی سیب زمینی(Starch) در سیال حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی CFD یک تماس دهنده ی غشاء الیاف توخالی برای حذف آمونیاک از پساب های صنایع نفتی با استفاده از نرم افزار کامسول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه شناسایی هیدرات های گازی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر داده های اندازه گیری شده در عملیات آزمایش مکرر سازند جهت تخمین سطوح تماس سیالات و تشخیص وجود Compositional Grading به روش فشار مازاد (Excess Pressure)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی ذخایر هیدرات گازی دریای عمان با استفاده از وارون سازی مقاومت کشسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط ساختارهای سطحی و عمقی در میدان نفتی رگ سفید، زاگرس، با استفاده از قابلیت های محیط GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده تولید نفت در عربستان سعودی و تأثیرات ژئوپلتیک آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های بومی ‏سازی در زنجیره ی ارزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مدیریت داده در صنعت بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه مدیر محترم اکتشاف در خصوص ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکاری برای کاهش زمان بین مرحله اکتشاف تا مرحله آغاز توسعه میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 118 (2014-12)


تأثیر فشار تزریق دی اکسیدکربن در بازیافت نفت به جامانده در یک مدل ماتریس-شکاف ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی اثر تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن بر فرآیند رسوب اسفالتین در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای نمک زدایی با استفاده از مبدل حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی بهینه ی تجهیزات رشته ی تکمیلی درون چاهی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در فضای عدم تشابه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل سنگ منشاء، تغییرات رخساره ی آلی و اثر جذب ماتریکس معدنی سازندهای کژدمی و گدوان درمیدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی فعالیت های نفت و گاز در آب های عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند امیران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و تولید فن آورمحور میادین هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازارهای آتی نفت خام فوق سنگین و راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت ذخایر گاز طبیعی در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیران شرکت نفت خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت و جایگاه پژوهش و فن اوری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 117 (2014-11)


شکل گیری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی(بیتومن) در منطقه کلک بیشه(شمال شرق پل دختر، استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی روش های سیلابزنی شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز AVO به شیوه نمودارهای هودوگرامی در دشت گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل آماری عوامل و علائم فوران چاه های نفت در حین حفاری فراتعادلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار طراحی جداری به منظور بهینه سازی روش جداره گذاری در چاه های جنوب غرب ایران همراه با مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایلام در مرز دو میدان نفتی اکتشافی جنوب ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری، چاه نگاری و آزمایش چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی محیط زیست ناشی از مواد پرتوزای طبیعی(NORM) در فرایند استخراج نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند تله زنگ
| [PDF-FA] | [XML] |

فرایند به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت مطالعه موردی: شرکت استاتاویل و شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی وضعیت نفت و گاز در کشورهای اوپک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به صنعت نفت ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 116 (2014-10)


ارزیابی مقایسه ای روش های ازدیاد برداشت GAGD و WAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش نرخ خوردگی واحد نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اشباع گاز باقیمانده در اثر پیشروی آبده در یکی از میادین گاز میعانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی دیواره ی چاه های نفتی؛ مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی کیفیت قرائت ابزار صوتی BCS درحفره ی 17/5 اینچ در دو حالت برداشت نمودار (هم مرکز و غیرهم مرکز بودن ابزار با حفره ی چاه) در یکی از چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و بررسی سازند پروده در برش های مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ مطالعه ی موردی دکل حفاری دریایی شرکت توسعه ی پتروایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای شهبازان و کشکان
| [PDF-FA] | [XML] |

ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛ مطالعه ی موردی در اندونزی و پرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های بزرگ نفتی فراملیتی در فرآیند توسعه ی فن آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت عراق و چشم انداز پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با دکتر عمادی
| [PDF-FA] | [XML] |

موافقت نامه های همکاری در خصوص ازدیادبرداشت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 115 (2014-9)


مطالعه سیلاب زنی نانوذرات و سورفکتانت در ازدیاد برداشت نفت توسط میکرومدل پنج نقطه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز غربالگری روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تعدادی از مخازن جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بازیافت گاز از رسوبات متخلخل حاوی هیدارت گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات دبی تزریق گاز، عمق تکمیل چاه‌های تزریقی، موقعیت و طول چاه افقی تولیدی بر فرآیند GAGD در مخازن شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی مسیر چاه‌های جهت‌دار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی چینه‌ای با استفاده از نرم‌افزار DionisosFlow
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون‌سازی فیزیک‌سنگی در بررسی کمی هیدرات‌های گازی دریای عمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه‌‌شناسی زاگرس- سازند جهرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای گاز: تکنیک‌های مذاکره و شروط مربوط به قیمت گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نوآوری‌های راهبردی در مدیریت تکنولوژی حوزه بالادستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی، عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جهانی تولید نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی زیست محیطی, اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 114 (2014-8)


فن آوری حفرات سنگی پوشش دار؛ روشی جدید و اثبات شده در ذخیره سازی زیرسطحی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی شکستگی ها با استفاده از نمودارهای FMS و VDL و تأثیر آنها بر تخلخل و تراوایی در یکی از میادین حوضه ی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های آزمایشگاهی آزمون سیمان کفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه ی آب تولیدی همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی با استفاده از مدل های تجربی و روش شبکه ی عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی ناحیه ی میعانی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل شبکه ی عصبی در پیش بینی فشار نقطه ی شبنم میادین گاز میعانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در تولید منطقه ی کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی جامع روش های ازدیادبرداشت در جهان با محوریت سازندهای ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از آب همراه در صنایع نفت و گاز به منظور حمایت از محیط زیست و حفظ منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت ایمنی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر فریدون فشارکی: منابع غیر متعارف, قواعد بازی نفت را تغییر داده است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه و نقش چشم انداز در توسعه و تعالی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 113 (2014-7)


استفاده از نانوذرات در ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نقطه تشکیل رسوب وکس با استفاده از روش گرانرویسنجی و ارائه رابطه تجربی برای محاسبه آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دمای مخزن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر عدم قطعیت در ترکیب سیال گاز میعانی بر شعاع توده انباشت میعانات اطراف چاه در یک مخزن لایه ای در جنوب کشور(پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مفهوم ترمو-پوروالاستیک در بررسی دوبعدی پایداری دیواره چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الگوی توزیع کانی های رُسی سازند مخزنی شوریجه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDX)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سازند اراک
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد فناوری های تضمین جریان در تولید و انتقال نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان های پُرفشار کم عمق، مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری های آب عمیق دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سامانه Zero Discharge جهت کاهش اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خسارات زیست محیطی به محیط دریایی در اثر عملیات نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برنامه ها و فعالیت های اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه
| [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های کلان جدید مدیریت اکتشاف در کشف منابع هیدروکربوری جدید(مصاحبه با دکتر قلاوند)
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتیاق جهانی به حضور موثر ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 112 (2014-6)


بررسی عملیات تزریق ژل‌ پلیمری جهت بهبود پروفایل تولیدی چاه در مخازن کربناته و انجام آنالیز حساسیت با استفاده از مفهوم طراحی آزمایشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌‌ی فنی و اقتصادی اسیدکاری ماتریسی چندمرحله‌‌ای؛ مطالعه‌‌ی موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش گل حفاری در ناپایداری دیواره‌‌ی چاه و مقایسۀ عملکرد انواع گل‌‌های حفاری پایه‌‌آبیِ ویژه ی پایدارسازی دیواره‌‌ی چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی چالش‌‌های نمونه‌‌گیری؛ بررسی موردی هیدرات گازی و انباشتگی مایعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تصویرسازی ساختارهای پیچیده با استفاده از روش سطح پراش مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی شیل و بررسی فعالیت کانی‌‌های رسی به‌‌منظور تحلیل پایداری شیمیایی در یکی از میادین جنوب‌‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند آسماری
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت تطبیق بهتر تاریخچه‌ی تولیدی، به‌همراه مطالعه موردی در میدان نلسون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طبقه‌بندی انواع ریسک ها در توسعه‌‌ی میادین نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل فن‌‌آوری اطلاعات سبز و راهکارهای گسترش آن با رویکرد ANP (مطالعه‌‌ی موردی شرکت ملی حفاری ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛ بررسی شرایط زیست محیطی جهان و راهکارهای پیشنهادی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار شبیه ساز تشکیل آسفالتین پارس
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ چشم انداز روشن ساخت داخل در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

الگوی جامع توسعه ی میادین نفتی غرب کارون
| [PDF-FA] | [XML] |

ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ جایگاه امروز, رسالت فردا
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 111 (2014-5)


تعیین ویژگی های فنی یکی از مخازن نفتی جنوب باختری ایران با استفاده از تحلیل نتایج چاه آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی فرازآوری طبیعی با گاز با ترکیب شبیه سازی مخزن و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تغییر تراوایی نسبی در تزریق دی اکسید کربن به همراه تصحیح مدل کوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف تراوشات هیدروکربوری با استفاده از روش های آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار طیفی توابع مد ذاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ایجادرابطه بین پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از طراحی سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی و تکنیک طراحی آزمایش ها در بررسی عملکرد تزریق غیرامتزاجی نیتروژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز متان زغال سنگ - از تشکیل تا تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چاه های چندشاخه ای و MRC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی اعتبار شرط قبض - یا - تأدیه در قراردادهای طویل المدت تأمین کالا و انرژی در پرتو حقوق انگلیس و ایران (با نگاه ویژه به قراردادهای خرید و فروش گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت و استانداردسازی اخذ داده ها از چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی, توانمندی های داخلی, فرصت های سرمایه گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 110 (2014-4)


نقش و اهمیت مطالعه آب سازند در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی؛ شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک میدان- کلیدوند (شمال غرب گیلانغرب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ بَن (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر انواع گل حفاری بر نرخ تولید و شاخص بهره دهی چاه ها در میدان نفتی منصوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی انواع شکستگی ها در سازند ایلام با استفاده از نگارهای تصویری و داده های آزمایش چاه در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان فوم در محیط متخلخل؛ بررسی تزریق هم زمان گاز و ماده فعال سطحی و اثر آنها بر بازیافت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش عددی تطابق تاریخچه و روش تحلیلی JBN برای تخمین خواص ویژه سنگ مخزن در آزمایش سیلابزنی در حالت ناپایا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای آغازجاری و میشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ابزار اینرکت جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در چاه های نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حذف آلاینده های نفتی با استفاده از میکروارگانیسم ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گوگرد عنصری و مشکلات ناشی از تولید گاز ترش (از مخزن تا محل مصرف گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فوق عظیم نفتی در عرضه آتی نفت جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایران از منظر حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی نفت ایران در خط مقدم توسعه و مدیریت جهادی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 109 (2014-3)


ویژگی های ژئوشیمیایی و فیزیکی بیتومن ها در منطقه سپید دشت(استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بیزین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های تعیین شکستگی سنگ مخزن به کمک نمودارهای پتروفیزیکی و تصویری (FMS) در یکی از میادین کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امتزاجی بودن فرآیند تزریق گاز از طریق تعیین حداقل فشار امتزاجی در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی ازدیاد برداشت ناشی از تزریق گازهای احتراق در مقایسه با بازگردانی و سایر روش های تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل‏ های رگرسیون چندجمله‎ای و شبکه‏ های عصبی مصنوعی در آنالیز ریسک فرآیند سیلابزنی بخار آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک نظام پشتیبان تصمیم (DSS) (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران، واحد مهندسی ساختمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری احجام و اوزان مواد هیدروکربنی در شرکت ملی نفت ایران؛ وضعیت موجود و چشم انداز آتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع ساز و کارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظرات خبرگان و صاحب نظران صنعت نفت در خصوص بازنگری در قراردادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

خودباوری و تحول صنعت نفت در سایه شکوه و عظمت انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 108 (2014-1)


تهیه نقشه زمین‌‌شناسی شکستگی‌ها و خط‌‌واره‌ها از تصاویر چند طیفی و تصاویر رادار روزنه ترکیبی SAR (مطالعه موردی تصویر منطقه کلات نادری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی شبکه عصبی در پیش‌‌بینی الکتروفاسیس‌‌های مدل SOM ،AHC و MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی رفتار ژئومکانیکی ناپیوستگی‌های موجود در پوش‌سنگ مخازن نفتی طی فرآیند تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دبی تزریق بهینه‌گاز در سیستم‌های فرازآوری با گاز به‌صورت پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های پتروفیزیکی با تمرکز روی گوناگونی خبره ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین محدوده محتمل ضریب بازیافت برای تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن در محیط شکافدار با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی سیلاب‌زنی محیط‌های متخلخل نفتی با نانوامولسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

حقوق و تعهدات پیمانکار در قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعتبارات اسنادی، ساز و کار و محدودیت‌های آن در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش، توسعه فناوری و تجاری‌سازی در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس عالمی؛راهکارهای توسعه مطلوب صنعت حفاری در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌ها و راهکارهای پیشبرد پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در فرآیند واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 107 (2014-1)


روشی جدید برای بهبود تخمین کمیت‌‌های مخزن کربناته ناهمگن با استفاده از ترکیب کانی‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای برای تخمین محتوای کربن آلی سنگ منشأ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب ویژه سیال حفاری جهت چاه‌های انحرافی با فشار و دمای بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌‌سازی عملیات فرازآوری با گاز با استفاده ازبرنامه‌ریزی ژنتیک برای پیش‌بینی نرخ تولید نفت یک چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پتروفیزیکی مخزن خامی یکی از میادین جنوب غربی‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌‌بینی نسبت گاز میعانی به‌‌ وسیله شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین لحظه‌‌ای خواص اساسی دینامیک مخزن در اطراف دهانه چاه‌‌های تزریقی آب با استفاده از داده‌‌های روزانه فشار و نرخ تزریق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع گیر رشته لوله حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی صنعت نفت و ارائه راهکارهایی با هدف کاهش مشکلات اساسی و نیازهای کوتاه مدت ایران در این بخش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه ایران در مدیریت کربن در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی پتانسیل‌های موجود برای ازدیادبرداشت و ذخیره‌سازی CO2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه فناوری در حوزه بالادستی نفت و گازعربستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فرآیند انتقال فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ مطالعه موردی: انتقال فناوری ساخت مته‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح صنعت؛ بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی مدیریت فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهبردهای خصوصی سازی شرکت ملی حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت سازماندهی و مدیریت موثر مصرف انرژی در کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 106 (2013-12)


تخمین عمق آنومالی با استفاده از طیف توان اصلاح شده داده های میدان گرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تخمین نرخ نفوذ و بهینه‌سازی پارامترهای حفاری با استفاده از روش شبکه‌های عصبی و روابط تطابقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوره با استفاده از نگاره‌های چاه و تلفیقی از روش‌های هوش مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش زمان محاسباتی شبیه‌سازی فرایند تزریق گاز امتزاجی دریکی از مخازن هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی توزیع گاز به گروهی از چاه‌های نفتی جهت فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اسیدکاری سازند جهت بهبود بازیافت نفت در یکی از مخازن جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازی به منظور کاهش فشار یا افزایش ظرفیت خط‌‌لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی منابع انتشار دی‌اکسید‌کربن جهت تزریق در مخازن نفتی به‌منظور ازدیاد برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل پدیده ناپایداری در فرازآوری مصنوعی نفت باگاز، به کمک طراحی و بهره برداری مناسب از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سیلاب‌زنی شیمیایی با استفاده از میکرومدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد  نانوذرات سیلیکا فیوم و اکسید  تیتانیوم جهت بهبود  عملکرد  سیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مطالعات ژئومکانیک در بخش‌های مختلف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی د ر حوزه خد مات فنی حفاری و راهکارهای پیشنهاد ی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری و بازآرایی نظام مد یریت صنعت حفاری د ر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای پیشنهادی برای ارزیابی مجدد نحوه دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 105 (2013-10)


مطالعه شبیه سازی سیلاب زنی پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی با استفاد ه از شبیه ساز UTCHEM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل کنترل‌کنند ه کیفیت مخزنی سازند  د الان بالایی د ر یکی از میاد ین ناحیه فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش‌های تخمین فشار منفذی و تخمین فشار منفذی مید ان سفید  زاخور با استفاد ه از د اد ه‌های لرزه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مد ل‌سازی فرآیند  فیلتراسیون گل حفاری د ر چاه با د ر نظر گرفتن تراکم‌پذیری کیک گل1 و مهاجرت ذرات‌ریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت آماد ه‌سازی چاه د ر نمونه‌گیری از یک مخزن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی د ر ارزیابی کیفیت مخزن گروه خامی بالایی(د اریان،گد وان،فهلیان) د ر چاه‌های ماهشهر1 و هند یجان6
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رسوب آسفالتین د ر مخزن بنگستان مید ان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز‌طبیعی، ضرورت یا انتخاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه مقد ار نشر گاز متان د ر اثر سوزاند ن گازهای سر‌چاهی د ر فلر (مطالعه مورد ی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیالات پنوماتیکی – حفاری با فوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازد یاد  برد اشت از مخازن نفت سنگین با کاربرد   امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش:کلیات و مبانی آسفالتین:از ساختار تا مدل ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 104 (2013-9)


پیش‌‌بینی درصد حجمی سیال و لیتولوژی ماتریکس مخزن با استفاده از شبکه عصبی و انفیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره‌ها و محیط‌های رسوبی سازند شوریجه در برش‌های قرقره و خانگیران، خاور حوضه رسوبی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین عوامل ناهمسان‌گردی مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و تأثیر آن در حفاری و انحراف چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فشرده‌سازی تبدیل موجک گسسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی جهت ارزیابی بهبود بازیافت نفت توسط تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره‌دهی مخازن گاز-میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی تولید و تکمیل چاه در مخزن گازی دارای آبده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر لیتولوژی در بهبود مدل‌سازی پتروفیزیکی مخزن کربناته ناهمگن در جنوب‌ ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم تعامل مؤثرتر بیمه با صنعت نفت  و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری صنعت گاز طبیعی در دو کشور ایران و روسیه در پایان سال 2012 میلادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخازن متراکم گازی؛ یک منبع انرژی طبیعی نامتعارف برای آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه فناوری حوزه بالادستی نفت و گاز در کشورهای پیشرو (مطالعه موردی: نروژ-ژاپن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای افزایش اثر‌بخشی پژوهش در توسعه یکپارچه میدان گازی پارس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتانسیل روش‌های چاه‌محور جهت افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 103 (2013-8)


ارزیابی خواص مخزنی سازند فهلیان در میادین واقع در دشت آبادان (دارخوین و جفیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب متغیرهای تأثیرگذار در شبیه‌سازی مخزن برای پروکسی‌‌مدل به روشی نوین با استفاده از آنالیز واریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب سناریوی بهینه کاهش نرخ تزریق گرما در مخازن نفت‌‌سنگین در فرآیند سیلاب‌‌زنی با بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر کمیت‌‌های مخزنی در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه رامین با تزریق این گاز به میدان رامشیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر مهاجرت سیال و تولید بهینه از میادین مشترک به‌‌همراه تخمین میزان گاز مهاجرت کرده در میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چاه پیمایی در مدل‌سازی فشار شکست یک مخزن کربناته در جنوب‌‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه و بررسی نقش پلیمرهای طبیعی، اصلاح‌‌شده و مصنوعی در گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت گازهای مشعل1 در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب منابع نفتی نامتعارف و تغییر الگوی ژئوپلتیک نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل راهبردهای شرکت‌‌های بین‌‌المللی نفتی در بازار نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد قویدل سیوکی‌زاده؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت های راهبردی کوتاه مدت شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 102 (2013-7)


ماده کاهش دهنده اصطکاک (DRA1 ) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی در شبیه سازی فرازآوری با گاز به وسیله نرم افزار PIPESIM در یکی از میادین جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد شکاف هیدرولیکی در یکی از مخازن شکاف‌‌دار میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وجودشواهد چینه ای یخبندان از اردویسین پسین (هیرنانتین) در سلسله جبال زاگرس ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلیمر1PHPA در سیالات حفاری چاه‌‌های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از جریان سنج فراصوتی جهت اندازه گیری جریان چند فازی در چاه های مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایعاد توسعه منابع نامتعارف نفتی در آمریکا و کاهش وابستگی به واردات نفت‌‌خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بازارهای مختلف صنعت حفاری فراساحل جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بزرگ‌‌ترین پروژه تزریق نیتروژن دنیا؛ موفق یا ناموفق؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ایجاد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی بخش بالادستی نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 101 (2013-6)


شروع برخاستگی زمین ساختی کوه های طالش در الیگوسن آغازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل کنترل کننده هندسه تاقدیس ها در بلندای گاوبندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل کاربردی برای محاسبه سگدست1 چاه های جهت دار به کمک آنالیز اطلاعات حین حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر دما و نمک بر غلظت بحرانی مواد فعال سطحی با به کار گیری روش هدایت سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی تزریق آب کربناته به مخازن نفتی جنوب کشور و انجام همزمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در این مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی1 در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بهینه سازی سیستماتیک پارامترهای شبکه عصبی در پیش­ بینی تخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استانداردهای مربوط به HSE و سازمانه ای ارائه دهنده آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات کاهش قطر داخلی شیرایمنی درون چاهی روی فشار تولیدی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و امکان سنجی استفاده از شیرهای ایمنی وایرلاینی1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوریتم های بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایران حلقه اتصال آسیای میانه و هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با مهندس حمیدرضا گلپایگانی شرکت ملی حفاری ایران؛ فعالیت ها, فرصت ها و چالش های پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مراسم گرامیداشت انتشار یکصدمین شماره ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کلیدی مستندسازی یافته های علمی محققان داخلی در پیشبرد اهداف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 100 (2013-5)


تاریخچه رسوب گذاری سازنددالان درچاه های-AوB میدان پارس جنوبی بر مبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس بر اساس داده های حاصل از روش های پیرولیز راکایول و کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی عملکرد جریان داخلی در یکی از چاه های افقی نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربوری- دی‏ اکسیدکربن دریکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شبیه سازی فرازآوری با گاز در دو چاه نفتی جریانی و غیرجریانی یکی از مخازن جنوب ایران و تخمین نرخ جریان تولیدی آنها بعد از گذشت ده سال به وسیله نرم افزار PIPESIM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز‏-میعانی دارای آبده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیستم های اندازه گیری جریان بر اساس اختلاف فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین مشترک مرزی و میادین مشترک با محدوده شهری، جزایر و خطوط ساحلی با استفاده از روش ها و فنآوری های نوین حفاری با نگرش پدافند غیرعامل1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی طول عمر پمپ های الکتریکی شناور نصب شده در چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پویایی های عوامل مؤثر بر سقف تولید1 نفت خام ایران با استفاده از رویکردی سیستمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر هرمز قلاوند؛ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچه و فعالیت‌های ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 99 (2013-11)


نقش تکتونیک در تشکیل پوش‌‌سنگ میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته‌‌های آلبین در برش‌‌های سطحی کوه‌‌های گنو، انگورو و خمیر(ناحیه بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تغییر ترشوندگی بر میزان ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در دما و فشار بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تصحیحات محیطی و اثر گل‌‌های روغنی روی نمودارهای پتروفیزیکی (چگالی و نوترون) مخازن نفتی بنگستان جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش‌‌های مشاهده‌‌ای سیلاب‌‌زنی با پلیمر در مسیر بسته با استفاده از میکرومدل شیشه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌‌های عددی نوین جهت شبیه‌‌سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف‌‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل ضعف مدیریت HSE پیمانکاران در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی مناسب توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وگاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های فراروی چین در تحقق برنامه‌‌های تولید از گازهای رسی (شیل‌‌های گازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب گازهای رسی (شیل‌‌های گازی) و آغاز عصر طلایی صنعت گاز‌‌طبیعی؛ رویکرد ژئوپلتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی اجرای روش‌های ازدیاد برداشت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توجه به الزامات بخش تحقیقات و چرخه عمر فن آوری در مدیریت پژوهش و فن‌آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌‌شناسی فعالیت‌‌های پژوهشی در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طلیعۀ حضور شرکت ملی نفت ایران در فضای تجاری و بین المللی؛ صدور پروانه بهره‌‌برداری موقت برای 29 میدان نفتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آغاز سال نو؛ افق های حماسه آفرینی صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 98 (2013-2)


مطالعه محیط رسوبی سازند کنگان در چا ه های- A و B میدان پار س جنوبی برمبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دوبعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

کنترل صحت داد ه های یک مخرن گاز-میعانی در جنوب ایران به کمک تغییرات ثابت تعادلی(Ki) و نتایج آزمایش های CVD و CCE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیال حفاری از نظر میزان هرزروی در یکی از میادین نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی، طراحی و بهینه سازی عملکرد پمپ الکتر کیی شناور(ESP) نصب شده در کیی از چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان ذخیره سازی دی اکسیدکربن در حوزه دریای خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک
| [PDF-FA] | [XML] |

رو یکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام و گاز طبیعی آسیای میانه و قفقاز؛ فرصت ها و چالش های پیش روی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش نشست فنی-تخصصی ارزیابی برنام ههای ازدیاد برداشت و بسته جامع صیانت از مخازن نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

زمینه ها و دلایل تغییرات عمده در اهداف تولید نف تخام عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایام الله بهمن 57 و طلیعه افتخارات صنعت نفت کشور؛راه طی شده و افق پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح های مهر ماندگار شرکت ملی نفت؛ نماد استمرار پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 97 (2012-12)


وارون سازی پیش از برانبارش بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان
| [PDF-FA] | [XML] |

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندنیور(سیلیورین) در برش مرجع, شرق ایران مرکزی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دوغاب سیمان مناسب به منظور مقابله با پدیده نفوذ گاز در میادین گازی شرق ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراکم پذیر زیر اشباع با درنظر گرفتن اثر تراکم پذیری هم دما
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل درخت خطا در یک واحد تقویت فشار گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی بازیافت ثانویه نفت به کمک تزریق متناوب آب و گاز امتزاج ناپذیر در یکی از مخازن نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛ شرکت استاندارد اویل
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تخمین ذخایر و مقایسه دیدگاه های طبقه بندی منابع هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه دکتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر: معرفی اهداف راه اندازی
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه بالادستی مهندسی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل برنامه و عملکرد تولید نفت خام ایران در دهه 1350 خورشیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحل
| [PDF-FA] | [XML] |

مهار فوران گاز در میدان ابوذر
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فنی علل وقوع فوران و آتش سوزی در چاه-76میدان بی بی حکیمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های نوین و به کارگیری روش های علمی روزآمد؛ حلقه اصلی زنجیره بهینه سازی صنعت حفاری کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

محوریت دانش و مردم در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 96 (2012-12)


براورد عمیق بهینه مغارهای نمکی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های عددی هوشمند
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از عمل گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها
| [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی دقت شبکه های عصبی مصنوعی به کمیت داده های ورودی و مقایسه آن با پیش بینی های ANFTSدر ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسیب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبی در مخازن گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی توزیع نفوذپذیری در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از روش های زمین آماری
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی انواع روش های فرازآوری مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و بومی سازی بازدارنده سینتیکی تشکیل هیدرات و ارزیابی میدانی در خط لوله میدان تنگ بیجار
| [PDF-FA] | [XML] |

تجمع مایعات و روش های مایع زدایی در چاه های گاز-میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای خدمات یکپارچه حفاری, رویکردی متفاوت جهت بهبودکارایی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید هیات تحریریه نشریه اکتشاف و تولید از جزیره خارگ
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قابلیت های نرم افزار بومی PVT Pro درپیش بینی خواص سیالات مخازن هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورز
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت تولید نر م افزارهای داخلی و معرفی چند نر م افزار تولید شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف
| [PDF-FA] | [XML] |

تجار ی سازی؛ نقطه عطف دستاوردهای فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شکوه مشارکت ملی در توسعه میادین نفت و گاز با اوراق سلف نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [XML] |

Volume 1391, Number 95 (2012-11)


بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سدیم‌کلراید بر پایدارسازی سازندهای شیلی با استفاده از تبادل کاتیونی با یون پتاسیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه زمین‌غلت در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل حساسیت به زمان شروع تزریق و مکان چاه‌های تزریقی در عملیات تزریق ماده فعال‌کننده سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش پیشنهادی برای بهینه‌سازی تولید در میدان پارس‌ جنوبی همراه با آنالیز گره‌ای و استفاده ازتکنولوژی چاه‌های چندشاخه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممانعت از انسداد ستون چاه ناشی از رسوب آسفالتین از طریق کنترل سایز چوک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌ موردی افت شدید بهره‌دهی در مخازن کربناته گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملیات لرزه نگاری سه بعدی در خشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای حفاری روزانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار هیات تحریریه ماهنامه فنی- تخصصی اکتشاف و تولید از مدیریت اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری لایه‌شکافی اسیدی، روشی نوین جهت انگیزش و بهبود تولید از مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نسل جدید پمپ‌های میله‌ای- مکشی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات صورت‌گرفته جهت توسعه شیل‌های گازی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات کلیدی در برنامه ریزی توان تولید نفت خام کشور/مصاحبه با دکتر رامین روغنیان، رئیس اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر حضور شرکت های آمریکایی در توسعه در توسعه منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت نگاه نظام مند به بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد نهضت تولید علم در صنعت نفت گامی مهم در تحقق اقتصاد پیشرفتۀ ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 94 (2012-11)


بررسی پتانسیل افزایش تولید در میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی مدت زمان مانده‌یابی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آشکار‌سازی نواحی گازدار با استفاده ازروش تبدیل زمان- فرکانس محلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و ارزیابی تزریق پیوسته آب و گاز1 و تزریق متناوب آب و گاز2 و مقایسه آن با تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

ساخت مدل استاتیک و دینامیک یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و شبیه‌سازی پتانسیل تزریق دی‌اکسیدکربن در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سرعت‌های برشی و تراکمی با استفاده از سیستم‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملیات انگیزش چاه‌های نفت و گاز به وسیله حلال زایلن؛ بررسی اثرات زیست‌محیطی و ارائه جایگزین
| [Abstract-FA] | [XML] |

روش نوین سنجش مبادلات نفتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی شتاب الک‌های حفاری برای بهبود جداسازی خرده‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [XML] |

روندهای نوظهور و چشم‌انداز در حال تغییر بازار انرژی جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی واقع‌بینانه ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی در افق 2020
| [Abstract-FA] | [XML] |

اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [XML] |

پایداری در توسعه تولید نفت و گاز از جاده HSE می‌گذرد
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 93 (2012-11)


تعیین ضرایب سیمان شدگی(m) سازندهای مخزنی ایلام و سروک، با استفاده از روابط تجربی مختلف، برای محاسبۀ اشباع آب در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیچیدگی های ساختاری و پتانسیل هیدروکربوری زون ایذه، کمربند چین خورده- تراست شدۀ زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع روش های مشبک کاری و تأثیر گلولۀ انتخابی در بهره دهی چاه های یکی از میادین جنوبی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SPAN
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص بهره دهی و چگونگی استفاده از آن در مخازن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار تزریق گاز بر خصوصیات سیال مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن بر روند تولید مخزن آسماری میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حداقل سازی پسماند در عملیات تولید و تعمیرات چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق نمونۀ موردی میدان بدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعۀ فنّاوری در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیرساخت دادۀ مکانی یک ضرورت، یک نیاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرکز نمایش سه بعدی, واقعیت مجازی
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای مدیریت اکتشاف در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و آموزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استاندارد تهیۀ نقشه های زمین شناسی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچۀ اکتشافات هیدروکربوری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات راهبردی توسعه بخش اکتشاف منابع هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت، خط مقدم مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 92 (2012-11)


تخمین شکستگی های مخازن با استفاده از نشانگرهای امواج لرزه ای و داده های نگارۀ چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عوامل محیطی بر مدل رفتاری مغارهای نمکی برای ذخیره  سازی مواد هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گیر لوله های حفاری با استفاده از شبکۀ عصبی در چاه های یکی از میادین نفت فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی جریان همرفت در یک میکرومدل شکافدار برای مخازن نفتی ترکدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی فرازآوری مصنوعی، به وسیلۀ نرم افزار PIPE SIM در یکی ازچاه های مخازن جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی و شناسایی شکاف ها در مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت‌های برتر نفتی جهان شرکت رویال‌داچ‌شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمین انرژی فرایند نمک زدایی از نفت خام با بهره گیری از استخر خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگۀ هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درآمد شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ سال 1391 و مقایسه آن با بودجۀ سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به سامانۀ‌ دیسپچینگ نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی معماری سازمانی شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود و راهبردهای آتی حوزه منابع انسانی در شرکت های بین المللی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ابزارهای توسعۀ منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر چالش ‌ها و راه کارهای جذب و نگه داشت سرمایه ‌های انسانی در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و پویایی منابع انسانی، تحقق افق 1404 صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 91 (2012-11)


استفاده از زمین‌آمار چند نقطه‌ای در مدل‌سازی سه بعدی شکستگی‌ها در مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش مومنت جهت به دست آوردن رسانایی و شعاع کره مدفون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی دو‌بعدی رسوب نمک‌های معدنی در نواحی اطراف دیواره چاه در یک مخزن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پ‍‍‍یش بینی خصوصیات PVT نفت خام براساس اجزای مولکولی تشکیل دهندۀ سیال مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیلاب‌زنی با مواد فعال‌کنندۀ سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی روش های متداول ازدیاد برداشت در میدان مشترک گاز میعانی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش هاو مزایای اختلاط نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت، تلاش جهانی برای برداشت بیشینه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پژوهشکده از دیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه‌ با مهندس کریم زبیدی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تفکیک جایگاه مالکیت مخازن از مدیریت تولید در تولید صیانتی از مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از ذخایر هیدروکربوری و تولید بهینه از میادین نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت؛چالش ها، فرصت ها و ضرورت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 90 (2012-4)


نهشته‌های توفانی و کاربرد آنها در جدایش دسته‌های رخساره‌ای سکانس‌های رسوبی کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایلام در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز رفتار فشاری کشتن یک چاه در حال حفاری به روش روانکاری1 در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پارامترهای موثر در ارتعاشات محوری رشته درون‌چاهی جهت بهینه‌سازی حفاری چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای سیال مخزن گاز میعانی بر ضریب پوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید با بکارگیری روش‌های پیشرفته بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز در میادین فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوه‌های پیشنهادی مناسب برای خصوصی‌سازی شرکت‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربــرد تجهــیزات انــدازه‌گیــری در بهبــود عــملـیات حفـاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند مخارج چاه‌های حفر شده در ایالات متحده آمریکا طی دوره 1960 تا 2008
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی، تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در نحوه‌ی مدیریت پروژه‌های توسعه‌ی میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات و راهبردهای کلیدی عراق در واگذاری بلوک های اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی بر روند تعاملات دو کشور ایران و عراق در بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت تولید از مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت استراتژیک و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از میادین مشترک نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصتِ فرصت آفرینی از میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 89 (2012-5)


انتخاب نمودارهای بهینه در پیش بینی اشباع و تخلخل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تبدیلcurveletدر تضعیف نوفه های زمین غلت در داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ موثر دی اکسیدکربن (co2) در محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برسی آثار تزریق گاز بر نحوه تولید و عملکرد مخازن یکی از میادین جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ساخت مدل ژئومکانیکی و کاربرد آن در پیش بینی و ممانعت از مشکلات ناشی از پایداری دیواره چاه در یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات شاخص بهره دهی و راهکارهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خودکفایی در صنعت مشبک های کامپوزیتی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحریک صوتی؛ یک روش جدید در تمیزسازی ته چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پوشش های مایع پلی یورتان 100%جامد, انتخاب ارجح در محافظت از خطوط لوله فلزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های پیش رو و مزایای استفاده از قابلیت های مدیریت دانش محور در صنعت انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیل گاز منبع انرژی آینده: اکتشاف و ارزیابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت به هنگام داده در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیرساخت های لازم برای رونق تولیدات داخلی تجهیزات صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سهم تولید ملی, کار و سرمایه ایرانی از اکتشاف تا تولید نفت خام در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ساخت داخل در صنعت نفت گذشته,حال,آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی دانش پایه, الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذار موفق صنعت نفت ایران به سوی خود کفایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 88 (2012-4)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تخلخل نگار NMR از نشانگرهای لرزه‌ای با استفاده از رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتروگرافی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های پرمین پیشین (سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مشبک کاری چاه با استفاده از نرم افزارشبیه ساز دریکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی شناخت اثر گاز در سازندهای کربناته با استفاده از نمودار قطرسنج در دو میدان نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی آزمایشگاهی فرآیند همرفت در یک میکرومدل شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت سیال سنتزی زیست‌سازگار جایگزین گازوئیل در گل حفاری پایه روغنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشگاه صنعت نفت؛ در مسیر تکامل از یک مرکز خدمات آزمایشگاهی تا مرکز توسعه و فناوری صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پیشرفت های صنعت حفاری کشور در زمینه ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران در کمک به توانمندی ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای شرکت نفت مناطق مرکزی در حوزۀ بومی سازی تجهیزات صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیشگام در حمایت از صنعت‌گران داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، حامی محصولات ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه های در دست اقدام برای ارتقاء ساخت داخل حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موفقیت های ساخت داخل در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنایع تامین کننده خدمات و تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت نفت نیازمند نگرشی جامع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به ساخت داخل با تاکید بر پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش چرخه حیات فن آوری در مدیریت ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تلاش دو چندان در صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از توانمندی های صنعت نفت و گاز کشور: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهاد خودکفایی باتوجه ویژه به ساخت داخل و حمایت از کار و سرمایه داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تاریخ ساز شرکت ملی نفت در سایه تدابیر رهبر انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام تبریک نوروزی مدیر عامل شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پیام نوروزی وزیر نفت به خانواده بزرگ صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 87 (2012-3)


توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لس های شمال غرب سرخس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در شوئیدگی رشته حفاری در چاه شماره 2 میدان پلنگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز اطلاعات تولید جهت تعیین علل و کنترل تولید آب در چاه های یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار ته سازندی در حین عملیات حفاری توسط تخمین گر تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش انرژی در شکل گیری قلمروهای ژئواستراتژیک جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از زیست فناوری در حفاری سازندهای شیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اصول حکمرانی خوب در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک با استفاده از روش فهرست مقدماتی مخاطرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی تاسیسات جمع آوری فراورش و انتقال نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک در پروژه های لرزه نگاری اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمع آوری گازهای همراه سوزانده شده, صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و ذخایر طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملی شدن بهار صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 86 (2012-2)


بررسی راهبردهای قطر در بهره برداری حداکثری از بخش قطری میدان پارس جنوبی و ارائه راهکار برای تسریع ایران در توسعه بهینه بخش ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بازگردانی و ذخیره سازی گاز طبیعی راهکار مدیریت عرضه و تقاضای گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

خودکفایی در صنعت نفت, تجلی آرمان های انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 85 (2011-12)


جدایش تخلخل حفره ای با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی امواج بالارونده با استفاده از فیلترهای F-K- K-L و فضایی میانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی نحوه تکمیل چاه های یک میدان به منظور افزایش تولید با استفاده از نرم افزارPROSPER
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه بازیافت نفت در فرآیند شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یک مخزن شکافدار زیر اشباع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یک مخزن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سیلابزنی پلیمری در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر غلامرضا منوچهری : زوایای مختلف توسعه صنعت نفت ایران در حوزه بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش چهارمین همایش HSE وزارت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تکنولوژی لیزر برای انجام عملیات مشبک کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز توسعه اقتصادی و استراتژی های جدید بخش نفت و گاز روسیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نفت در سرنوشت منطقه منا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای بخش بالادستی در مواجهه با مشکل کمبود نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فناوری نوین در کنترل مسیر حفاری چاه های افقی
| [PDF-FA] | [XML] |

سند ملی راهبرد انرژی کشور, نقشه راه صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیر دشوار توسعه صنعت نفت از شاهراه فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 84 (2011-11)


مدل سازی زمین آماری حجم شیل و کاربرد آن در شناخت بهتر چینه نگاری مخزنی سازند آهکی ایلام
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگ شناسی میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سازند کنگان در برش های کوه دنا و سورمه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی ذرات در بهبود خواص سیمان چاه های نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی مخزن جهت توسعه میادین: مطالعه مورد میدانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین اولیه توان تولید میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه تفسیر نمودارهای چاه آزمایی در مخازنی با جریان و تولید همزمان آب و نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخایر هیدرات گاز طبیعی_منابع انرژی نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری کوتاه بر تاریخچه تولید نفت و نقش روش های ازدیاد برداشت در افزایش ضریب بازیافت نهایی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضریب افت تولید در میادین نفتی و گاری در حال افت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تغییرات هزینه تولید منابع هیدروکربوری در دهه گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کنگره جهانی نفت به بهانه اولین سال برگزاری آن در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید در کوتاه مدت با به کارگیری روش های چاه محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی اعضای شورای سیست گذاری و هیات تحریریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت اصلی وزارت نفت افزایش تولید صیانتی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای اصلی افزایش تولید و توسعه نفت و گاز چشم انداز روشن صنعت نفت ایران در طلیعه قرن پانزدهم شمسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 83 (2011-10)


اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پروژه پردیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغازجاری و برآورد سرعت در لیتولوژی های مختلف سازند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حرکات دینامیکی ساق مته - شوک و لرزش در عملیات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چند فازی در ارزیابی و انتخاب سیستم های جریان سازی چندفازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تخمین تخلخل با تلفیق روش های شبکه عصبی و کولوکیتد کوکریجینگ در میدان بلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر افت فشار بر روی یکی از نمونه های نفتی ایران به منظور انتخاب بازدارنده مناسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فاوا, محور توسعه و نقش آن در ایجاد فرصت و افزایش بهره وری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واکنش های حفظ امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری مطالعه و مدل سازی شکستگی ها در مخازن نفت و گاز(از زمین شناسی تا شبیه سازی مخزن)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فنی و اقتصادی فناوری میادین هوشمند در میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

نوسانات قیمت طلا و رایطه آن با بازار نفت خام
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین نفتی هوشمند؛ انتخاب یا الزام
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به وضعیت نیروی انسانی صنعت نفت؛ چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین کشف شده جدید حلقه مهم زنجیره ارزش در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی رشد و بالندگی و پویایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 82 (2011-9)


مدل سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوئیک زیرین در جنوب زاگرس و حوضه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین زمان مناسب تعویض مته فرسوده با استفاده از داده های عملیاتی با هدف کاهش زمان حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ضریب سیمان شدگی و تخلخل بدست آمده از آنالیز مغزه و مقایسه آن با روابط تجربی Shellو در یکی از مخازن دولومیتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از معادلات ابعادی برای پیش بینی نقطه شروع رسوب گذاری آسفالتین نفت خام در روند تغییر فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تغییر ترشوندگی به منظور از دیادبرداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پارامترهای موثر بر سیلاب زنی آب درمخازن نفتی با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علی رغم هشت سال جنگ, یک روز هم صادرات نفت قطع نشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های بهینه سازی در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لرزه نگاری 4بعدی؛ تغییر در پارادیم سنتی مدیریت میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب فن آوری در تولید نفت خام محبوس در سنگ های رستی آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت نفت و گاز منطقه کردستان عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی مطلوب اداره و توسعه صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگر نفت, پیشانی دفاع مقدس
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 81 (2011-8)


بررسی سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند سروک بهرگانسر, خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش نشت در حفاری چاه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح نتایج آزمایش تخلیه در حجم ثابت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی معتبر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی با ترکیب روش های شبکه عصبی و زمین آمار در یکی از مخازن شکافدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبیه ساز مخزن به منظور بهینه سازی عملکرد بازیافت یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پدیده مخروط شدگی در چاه های تولیدی نفت و روش های مختلف کنترل آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با انجام طرح ها و پروژه های مهم در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن): "600هزار بشکه نفت در روز و 50 میلیون متر مکعب در روز گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش هزینه های حفاری آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی Lean profile
| [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات گازی؛ تحولی شگرف در آینده فناوری های تولید و انتقال گاز طبیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان پذیری استفاده از آب هدر رفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با فنون مهندسی ارزش
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش اولین نشست ماهنامه اکتشاف و تولید با نشریات صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تحریم ها بر سامانه های کلان و نرم فزار های فنی مهندسی حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست159 اوپک, بازی بدون بازنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دستاوردهای صنعت نفت در هفته دولت, قطار نفت متوقف ندارد
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 80 (2011-7)


ارزیابی اقتصادی روش های مختلف فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری براصول تحلیل عملیات لایه شکافی هیدرولیکی و ارزیابی هندسه و ابعاد شکاف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش ضریب بازیافت نفت توسط بهینه سازی مکان چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین منشاگاز فوران یافته از چاه آب ضایعاتی در شمال ارومیه با استفاده از آزمایش های ژئوشیمی گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین غیرمستقیم گسترش شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تراوایی یک مخزن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذاری بر فوران چاه های نفت و گاز در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عملیات کنترل فوران و مهار چاه 24 نفت شهر
| [PDF-FA] | [XML] |

ده گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمان خود-درمان؛ گامی در راستای کاهش مشکلات تعمیر چاه
| [PDF-FA] | [XML] |

روند گذشته و دورنمای آتی سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز تجارت جهانی و منطقه ای گاز طبیعی در افق 2035و راهبردهای ایران برای توسعه تجارت گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت موثر بخش انرژی کشور با بکارگیری مدل های انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت منابع نفتی و امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

امنیت انرژی با رویکرد تنوع بخشی به سبد انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

روابط عمومی نفت, طلایه دار ارتباط دوسویه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 79 (2011-6)


تحلیل کاربردی مدل های مختلف ارایه شده برای بهینه سازی عملیات حفاری در میدان نفتی A در جنوب غربی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مجموعه جانوری مرجانی الیگوسن و میوسن زیرین ایران مرکزی؛ محیط زیست دیرینه و جغرافیای دیرینه
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی عملگر واهمامیخت گابور با استفاده از امواج بالارونده داده های لرزه نگاری درون چاهی با دور افت صفر
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار نقطه حباب نفت خام به وسیله ترکیب نتایج روابط تجربی و استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تاثیر دقت در تطابق تاریخچه بر پیش بینی عملکرد مخزن بابررسی سناریوهای مختلف تزریق
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تکنیک های جدید تکمیل به منظور بهبود بازدهی و کنترل آبدهی در چاه های افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هدف گذاری برنامه تولید شرکت نفت فلات قاره ایران برای سال90
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح اختلاط نفت خام های سروش و نوروز با دیگر نفت خام های تولیدی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

بومی سازی نرم افزار محاسبات حجمی نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

لوله های کامپوزیتی و کاربرد آن ها در صنعت حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیرین و صیانت از مخازن نفتی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

به اشتراک گذاری دانش، موانع و راه کارها و مطالعه موردی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ذخایر نفت خام عربستان؛ از رویا تا حقیقت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مواد مرتبط با نفت و گاز در لایحه و قانون بودجه سال 1390
| [PDF-FA] | [XML] |

رشد بهره وری صنعت نفت, گامی مهم در تعالی اقتصاد ملی
| [PDF-FA] | [XML] |

تجلی روحیه خودباوری, شاهراه اعتلای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 78 (2011-5)


مقایسه مدل‌های تحلیلی و عددی در تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری و تحلیل عملکرد ادوات حفاری انحرافی مورد استفاده در عملیات ویژه حفاری به‌منظور دست‌یابی به یک الگوی مناسب هزینه‌ای در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی روش‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در محدوده شمالی ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختاری چین‌خوردگی‌ها در بخشی از حوضه ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تولید مخازن گازی با رفتار حجمی با ارایه یک الگوریتم ساده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جدید در کمینه کردن اثر انتهایی مویینگی در منحنی های نفوذپذیری نسبی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رشد20 درصدی حضور کشورهای خارجی در شانزدهمین نمایشگاه نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

برگزاری نخستین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت وگاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ترکمنستان
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش همایش سرمایه گذاری و تحقیق در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چشم انداز تجارت جهانی نفت خام در افق2013و تبین راهبردهای حضور موثر ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بهبود طراحی, ساخت و تکمیل چاه در میادین گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش گذاری ذخایر زیرزمینی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

شتاب در سرمایه گذاری فزاینده در حوزه نفت و گاز, راهبرد اصلی تحقق توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حرکت شتابان قطار صنعت نفت بر ریل جهاد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 77 (2011-4)


شکافت هیدرولیکی در چاه های حفره بازافقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معیارهای مکان یابی مناطق مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی گاز در مغارهای نمکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تاثیر تغییر دبی تولیدی و تزریق گازهای مختلف بر میزان تولید و اشباع میعانات گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی رشته تکمیلی یکی از چاه های نفتی ایران با مشکل تولید ذرات سازندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل شکستگی ها در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با تاکید بر افزایش تولید نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری جریان سنج های چندفازی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازار دکل های حفاری دریایی و خشکی در منطقه خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عراق و گزینه های پیش رو برای حضور در بازار گاز اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منابع گازی غیر متعارف تهدیدی برای سلطه کشورهای گازخیز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |