دوره 1397، شماره 156 و 0 - ( 5-1397 )                   جلد 1397 شماره 156 و 0 صفحات 77-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (611 مشاهده)
امروزه برای تعیین ارتباط دقیق بین نمودارهای چاهنگاری و تخلخل و تراوایی از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میشود که برخلاف روشها و معادلات معمول، قادر به تعیین ارتباطات غیرخطی و بسیار پیچیده بین ویژگیهای مخزنی (تخلخل و تراوایی) و نمودارهای چاهنگاری معمول هستند. در این تحقیق رویکردی دومرحلهای برای پیشبینی تراوایی از روی نمودارهای چاه ارائه شده که با استفاده از رگرسیون غیرپارامتری در خصوص آنالیز آماری چندمتغیره ارائه شده است. ابتدا دادههای چاه به انواع الکتروفاسیسها خوشهبندی میشوند. این خوشهبندی بر اساس اندازهگیریهای حاصل از نمودارهای چاه و منعکسکنندهی کانیها و رخسارههای سنگی در بازهی نمودارگیری است. این فرآیند ترکیبی از آنالیز مؤلفههای اصلی، آنالیز خوشهای مبتنی بر مدل و آنالیز تفکیککننده برای توصیف و شناسایی انواع الکتروفاسیسهاست. سپس از روشهای رگرسیون غیرپارامتری برای پیشبینی تراوایی برای هر الکتروفاسیس استفاده شده است. روش غیرپارامتری مورد بررسی در این تحقیق شبکهی عصبی مصنوعی است که مزیتها و محدودیتهای نسبی آن بررسی شده است. روش پیشنهادی در این تحقیق در یک مخزن کربناتهی بسیار ناهمگن در جنوبغربی ایران استفاده شده است.
متن کامل [PDF 1603 kb]   (216 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۷