دوره 1397، شماره 156 - ( 5-1397 )                   جلد 1397 شماره 156 صفحات 54-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1-
2- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (1248 مشاهده)
در این مطالعه سعی شده با بررسی و مطالعهی رسوبات ژوراسیک بالایی-کرتاسهی پایینی (شامل سازندهای مزدوران، شوریجه و تیرگان) در غرب حوضهی کپهداغ، توان هیدورکربنزایی این سازندها ارزیابی شود. رخسارههای شناسایی شده در سازند مزدوران عمدتاً مادستونی تا گرینستونی بوده که بهگستردگی تحت تأثیر فرآیندهای دیاژنژی قرار گرفتهاند و انواع تخلخلها مانند بینبلوری، دروندانهای و قالبی در آنها شناسایی شدهاند. رخسارههای شناسایی شده در سازند شوریجه فقط تخریبی بوده و کربناته نیستند که این موضوع بیانگر محیط رسوبگذاری دریایی کمعمق با ورود مداوم مواد تخریبی است. رخسارههای شناسایی شده در سازند تیرگان شامل تنوعی از رخسارههای گل پشتیبان (مادستون، وکستون) و دانهی پشتیبان (پکستون، گرینستون) هستند که تحت تأثیر پدیدههای دیاژنتیکی قرار گرفتهاند و انواع تخلخلها در آنها بوجود آمده است. آنالیزهای ژئوشیمیایی راکاول4 نشان داد که هیچیک از این سه سازند در غرب کپهداغ خاصیت سنگ منشاء هیدورکربن بودن را ندارند اما از نظر سنگ مخزن بودن وضعیت متوسط تا خوب دارند.
 
واژه‌های کلیدی: هیدورکربن، ژوراسیک، کرتاسه، کپه داغ
متن کامل [PDF 2501 kb]   (405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۷