دوره 1397، شماره 155 - ( 4-1397 )                   جلد 1397 شماره 155 صفحات 84-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (636 مشاهده)
 
پردازش منطقی و تحلیل اثرات متقابل پارامترهای متفاوت حفاری طی یک مدلسازی ریاضی، به جهت حصول حداکثر راندمان، بهینهسازی حفاری نامیده میشود که مهمترین نتیجه آن، تعیین عوامل قابلکنترل برای رسیدن به کمترین هزینه حفاری است. بهلحاظ اینکه نرخ نفوذ مته (ROP) اثر مستقیمی بر هزینه عملیات حفاری دارد، از اهمیت بهسزایی برخوردار است. پارامترهای مشخصی بر روی مقدار نرخ نفوذ تأثیرگذارند که عبارتاند از: نوع مته، وزن روی مته، ســرعت حفاری، ویژگیهای سیال حفاری، هیدرولیک مته و شرایط سنگی سازند. این پارامترها بهتنهایی قابلیت تغییر نرخ نفوذ را ندارند بلکه بهصورت همزمان در یک چاه نسبت به هم تغییر کرده و باعث افزایش یا کاهش نرخ نفوذ میشوند. بنابراین بایستی چگونگی رفتار این پارامترها نسبت به هم سنجیده شود تا بتوان این مقدار را محاسبه نمود و در مورد هزینهها اندیشید. مقاله پیشرو مطالعهای در مورد چگونگی تخمین نرخ نفوذ با بهرهگیری از دادههای 17 حلقه چاه در میادین نفتی پایدارغرب و آبان و میادین گازی وراوی و تابناک را به کمک مدل بورگوین و یانگ بررسی مینماید. همچنین مدلی تجربی و کاربردی که به کمک نرمافزار متلب بهصورت رگرسیون خطی میتوان محاسبه نمود، را ارائه میدهد. در انتها میتوان از رابطه ارائه شده که دارای خطای نسبتاً مناسبی است، در انجام محاسبات بعدی استفاده نمود.
 
متن کامل [PDF 1267 kb]   (175 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵