دوره 1397، شماره 155 - ( 4-1397 )                   جلد 1397 شماره 155 صفحات 75-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده:   (590 مشاهده)
در این مقاله رویکرد جدید مدل پروکسی(جایگزین1) برای تطابق تاریخچه خودکار2  در یک میدان بزرگ در جنوبغربی ایران با متغیرهای پاسخهای تولید نفت، فشار تهچاه و فشار میانگین ارائه گردیده است. فرایند مهم انتخاب و غربالگری پارامترهای ورودی به مدل توسط دو روش الگوریتم "انتخاب ویژگی3" انجام شد که یکی، روش سنتی و دیگری، روش نوین بوروتا4  میباشد. سپس، با انجام فرایند نمونهیابی از پارامترهای اولیه توسط CCF، فرایند ساخت مدل پروکسی انجام گرفت. روش موردنظر برای ساخت مدل پروکسی، ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات5 است. سپس برای پروکسی ساختهشده با استفاده از دو روش بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک6، ازدحام ذرات7   انجام شد. در این مقاله از نرمافزارهای تخصصی مهندسی نفت از جمله پترل و همچنین از نرمافزارهای آماری استاتیستیکا و نرمافزارهای ریاضی DX7 استفاده شد. ساخت مدل پروکسی با ماشین پشتیبان با استفاده از 1086 نمونه با R2 برابر با 9/0 و 88/0 برای مجموعه دادههای آموزشی8 و آزمایشی9 موفق عمل کرد. همچنین الگوریتم GA نتایج بهتری نسبت به PSO برای یافتن بهترین راهحل ارائه نمود.
 
متن کامل [PDF 1305 kb]   (182 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵