دوره 1397، شماره 155 - ( 4-1397 )                   جلد 1397 شماره 155 صفحات 39-49 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (695 مشاهده)
سازند فهلیان شامل توالی کربناته نسبتاً ضخیمی از گروه خامی به سن نئوکومین بارمین میباشد. مطالعات صورت گرفته بر روی این سازند در منطقه مورد مطالعه واقع در دزفول جنوبی، منجر به شناسایی 19 ریزرخساره در 5 کمربند رخسارهای رمپ خارجی، رمپ میانی، پشتههای سدی، لاگون و پهنه کشندی شده است. مهمترین فرایندهای دیاژنزی شناسایی شده در سازند فهلیان عبارتند از انحلال، میکرایتی شدن، تراکم، دولومیتی شدن، سیلیسی شدن، پیریتی شدن، سیمانی شدن و شکستگی که در طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی، متئوریک و دفنی ایجاد شدهاند. بهطور کلی محیط رسوبی تأثیر مستقیم و چندانی بر روی خصوصیات مخزنی سازند فهلیان در چاه A نداشته است و اغلب فرایندهای دیاژنزی نظیر تراکم مکانیکی و سیمانی شدن نیز سبب کاهش ویژگیهای مخزنی این سازند شدهاند. بنابراین چاه مورد مطالعه از شرایط مخزنی مطلوبی برخوردار نیست. فرایندهای دیاژنزی نظیر دولومیتی شدن، استیلولیتی شدن، شکستگیهای ریز و سیمان نسل اول همضخامت اطراف دانهها بهطور محدود نقش موثری را در افزایش کیفیت مخزنی این سازند ایفا نمودهاند. بر اساس اطلاعات حاصل از نگارهای چاهپیمایی نوترون، چگالی و زمان گذر صوت در کمربندهای رخسارهای شناسایی شده، مقادیر این نگارها موید بالاتر بودن کیفیت مخزنی در زیرمحیطهای رمپ میانی و لاگون از سایر زیرمحیطها میباشد.
 
متن کامل [PDF 877 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵