دوره 1397، شماره 154 - ( 3-1397 )                   جلد 1397 شماره 154 صفحات 79-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مناطق نفت خیز جنوب
چکیده:   (1381 مشاهده)
هرزروی گل حفاری یکی از عوامل بسیار نامطلوب در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز است که تأثیری مستقیم بر عملیات تکمیل و تولید چاه دارد. بههمین دلیل اهمیت مطالعهی هرزروی و بررسی عوامل مؤثر بر آن را دو چندان میکند. بر این اساس در مقالهی حاضر هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری مطالعه شده است. بدین منظور با تحلیل اطلاعات حفاری و تهیهی نقشههای هرزروی و وزن گل و وضعیت هرزروی در میدان بهطور جامع بررسی شد. از این طریق علاوه بر درک بهتر و دقیقتر از هرزرویهای موجود در مخزن، ارتباط آنها با مشکلات حفاری نیز بررسی گردید. با مطالعهی تاریخچهی حفاری این چاهها و با استفاده از نقشههای همارزش، وزن گل مورد نیاز برای حفاری در سازند آسماری در بخشهای مختلف میدان و تأثیرپذیری آن بر میزان هرزروی مشخص شده است. مشکلات حادث شده در چاهها تحلیل شد و در نهایت با تعیین پراکندگی قطاعهای مشکلدار در نواحی مختلف میدان، تراکم این چاهها در هر ناحیه مشخص و مناطق مستعد از لحاظ بروز مشکل هرزروی مشخص و معرفی شدند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بیشترین هرزروی در مخزن آسماری، در ناحیهی کوهانهی اصلی ساختار و ناحیهی جنوبشرقی و ناحیهی نزدیک به دماغهی شمالغربی ساختار میدان بهوقوع پیوسته و بیشترین وزن گل نیز در کوهانهی اصلی و کوهانک جنوبشرقی مخزن بهکار رفته است. اغلب چاههای مشکلدار در ناحیهی کوهانهی مرکزی میدان واقع شدهاند و چاههایی که فاصلهی بیشتری از این ناحیه دارند تقریباً بدون مشکل حفاری شدهاند.
متن کامل [PDF 683 kb]   (912 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۱