دوره 1397، شماره 153 - ( 2-1397 )                   جلد 1397 شماره 153 صفحات 65-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (1585 مشاهده)
کربونیفر پیشین در چاهA واقع در حوضه خلیج فارس برای اولین بار گزارش میشوند. اغلب پالینومورفهای شناسایی شده در این نهشتهها شامل میوسپورهای تولید شده توسط گیاهان خشکی هستند که فراوانی آنها نشانگر محیط رسوبی کم عمق و نزدیک به ساحل برای این نهشتهها در کربونیفر پیشین است. حضور گونههای شاخص میوسپور نظیر Spelaeotriletes arenaceus, Spelaeotriletes balteatus, Aratrisporites saharaensis, Lycospora pusilla, Indotriradites daemonii, Cyclogranisporites firmus, Grandispora maculosa, Radiizonates arcuatus  با گسترش چینه شناسی محدود نشانگر سن کربونیفر پیشین (تورنزین پسین ویزین پسین) برای این نهشتهها در چاه A است.
همچنین حضور گونههای شاخص پالئوبایوژئوگرافیکی مانند Aratrisporites saharaensis و Radiizonates arcuatus نشان میدهد حوضه خلیج فارس در زمان کربونیفر پیشین جزء ابرقاره گندوانا بوده است. با توجه به خصوصیات سنگشناسی، طیف کردارهای پتروفیزیکی، قابلیت تفکیک آسان این نهشتهها از واحدهای زیرین و زبرین خود، سن نهشتهها و وجود ناپیوستگی در زیر و بالای نهشتههای کربونیفر پیشین، پیشنهاد میشود، این توالی رسوبی به عنوان یک واحد جدید با نام سازند سپند در نظر گرفته شود.
متن کامل [PDF 413 kb]   (335 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1397/2/24 | پذیرش: 1397/2/24 | انتشار: 1397/2/24