دوره 1397، شماره 153 - ( 2-1397 )                   جلد 1397 شماره 153 صفحات 53-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (1049 مشاهده)
تهیه نقشههای سازندهای زمینشناسی که از پردازش و تفسیر تصاویر ماهوارهای بدست میآید، نیازمند انجام بازدیدهای میدانی است. اما سنجش از دور و از طریق تصاویر رادار روزنه مصنوعی1 ، قابلیت کسب اطلاعات مورفولوژی و جدایش زونهای دگرسانی براساس بافت سنگشناسی را فراهم میکند تا میزان بازدیدهای زمینشناسان را به حداقل رساند. بنابراین باید از مدلهای پسپراکندگی سیگنال راداری نظیر مدل معادله انتگرالی (IEM) استفاده کرد که اندازه زبری سطح را در مقابل پسپراکندگی راداری مدلسازی میکنند. در مدل IEM، اندازه زبری سطح با استفاده از پارامتر rms ارتفاعی2  محاسبه میشود. نقشه زبری سطح از روش پیشنهادی برای تاقدیس اناران (استان ایلام) از طریق پردازش تصویر راداری TerraSAR  محاسبه شد که با طبقهبندی آن، نقشه مورفولوژی به دست میآید. به منظور آموزش مدل ریاضی و همچنین مقایسه و ارزیابی نتایج، اندازهگیری میدانی زبری سطح در سه سایت با سنگشناسیهای اصلی منطقه مورد مطالعه توسط دوربین توتال استیشن انجام شد. در مقایسه نقشه واقعیتهای زمینی عملیات میدانی با نقشه زبری سطح محاسبه شده با استفاده از مدل IEM، مشخص شد، میزان دقت و صحت کلی نقشه بدست آمده از روش پیشنهادی بیش از 80% است. این خطا برای کاهش و حتی حذف بازدیدهای زمین شناسان در بسیاری موارد، مقداری قابل قبول است.
متن کامل [PDF 371 kb]   (439 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳