دوره 1396، شماره 152 - ( 12-1396 )                   جلد 1396 شماره 152 صفحات 47-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1771 مشاهده)
استفاده از روشهای تجزیهی جزئی و انتخابی نمونه های خاک و رسوبات سطحی میتواند مقادیر غلظتهای اندک بسیاری از عناصر کمیاب و نیز مواد آلی را آشکار سازد. روش مؤثر آنزیم لیچ با حل کردن عناصر کمیاب موجود در 2 پوشش های سطحی در دانههای خاکی ، الگوهای متمایزی را نمایان میکند که نشاندهندهی آنومالیهای اپیکال مثبت و منفی و هالهها روی مخازن هیدروکربنی هستند. بهنظر میرسد این الگوها نتیجهی اختالف شیمیایی ایجاد شده توسط مخازن زیر سطحی هستند. عالوه بر این، خصوصیات ساختاری زیرسطحی مانند گسلها و شکستگیهای کششی روی قلهی گنبدها، بر اساس این الگوهای عناصر کمیاب مختلف مشخص میشوند. تفاسیر نتایج این فنآوری جدید برای یافتن تجمعات نفت و گاز، اعتبارسنجی آنومالیهای لرزهای و در نهایت تعریف یا تأیید هدفهای حفاری استفاده میشود
متن کامل [PDF 4737 kb]   (577 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/12/27 | پذیرش: 1396/12/27 | انتشار: 1396/12/27