:: دوره 1396، شماره 149 - ( 9-1396 ) ::
جلد 1396 شماره 149 صفحات 49-54 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمیزکاری چاه بر نرخ نفوذ حفاری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حفاری
مرتضی چراغعلی زاده *1، رسول خسروانیان1، رضا علیزاده ممقانی1
1- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (457 مشاهده)
تجمع کندهها در چاه در حال حفاری و عدم تمیزکاری مؤثر کندههای حفاری باعث چسبیدن رشته حفاری، گیرکردن آن و کاهش نرخ حفاری میشود. بنابراین پیشبینی درصد کندههای حفاری و تعیین حداکثر نرخ نفوذ در برنامههای حفاری، امری بسیار ضروری و حیاتی است. برای پیشبینی درصد کندههای حفاری و تعیین حداکثر نرخ نفوذ ایمن، یک چاه عمودی در جنوب غربی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و پارامترهای مؤثر بر انتقال کندههای حفاری را تعیین و تأثیر هر یک از این پارامترها بر نرخ نفوذ بررسی گردید. بر اساس این مطالعه مدل هرشل-بالکلی خطای کمتری نسبت به سایر مدلهای رئولوژی در پیشبینی درصد کندههای حفاری در چاه مورد مطالعه داشت و برای آنالیز حساسیت از این مدل استفاده شد. همانطور که از تجزیه و تحلیل نمودارها به دست میآید، وزن گل بالاتر باعث بهبود عملکرد انتقال کندهها میشود و نرخ نفوذ ایمن را افزایش میدهد. ویژگی کندههای حفاری یکی از مهمترین پارامترهایی است که بر پدیده تمیزکاری چاه تأثیر میگذارد و بهطورکلی، در چاههای عمودی، کندههای کوچکتر بسیار سریعتر از کندههای با اندازه بزرگتر جابجا میشوند و با نرخ نفوذ بالاتر میتوان حفاری کرد. برایناساس فاز طراحی و تهیه برنامه حفاری چاه، انجام شبیهسازی بهمنظور پیشبینی سرعت انتقال کندههای حفاری و تعیین حداکثر نرخ نفوذ بر مبنای محدودیتهای حفاری امری بسیار حیاتی در برنامه هیدرولیک چاه است.
متن کامل [PDF 265 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۷XML     Print


دوره 1396، شماره 149 - ( 9-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها