دوره 1396، شماره 149 - ( 9-1396 )                   جلد 1396 شماره 149 صفحات 39-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- پژوهشگاه صنعت نفت
2- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (939 مشاهده)
امواج زمینغلت بهعنوان نوعی از نوفه همدوس بازتابها را در دادههای لرزهای بازتابی میپوشانند. بنابراین باید این امواج را در مراحل پردازش تضعیف کرد. در این مقاله، روش برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک برای تضعیف نوفههای زمینغلت بهینهسازی شد. عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک، به شکل یک هذلولی و بر هر پدیده با زمانسیر هذلولی مانند بازتابها در دادههای پیش از برانبارش منطبق است. زمانی که این عملگر روی دادههای لرزهای پیش از برانبارش اعمال شود، میتوان به وسیله تحلیل همدوسی بازتابها را از پدیدههای دیگر مانند امواج زمینغلت تشخیص داد. زمانیکه پدیدهها از یکدیگر تفکیک شد، میتوان هر پدیدهای با زمانسیر غیرهذلولی مانند امواج زمینغلت را تضعیف کرد. در این مطالعه روش پیشنهادی روی داده واقعی اعمال و با روش فیلتر فرکانس-عدد موج مقایسه شد. نتایج نشان داد که برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک، علاوهبر تضعیف نوفه زمینغلت، سیگنال بازتابها را نیز تقویت میکند. همچنین این روش امواج زمینغلتی که دچار دگرنامی مکانی شدهاند و توسط  فیلتر فرکانس-عدد موج قابل تضعیف نیستند، را نیز بهخوبی تضعیف میکند.
متن کامل [PDF 479 kb]   (196 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۷