دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 76-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1096 مشاهده)
یکی از روشهای کاربردی که هزینه و زمان برداشت نفت را کاهش و ضریب بهرهدهی مخازن را افزایش میدهد اسیدکاری چاههای تولیدی است. جهت بررسی دقیق عملیات اسیدکاری و نقش آن در بهبود وضعیت تولید، میتوان به عوامل مؤثر در این عملیات از جمله کیفیت و نوع افزایههای مورد استفاده در اسیدکاری، نوع اسید، سیستم اسیدکاری و نوع سازند اشاره کرد. در این مطالعه نحوهی عملکرد اسید تزریقی در سازند کربناته و مقایسهی آن با نتایج مدل نرمافزاری بررسی شده است. با توجه به اینکه دادههای برگرفته از عملیات انگیزش چاه در یک میدان اکتشافی است در برخی موارد فراوانی اطلاعات مورد نیاز جهت بررسیهای دقیقتر اندک است. در این پژوهش ابتدا آزمایشهای چاهآزمایی موجود جهت تعیین متغیرهای مهم مخزنی مانند فشار سازند، تراوایی و ضریب پوسته آنالیز شدند. سپس با ساخت مدل چاه در نرمافزار شبیهسازی عملیات اسیدکاری، نحوهی اثرگذاری اسید روی سازند شبیهسازی گردید و در انتها نتایج حاصل از مدل شبیهسازی شده با دادههای واقعی چاهآزمایی مقایسه شد. پس از عملیات اسیدکاری در چاه، شاخص بهره دهی بهبود قابلتوجهی را نشان میدهد که حاکی از موفقیتآمیز بودن عملیات اسیدکاری است.
متن کامل [PDF 470 kb]   (873 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴