دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 71-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1056 مشاهده)
نانوسیالها، سوسپانسیون نانو ذرات در یک گل پایه هستند. نانو ذرات معلق باعث تغییر کامل خواص انتقالی گل میشوند. بهدلیل این خواص ویژه، نانوسیالها کاربرد گستردهای در صنعت دارند. در این پژوهش جهت دستیابی اثر نانو ذرات بر گرانروی، خاصیت قلیایی و چگالی گل حفاری پایه آبی از نانو ذرات اکسید آلومینیوم با اندازهی 25 نانومتر استفاده شد. با افزودن 1، 5/1 و 2 درصد حجمی نانو ذرات اکسید آلومینیوم به گل حفاری پایه آبی گرانروی ظاهری گل حفاری بهترتیب 50، 61 و 83 درصد افزایش مییابد. همچنین با اضافه کردن نانو ذرات اکسید آلومینیوم به گل حفاری، خاصیت قلیایی و چگالی آن تغییرات چندانی نداشت. یکی از اثرات مهم اضافه کردن نانوذرهی اکسید آلومینیوم به گل حفاری پایه آبی پایداری زیاد آنست؛ بهطوریکه بعد از 120 ساعت خواص گل بدون تغیر باقی ماند. نانو ذرات اکسید آلومینیوم بهدلیل اندازهی نانومتری خود هیچگونه خوردگی در پمپهای گل حفاری، لولههای حفاری و متههای حفاری ایجاد نکرده و با توجه به افزایش گرانروی و پایداری زیاد نانوگل حفاری میتوان از آن بهعنوان جایگزین مناسبی برای گل حفاری استفاده کرد.
متن کامل [PDF 291 kb]   (673 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴