دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 48-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1845 مشاهده)
در این مطالعه سه نمونه نفت از مخزن گدوان با سنّ کرتاسهی پیشین در منطقهی دشت آبادان واقع در جنوبغربی ایران بررسی شده است. در این راستا از روشهای ژئوشیمیایی کلّی (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت) و مولکولی (بیومارکر و ایزوتوپی) با هدف تعیین خصوصیات ژئوشیمیایی از قبیل بلوغ، مشخصات محیط رسوبی و سنّ سنگ منشأ استفاده شده است. نفتخام مخزن گداون نسبتاً سبک (میانگین API برابر 32) بوده که در آن تخریب میکروبی انجام نشده است. فراوانی بیشتر بخش اشباع، ارجحیت ضعیف فردکربنی و غلظت بیشتر نرمال آلکانهای سبک (Front-end biased distribution) در آنها مشاهده میشود. طبق دادههای مولکولی و ایزوتوپی، نفتهای مخزن گدوان توسط سنگ منشأ کربنات دریایی که در شرایط احیایی رسوب کرده، تولید شدهاند. بلوغ نمونههای مورد مطالعه در حد اوج پنجرهی نفتی بوده و سنّ سنگ منشأ نیز کرتاسهی پسین و ژوراسیک تعیین شده است. علاوه بر این تمامی نمونههای مورد مطالعه شباهت ژئوشیمیایی زیادی داشته و بنابراین میتوان آنها را در یک خانوادهی نفتی که توسط سنگ منشأ یکسانی تولید شدهاند قرار داد. مهمترین منشأ برای نفتهای مورد مطالعه، در اولویت نخست سازند گرو با سنّ ژوراسیک پسین-کرتاسهی پسین و در ردهی بعدی سازند سرگلو با سنّ ژوراسیک میانی پیشنهاد میگردد.
متن کامل [PDF 696 kb]   (1097 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴