دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 42-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (1995 مشاهده)
گسلهای عمیق یا پیسنگی در شکلگیری و توزیع تلههای نفتی اهمیت زیادی دارند و شناسایی و توصیف هرچه بهتر این گسلها در اکتشاف و توسعهی میادین هیدروکربوری راهگشاست. در این مقاله جهت شناخت هرچه بهتر گسل پی سنگی هندیجان-ایذه، از تلفیق اطلاعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی استفاده شده است. شواهد عملکرد گسل هندیجان-ایذه با توجه به تغییر سنّ سازندهای زمینشناسی در دو طرف این خطواره روی نقشههای زمینشناسی قابلمشاهده است. همچنین با دقت روی مدلهای ارتفاعی و نیز تصاویر ماهوارهای میتوان نشانههایی از فعالیت این گسل را مشاهده کرد. در این پژوهش، در دشتهای جنوبی و نیز خلیجفارس، با استفاده از خطوط لرزهنگاری دوبعدی، روند بلندای قدیمی هندیجان و ارتباط آن با عمکلرد گسل عمیق هندیجان-ایذه شناسایی و بررسی شده است. در نهایت این مقاله لرزهی زمینساختی نواحی اطراف گسل عمیق هندیجان-ایذه را بررسی کرده و محاسبات سازوکار کانونی 15 زمین لرزه مشخص کرد که این گسل سازوکار امتداد لغز راستبر با عمق بیش از 10 کیلومتر، شیب حدود 80 درجه و امتداد تقریباً شمالی-جنوبی با آزیموت حدود 20-10 را نشان میدهد.
متن کامل [PDF 531 kb]   (1296 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/8/24 | پذیرش: 1396/8/24 | انتشار: 1396/8/24