دوره 1396، شماره 146 - ( 6-1396 )                   جلد 1396 شماره 146 صفحات 71-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (956 مشاهده)

از اوایل دههی 80 میلادی تا کنون اندازهگیری جریانهای چندفازی از موضوعات بسیار مهم در صنایع نفت و گاز بوده است. اندازهگیری جریان دوفازی آب-نفت اغلب در جریانسنجهایی با مکانیزم تفکیک سهفازی آب-نفت-گاز به دوفازی آب-نفت و تکفازی گاز اهمیت خود را نشان میدهد. در این پژوهش روش گامای عبوری جهت اندازهگیری درصد حجمی جریان دوفازی مذکور استفاده شد. استراتژی جانبی مورد استفاده جهت حذف مشکل وابستگی نتایج به رژیم جریان، استفاده از سیستمی همگنساز جهت آمادهسازی جریان قبل از اندازهگیری است. بنابراین لوپ طراحی و ساخته شده TPFHL بهعنوان لوپ همگنساز جریان دوفازی مطرح و عملکرد آن بهکمک شمارش گامای عبوری چشمهی رادیواکتیو Cs-137 اعتبارسنجی شد. سپس جهت افزایش بهبود کیفیت همگنسازی، سیستم معادل استاتیکی جریان چندفازی SEMPF با استفاده از محیط شبیهساز مونتکارلو MCNP تأیید شد که از نوآوریهای این پژوهش بهحساب میآید. در انتها با تغذیهی درصدهای حجمی مختلف جریان دوفازی آب-گازوئیل به لوپ و تزریق "به معادل استاتیکی، امکان مقایسهی عملکرد این دو سیستم جهت آمادهسازی بستری همگن و اندازهگیری کسر فازی مؤلفههای جریان دوفازی با سنجهی گامای مذکور فراهم آمد. نتایج نشاندهندهی قابلیت زیاد معادل استاتیکی در آمادهسازی شرایط همگن جهت انجام آزمایشهای مورد نظر است.

متن کامل [PDF 433 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱