دوره 1396، شماره 142 - ( 2-1396 )                   جلد 1396 شماره 142 صفحات 54-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (2148 مشاهده)

از مهمترین فعالیتها در زمینهی اکتشاف نفت مطالعات توان هیدروکربورزایی سنگ منشاء می باشد. ذوب یخچالهای دوران یخبندان در اواخر اردویسین در ابرقارهی گندوانا سبب ایجاد سنگ منشائی بسیار غنی در حاشیهی این ابرقاره شده است.

مطالعات انجام شده در شبهجزیرهی عربستان نشان داده که بخش زیرین سازند غلیبه (پارهسازند قصیبا) پرتوانترین سازند منشاء در سیستم نفتی دوران پالئوزوئیک در این ناحیه است. بر همین اساس، ضروری است سازند سرچاهان (بهعنوان معادل سنّی سازند غلیبه در ایران) از نظر توان هیدروکربورزایی و بلوغ مطالعه شود. در این مطالعه تعداد 85 نمونهی سطحی و زیرسطحی از سازند سرچاهان مربوط به میادین گلشن، زیره، کوهسیاه و برش سطحی سرچاهان در ناحیهی کوه فراقون در شمال بندرعباس توسط راکاول6 مورد مطالعه و آنالیز انعکاس کتینوزوآ قرار گرفته است. این بررسی نشان میدهد که تنها بخش زیرین سازند سرچاهان با سنّ اواخر اردویسین از نظر تولید هیدروکربور توان زیادی دارد و بلوغ آن در حدود اواخر پنجرهی نفتی و اوایل پنجرهی گازی است. بخش زیرین سازند سرچاهان عمدتاً شامل کروژن نوع دوم در ترکیب با کروژن نوع سوم است و از نظر مقدار کربن آلی در محدودهی 19/7-94/2 درصد وزنی قرار دارد. مقدار کربن آلی سایر بخشهای سازند سرچاهان در حدود 58/0-1/0است. مطالعهی انعکاس پالینومرف کتینوزوآ در زیر نور بازتابی نشان میدهد که انعکاس ویترینایت معادل بخش زیرین سازند سرچاهان حدود 9/1 است. این مطالعه نشان میدهد که در ایران شیلهای داغ در قسمت زیرین سازند سرچاهان قرار دارند و از نظر سنّی در محدودهی اواخر اردویسین هستند.

متن کامل [PDF 650 kb]   (536 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲۰