دوره 1396، شماره 142 - ( 2-1396 )                   جلد 1396 شماره 142 صفحات 34-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1851 مشاهده)

در این مطالعه سازند آسماری با سنّ الیگو-میوسن بهعنوان یکی از مهمترین مخازن هیدروکربنی زاگرس، در پنج برش چینهای زیرسطحی از نظر چینهنگاری سکانسی بررسی شده است. برشهای مذکور در میادین نفتی بینالود و خارگ (حوضهی پیشبوم خلیجفارس)، بینک، گلخاری و کیلورکریم (زاگرس چینخورده، فروافتادگی دزفول) واقع شدهاند. بهدلیل تعیین مدل رسوبگذاری سازند آسماری، تعداد 10 ریزرخسارهی واقع در محدودههای کشندی، لاگون، سد و دریای باز شناسایی شد که مؤید محیطی رسوبی از نوع رمپ کربناته است. تفکیک مرزهای سکانسی5 بر اساس وجود ناپیوستگیهای رسوبی و پیوستگیهای معادل (تغییرات محیط رسوبی بر اساس پراکندگی رخسارهها) انجام شده که در نتیجهی آن پنج سکانس رسوبی ردهی سوم برای نهشتههای آسماری مشخص شده است. سکانسهای رسوبی شناسایی شده انطباق نسبتاً خوبی با منحنی جهانی سطح آب دریا در الیگوسن و میوسن پیشین نشان میدهند. با تطابق سکانسها مراکز انباشت رسوب6 و بالاآمدگیها و فرونشستهای تکتونیکی7 حوضهی آسماری در ناحیهی مورد مطالعه مشخص شده است.

متن کامل [PDF 630 kb]   (579 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲۰