دوره 1395، شماره 141 - ( 12-1395 )                   جلد 1395 شماره 141 صفحات 71-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده:   (1694 مشاهده)

فرایند تزریق گاز بهعنوان یکی از مهمترین روشهای ازدیاد برداشت مطرح است. بهدلیل ماهیت تماس چندگانه گاز دیاکسید کربن با فاز نفت برای امتزاج، تعیین مقدار حداقل فشار تماس چندگانه دقیق بهعنوان یکی از شرایط عملیاتی، همواره چالشبرانگیز بوده است و روشهای گوناگون مقادیر متفاوتی را برای حداقل فشار امتزاجی گزارش مینمایند.

در این مقاله سعی شده است تا با ارائه روش کاری مدون حداقل فشار امتزاجی صحیح بر اساس مقایسه نتایج شبیهسازی تزریق گاز در فشارهای مختلف تزریق تعیین گردد. مقایسه انجام شده بر اساس میزان اشباع نفت در اطراف چاههای تزریقی میباشد. بدینصورت که حداقل فشار تزریق که در آن، اشباع نفت کمتر از میزان اشباع غیرقابل کاهش گروه سنگی شده است، بهعنوان حداقل فشار امتزاجی گزارش میگردد. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش شبیهسازی ترکیبی، حداقل فشار امتزاجی معتبری را نسبت به سایر روشهای موجود ارائه مینماید. از این روش کار میتوان برای تعیین حداقل فشار امتزاجی معتبر برای سایر گازهای تزریقی جهت شبیهسازی صحیحتر تزریق گاز استفاده نمود.

متن کامل [PDF 547 kb]   (622 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۵