دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 88-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- پژوهشکده ازدیادبرداشت نفت
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده:   (2110 مشاهده)

حذف دیاکسیدکربن از تجهیزات صنعتی از جمله تصفیهکنندهها و نیروگاهها جهت کاهش انتشار، توجهات بسیاری را بهخود معطوف کرده است. در میان فرآیندهای تبدیلی دیاکسیدکربن، کاربرد جامدهای با سوراخهای ریز یکی از مهمترین روشهای نوید داده شده است. توصیف جذب دیاکسیدکربن برای مواد در تقابل با محیطهای متخلخلی که حفرات ریز دارند بر برخی مسائل مطالعات جذبی فعلی تمرکز دارد. در مطالعهی حاضر روشهای دقیق و تقویتی برای تخمین جذب دیاکسیدکربن در جامدهای با سوراخهای ریز بهعنوان تابعی از فشار و دمای نسبی دیاکسیدکربن مدنظر است. عملکرد و دقت مدلهای ساخته شده، مورد آزمایش قرار گرفته و قابلیت آنها در پیشبینی دادههای پیشینه تأیید شده است. در این مطالعه رابطهای تجربی  جهت تخمین مقدار جذب گاز دیاکسیدکربن روی محیط متخلخل ارائه میشود. نتایج نشان میدهد که رابطهی توسعه داده شده در مقایسه با ایزوترمهای جذب کلاسیک شناخته شده، پیشبینی بهتری از تخمین دادههای جذب دیاکسیدکربن ارائه میکند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که روش ارائه شده روشی قابلاعتماد جهت تحلیل و طراحی جداسازی دیاکسیدکربن و فنآوریهای پالایش در این زمینه است.

متن کامل [PDF 349 kb]   (1031 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۷