دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 80-87 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- شرکت ملی حفاری
2- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده:   (2230 مشاهده)

امروزه جهت بهرهبرداری نفت و گاز ابتدا گروههای اکتشاف، مناطق مورد نظر را شناسایی میکنند و در صورت مشاهدهی لایههای نفتی، با حفر چاههای متعدد بهرهبرداری از مخازن آغاز میگردد. سیستم گل حفاری، در عملیات حفاری نقش بهسزایی ایفا میکند و میتوان آنرا به دستگاه گردش خون در بدن تشبیه کرد. سیال حفاری محیط پیوستهای است که توان تولید شده در پمپها را به نوک مته منتقل میکند. در برنامهریزی سیال حفاری، باید به هیدرولیک آن توجه کرد؛ یعنی باید سرعت گردش سیال، خواص فیزیکی و نوع ذرات جامد معلق در سیال و درصد آنها را طوری درنظر گرفت که توان پمپها تنها اندکی تلف شود و بیشتر این توان در مته و برای تمیزکردن ته چاه مصرف گردد.

در این مطالعه هیدرولیک سیال میدان گازی پارسجنوبی از پمپهای حفاری تا خروج از مته، از نظر افت فشار بررسی شده است. در این تحلیل با استفاده از مدل قانون توانی2 سیال (ارتباط بین افزایش تنش برشی و نرخ برشی) بهکمک نرمافزار فلوئنت افت فشار در رشتهی حفاری تجزیه و تحلیل شده است. در قسمت اول، نرخ جریان ثابت و متغیرهای رئولوژی سیال حفاری3 متغیر و در قسمت دوم، نرخ جریان متغیر و متغیرهای رئولوژی سیال حفاری ثابت فرض گردیده و افت فشار در سیستم گردش سیال بررسی شده است.

نتایج نشان میدهد در حالتی که گرانروی پلاستیک4 برابر با 15، نقطهی واروی5 برابر 21 و وزن سیال حفاری6 برابر 2/10 پوند بر گالن است افت فشار در متغیرهای رئولوژی بیشینه است. همچنین با افزایش جریان خروجی پمپها از 850 به 1200 گالن در دقیقه افت فشار در سیستم سیال حفاری روند افزایشی دارد. با توجه به محدودیتهای فشاری سیستم گردش سیال حفاری و تجهیزات سطحی، امکان افزایش نرخ جریان خارج از مقدار بهینهی محاسبه شده وجود ندارد.

متن کامل [PDF 384 kb]   (938 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۷