دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 66-73 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
2- شرکت پارس پترو زاگرس
3- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1718 مشاهده)

پالایههای فرکانسی بهمنظور تقویت محدودههای فرکانسی خاصی از طیف دامنه ی داده‌‌های لرزهای و در نتیجه، بهبود نمایش ساختارهای متناظر با این محدودهها صورت میگیرد. فرآیند پالایه کردن دادههای لرزهای میتواند در مراحل مختلف تفسیرهای ساختمانی و چینهای مفید باشد. عموماً مفسر لرزهای پالایهی مدنظر خود را از روی طیف دامنه دادهی لرزهای طراحی میکند که این کار بیشتر مبتنی بر تجربهی مفسر است. در این پژوهش روش بازترکیب طیفی برای انتخاب مناسب و اتوماتیک پالایهی فرکانسی از روی طیف دامنه معرفی میگردد که فرض اصلی آن امکان بازسازی طیف دامنهی دادههای لرزهای از مجموع طیف دامنهی چندین موجک ریکر با فرکانسهای غالب مختلف است. انتخاب پالایههای ریکر در روش بازترکیب طیفی بر اساس مسألهی کمترین مربعات غیرخطی جداپذیر و حل آن از طریق روش تصویر متغیر طرحریزی میشود. نتایج در مرحلهی اعتبارسنجی نشان داد که روش بازترکیب طیفی بهخوبی قادر است اساسیترین مؤلفههای ریکر را از روی طیف دامنه تخمین بزند. بنابراین با این کار اشتباهات ناشی از انتخاب دستی و دخالت مفسر در انتخاب مؤلفههای ریکر اصلی از بین میرود. علاوه بر آن، عملکرد پالایههای ریکر حاصل از روش بازترکیب طیفی در مقایسه با پالایهی فرکانسی ارمسبای نشاندهندهی نتایج بهتری در تشخیص لایههای نازک است.

متن کامل [PDF 1823 kb]   (443 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۷