دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 58-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3- شرکت ژئوفیزیک دانا
4- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (2444 مشاهده)

دادهی لرزهای برداشت شده معمولاً با نوفه همراه است که این نوفهها در مراحل بعدی پردازش غالباً مشکلاتی ایجاد میکنند. بنابراین همواره مسألهی تضعیف نوفه از اساسیترین و مهمترین مراحل پردازش بوده است. یکی از مهمترین نوفهها در خشکی، زمین غلت است. نوفهی زمین غلت از گروه نوفههای همدوس است و نسبت به سیگنالها، سرعت و فرکانس کمتر و دامنهی بزرگتری دارد. زمین غلت خاصیت پاششی دارد و سیگنالها را در منطقهای بادبزنی شکل میپوشاند. روشهای متعددی برای تضعیف نوفه وجود دارد که متداولترین آنها استفاده از فیلتر f-k است. روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی (PDTDFB) روشی قوی در پردازش تصویر است که میتواند مؤلفههای یک تصویر را در مقیاسها و جهات مختلف تجزیه کند. با استفاده از این روش الگوریتمی تطبیقی بهنام Adaptive PDTDFB طراحی شده که میتواند با استفاده از انرژی، زیرباندهای حاوی نوفهی زمین غلت و زمین غلت با دگرنامی مکانی را تشخیص داده و تضعیف نماید. الگوریتم، مرحلهی دومی نیز دارد که در آن نوفهی زمین غلت با دگرنامی مکانی باقیمانده از مرحلهی قبل تضعیف میشود. الگوریتم روی دادهی مصنوعی و واقعی اِعمال و نتایج ارزیابی شدهاند. بر اساس ارزیابیها، فیلتر پیشنهادی بهخوبی توانسته نوفهی زمین غلت و زمین غلت با دگرنامی مکانی را با کمیتهای بهینه برای الگوریتم تضعیف نماید. همچنین مقایسهی روش پیشنهادی با روش f-k (بهعنوان روش متداول) نشان میدهد که الگوریتم طراحی شده، بهتر از روش f-k، نوفه را فیلتر کرده است.

متن کامل [PDF 868 kb]   (609 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1395/12/7 | انتشار: 1395/12/7