دوره 1395، شماره 139 - ( 10-1395 )                   جلد 1395 شماره 139 صفحات 22-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- معاونت امور مهندسی وزارت نفت
2- نفت فلات قاره منطقه بهرگان
3- دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده:   (1911 مشاهده)

امروزه بخش عظیمی از حوادث و رخدادها مربوط به دستگاهها و تجهیزات در صنایع مختلف تکرارپذیرند. دستیابی به علل ریشهای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسائل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد.

آنالیز علل ریشهای1 یکی از شناخته شدهترین روشهای حل مسئله است. بهرهگیری از این آنالیز بعد از وقوع حوادث و پیشامدهای ناگوار و نامطلوب یکی از راهکارهای معتبر جهت جلوگیری از بُروز این مشکلات و مواجهه با آنهاست.

در روش آنالیز علل ریشهای، علل وقوع و روابط علت و معلولی حاکم بر مسئله به شکلی ساختار یافته، عمیق و سیستماتیک مشخص و سپس راهحلهایی جهت حذف، تغییر و یا کنترل علل ریشهای حادثه با هدف جلوگیری از تکرار آن توسط کارگروه آنالیز پیشنهاد میشود. بعد از آن، راهحلهای پیشنهاد شده بر اساس دو معیار اثربخشی و قابلیت اجرا مورد ارزیابیِ دقیقی قرار گرفته و پالایش میشوند. در آخر، سازمان با پیگیری و پیادهسازی راهحلهای منتخب، از تکرار مجدد مسئله جلوگیری خواهد کرد.

مجموعههای صنعتی و نظامی میتوانند با بهرهگیری از یک روش آنالیز علل ریشهای متناسب با سازمان خود، به شیوههای مختلف از فواید و مزایای این آنالیز برای حل مشکلات سازمان بهرمند شوند.

متن کامل [PDF 262 kb]   (2098 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۴